Största innehavare av fiskerättigheter för skrapfisk i Sverige 2016

Inlägg nr 2 av 12 i serien Pelagiska fiskerättigheter 2016

Det som i Danmark kallas för industrifisk brukar kallas skrapfisk i Sverige. Jag föredrar att använda den danska beteckningen då det talar om vad fisken används. Den levereras till fiskmjölsindustrin för tillverkning av fiskmjöl, fiskolja och foder. Den vanligaste industrifisken i svenska fiske är skarpsill, men också sill som fiskas i Östersjön har i huvudsak samma användningsområde.

Annan industrifisk som svenska båtar har fiskerättigheter för är tobis, blåvitling och taggmakrill (hästmakrill). Det är ytterst sällan svenska båtar fiskar och landar blåvitling och taggmakrill. Det mesta av kvoten byts bort. Skarpsill fiskas i Östersjön och i Skagerak. Tobis och taggmakrill främst i Nordsjön och blåvitling i Atlanten väster om brittiska öarna och kring Färöarna. Bara Astrid har nån större mängd taggmakrill. Fyra båtar har rättigheter att fiska industrifisk i norska vatten. Förmodligen är det mest skarpsill som fiskas.

Innehavare av fiskerättigheter för skarpsill i Skagerak och Kattegatt 2016, båt, ton, ägare

GG 77 Falken, 1 836, Astrid Pelagic AB
GG 764 Astrid, 1 008, Astrid Pelagic AB
GG 330 Carmona, 468, Båt GG 330 Carmona AB
GG 778 Lövön, 407, Lövön AB
GG 438 Clipperton, 406, AB Clipperton

Innehavare av fiskerättigheter för skarpsill i Östersjön 2016, båt, ton, ägare

GG 203 Ginneton, 3 687, Fiskeri AB Ginneton
GG 330 Carmona, 3 312, Båt GG 330 Carmona AB
GG 204 Tor-ön, 3 269, Torönland HB
GG 207 Torland, 3 269, Torönland HB
GG 206 Ahlma, 2 529, Ahlma Fiskeri AB
GG 778 Lövön, 2 464, Lövön AB
GG 438 Clipperton, 2 417, AB Clipperton
GG 218 Västfjord, 2 149, Västfjord Fiskeri AB
GG 77 Falken, 2 068, Astrid Pelagic AB
GG 158 Sunnanland, 1 148, Axelsson

GG 203 Ginneton

GG 203 Ginneton

Innehavare av fiskerättigheter för blåvitling 2016, båt, ton, ägare

GG 203 Ginneton, 1 004, Fiskeri AB Ginneton
GG 330 Carmona, 868, Båt GG 330 Carmona AB
GG 764 Astrid, 861, Astrid Pelagic AB
GG 207 Torland, 836, Torönland HB
GG 204 Tor-ön, 835, Torönland HB
GG 778 Lövön, 694, Lövön AB
GG 438 Clipperton, 694, AB Clipperton
GG 206 Ahlma, 625, Ahlma Fiskeri AB

Innehavare av fiskerättigheter för taggmakrill 2016, båt, ton, ägare

GG 764 Astrid, 478, Astrid Pelagic AB

Innehavare av fiskerättigheter för industriarter norska vatten 2016 (taggmakrill, skarpsill, vitlinglyra), båt, ton, ägare

GG 330 Carmona, 268, Båt GG 330 Carmona AB
GG 438 Clipperton, 266, AB Clipperton
GG 778 Lövön, 185, Lövön AB

Innehavare av fiskerättigheter för tobis 2015, båt, ton, ägare

GG 330 Carmona, 1 546, Båt GG 330 Carmona AB
GG 203 Ginneton, 1 323, Fiskeri AB Ginneton
GG 206 Ahlma, 1 248, Ahlma Fiskeri AB
GG 778 Lövön, 1 184, Lövön AB
GG 438 Clipperton, 1 117, AB Clipperton
GG 218 Västfjord, 1 026, Västfjord Fiskeri AB
GG 204 Tor-ön, 868, Torönland HB
GG 207 Torland, 868, Torönland HB
GG 158 Sunnanland, 794, Axelsson
GG 764 Astrid, 673, Astrid Pelagic AB

