Pelagiskt fiske i Finland och kvoter

Inlägg nr 11 av 12 i serien Pelagiska fiskerättigheter 2016

I Finland finns ännu inga individuella kvoter eller fiskerättigheter inom det pelagiska fisket. Det är ett av få europeiska länder där det inte införts. Inte heller finns det någon lättillgänglig landningsstatistik (i all fall har jag ingen hittat). Klart är dock att Finland har en mycket stor sillkvot i Östersjön, totalt 155 000 ton under 2016, huvuddelen av det i Bottenhavet och Bottenviken. Dessutom har landet 11 000 ton skarpsill (i båda kvoterna ingår sådant som inte fiskades förra året). Fisket i Finland är till mycket stor del en finlandsvensk bransch och alla större fiskeriföretag i Finland som inte ägs av estländare eller svenskar från Sverige ägs av finlandssvenskar.

FIN 175 T Olympos

FIN 175 T Olympos. Bild: Troolari Olympos

Det allra största fiskeriföretaget är Troolari Olympos Oy som har två fiskebåtar, FIN 175 T Olympos och FIN 1122 T Laguna. På sin hemsida uppger företaget att de har tillgång till att fiska ungefär 15 000 ton sill per år.  Med 15 000 ton är företaget ett av de största sillfiskeföretagen i Östersjön.

Troolari Olympos Oy (Lindroth) omsatte 3,2 miljoner euro under 2015. andra finska fiskeriföretag såsom Shedfish Oy (Baum), Sonnfish OY (Granfors), AB Kotka Fiskeri Oy (Bryngeld), Fiskefartyget Seagull AB (Eriksson), Oy Omega Shipping AB (Hellström) och Menhaden Oy (fyra estländska ägare) omsatte mellan 1 miljon euro och 2,2 miljoner euro. Något som ger en antydan om att de fiskar mindre än vad Troolari Olympos två båtar gör. Shedfish som ägs av estländaren Raivo Baum har dock också två fiskebåtar, en ägs av systerbolaget Troolari Nessie Oy. Det är FIN 138 V1 Nessie och den andra båten är tidigare svenska Roxen.

Shedfish omsatte 2,2 miljoner år 2015 och är därmed det nästa största företaget. Kanske har de tillgång till omkring 10 000 ton sill medan de andra företagen har nånstans i storleksordningen 5 000 till 7 000 ton. Raivo Baum äger också fiskeriföretaget Morobell i Estland som har fiskerättigheter för omkring 5 000 ton skarpsill och 3 500 ton sill.

Ägare av Oy Kotka Fiskeri AB är familjen Bryngeld från Fiskebäck i Sverige. De äger Finlands största fiskebåt, FIN 1125 T Windö. De har också fiskebåtar i Sverige, varav GG 505 Polar har fiskerättigheter för 150 ton sill i västra Östersjön, 1 104 ton i Östra Östersjön, 893 i Nordsjön samt 363 i Skagerak och Kattegatt. Totalt 2 510 ton i Sverige och nånstans över 5 000 ton men inte 10 000 ton i Finland.

Fiskefartyget Seagull AB är ett företag som hör hemma på Eckerö, Åland och ägs av familjen Eriksson. Har båten AAL 124 Klondyke.

FIN 1125 T Windö

FIN 1125 T Windö i Fiskebäck 2015.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Serienavigation<< Största fiskerättighetsinnehavare i Färöarnas pelagiska fiskePelagiska kvoter på Grönland 2016 >>
Advertisements