GG 206 Ahlma

GG 206 Ahlma i Fiskebäck

För taggmakrill och industrifisk i norska vatten är det ingen idé att räkna ihop fiskerättigheterna per företag. Astrid-koncernen spelar mycket mindre roll när det gäller skrapfiske än när det gäller pelagiskt fiske för konsumtion. Skarpsill i Skagerak fiskas i stor utsträckning för konsumtion så länge vi håller oss till det svenska fisket. Istället är det klart dominerande företaget Torönland HB, som ju iofs också är det största företaget inom sillfisket på grund av sina stora fiskerättigheter i Östersjön. Där fiskas dock sill i huvudsak för industriändamål.

Innehavare av fiskerättigheter för skarpsill i Skagerak och Kattegatt 2016, företag, ton, ort, ägare

Astrid Pelagic AB, 2 844, Rörö, Johansson
Torönland HB, 622, Fiskebäck, Ahlström
Båt GG 330 Carmona AB, 468, Dyrön, Gustafsson
Lövön AB, 407, Rönnäng, Arvidsson
AB Clipperton, 406, Donsö, Backman

Innehavare av fiskerättigheter för skarpsill i Östersjön 2016, företag, ton, ort, ägare

Torönland HB, 6 538, Fiskebäck, Ahlström
Fiskeri AB Ginneton, 3 687, Fiskebäck, Claesson
Båt GG 330 Carmona AB, 3 312, Dyrön, Gustafsson
Ahlma Fiskeri AB, 2 529, Fiskebäck, Ahlström och Magnusson
Lövön AB, 2 464, Rönnäng, Arvidsson
AB Clipperton, 2 417, Donsö, Backman
Astrid Pelagic AB, 2 274, Rörö, Johansson
Västfjord Fiskeri AB, 2 149, Fotö, Gustavsson
Fiskefartyget Courage i Skillinge AB, 1 362, Skillinge, Söderberg
GG 158 Sunnanland, 1 148, Axelsson

Innehavare av fiskerättigheter för blåvitling 2016, företag, ton, ort, ägare

Torönland HB, 1 671, Fiskebäck, Ahlström
Fiskeri AB Ginneton, 1 004, Fiskebäck, Claesson
Båt GG 330 Carmona AB, 868, Dyrön, Gustafsson
Astrid Pelagic AB, 861, Rörö, Johansson
Lövön AB, 694, Rönnäng, Arvidsson
AB Clipperton, 694, Donsö, Backman
Ahlma Fiskeri AB, 625, Fiskebäck, Ahlström och Magnusson

Innehavare av fiskerättigheter för tobis 2015, företag, ton, ort, ägare

Torönland HB, 1 736, Fiskebäck, Ahlström
Båt GG 330 Carmona AB, 1 546, Dyrön, Gustafsson
Fiskeri AB Ginneton, 1 323, Fiskebäck, Claesson
Ahlma Fiskeri AB, 1 248, Fiskebäck, Ahlström och Magnusson
Lövön AB, 1 184, Rönnäng, Arvidsson
AB Clipperton, 1 117, Donsö, Backman
Västfjord Fiskeri AB, 1 026, Fotö, Gustavsson
GG 158 Sunnanland, 794, Axelsson
Astrid Pelagic AB, 673, Rörö, Johansson

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,, , , , , , , , , ,, ,  , , , , ,

Serienavigation<< Största innehavare av pelagiska fiskerättigheter i Sverige 2016Största innehavare av fiskerättigheter för industrifisk i Danmark 2016 >>
Advertisements