Kvotkungar lyser med sin frånvaro i det demersala fisket i Danmark

Inlägg nr 4 av 9 i serien Myter och fantasier om kvotkungar

Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri (FSK), miljörörelser, Enhedslisten, SF, Socialdemokraterna och DF i Danmark brukar hävda att antalet kustfiskare minskat därför att så kallade kvotkungar köpt upp alla kvoter. Med kvotkungar eller kvotbaroner menar FSK de 16-17 företag som dominerar det pelagiska fisket och som rent värdemässigt är mångmiljonföretag. Problemet med detta resonemang är att det inte är riktigt utan gravt felaktigt. Det är en myt, en fantasi,

Med kustfiskare menar FSK de yrkesfiskare som anslutit sig till Kystfiskerordningen vilket i verkligheten dock bara är en liten del av alla Danmarks kustfiskare.

Kystfiskerordningen har en tilldelning av

 • 22,4 ‰ av torsken i Nordsjön
 • 30,8 ‰ av torsken i Kattegatt.
 • 47,7 ‰ av torsken i Skagerak.
 • 58,1 ‰ av torsken i Östersjön och Bälthavet.
 • 44,0 ‰ av tungan i Skagerak og Kattegatt.
 • 21,3 ‰ av tungan i Nordsjön (EU-vatten).
 • 40,0 ‰ av rödspättan i Östersjön
 • 25,9 ‰ af rödspättan i Kattegatt.
 • 22,0 ‰ av rödspättan i Skagerak.

Dvs det handlar om fiske av främst torsk, rödspätta och tunga. Tilldelningen delas sen ut som extra tilldelning till båtar som tillhör ordningen.

En fiskebåt i Kystfiskerordningen får fiska med allt utom bottentrål och snörpvad, dvs med garn, backor (långlina), pelagisk trål, snurrevad (men inte skotsk snurrevad, flyshooting), ryssjor, burar och tinor. 80% av fångstresorna måste vara under 2 dygn och infiskningskravet är 70% av tilldelade kvoter för att båten ska kunna få kustfiskartillägg året efter.

Andra arter som fiskare i Kystfiskerordningen fiskar är brisling, sill, jomfruhummer (kräfta), sej och piggvar. Detta fiske sker som ransonsfiskeri.

Kystfiskerordningen tilldelas följande kvoter för ransonsfiskeriet:

 • 10,5 ‰ av jomfruhummer i Skagerak, Kattegatt och Östersjön
 • 8,2 ‰ av jomfruhummer i Nordsjön (EU-vatten).
 • 27,5 ‰ av sejen I Nordsjön, Skagerak och Kattegatt.
 • 16,7 ‰ av piggvar och slätvar i Nordsjön.
 • 32,3 ‰ av brislingen i Östersjön och Bälthavet.
 • 41,1 ‰ av sillen i västra Östersjön (22–24).
 • 41,1 ‰ af sillen i östra Östersjön (25-32).

Dessutom finns det en extra tilldelning som ges till de som fiskat in mer än 70% av den kvot båten innehar inklusive kystfiskertilldelningen och ransonsfisket. Denna tilldelning till Kystfiskerordningen är

 • 47,6 ‰ av torsken i Nordsjön
 • 36,8 ‰ av torsken i Kattegatt.
 • 86,9 ‰ av torsken i Skagerak.
 • 77,9 ‰ av torsken i västra Östersjön inklusive Bälthavet.
 • 16,9 ‰ av torsken i östra Östersjön
 • 44,0 ‰ av tungan i Skagerak og Kattegatt.
 • 74,7 ‰ av tungan i Nordsjön (EU-vatten).
 • 13,9 ‰ av rödspättan i Nordsjön
 • 33,9 ‰ av rödspättan i Östersjön inklusive Bälthavet
 • 22,0 ‰ af rödspättan i Kattegatt.
 • 42,4 ‰ av rödspättan i Skagerak.

Kystfiskerordningen har totalt en tilldelning av 7% av torsken i Nordsjön, 8,8% av torsken i Kattegatt, 13,5% av torsken i Skagerak, 13,6% av torsken i västra Östersjön (inklusive Bälthavet), 7,5% av torsken i östra Östersjön, 8,8% av tungan i Skagerak och Kattegatt, 7,5% av tungan i Nordsjön, 1,4% av rödspättan i Nordsjön, 7,4% av rödspättan i Östersjön (inkl Bälthavet), 4,8% av rödspättan i Kattegatt samt 6,4% av rödspättan i Skagerak.

Fiskebåtar som ingår i Kystfiskerordningen har tillsammans i de flesta fall mer fiskerättigheter än någon enskild båt, företag eller ägare är tänkt att kunna inneha för de arter som ingår i Kystfiskerordningen.

Frågan är då hur stor del av kvoterna på de aktuella arterna som så kallade kvotbaroner har.  Jag har valt att undersöka torsk i Skagerak, rödspätta i Skagerak, tunga i Nordsjön, jomfruhummer i Skagerak, Kattegatt och Östersjön, sej samt pigg- och slätvar i Nordsjön.

För torsk i Skagerak är läget sådant att HG 64 Sigmundur har 2,2% av fiskerättigheterna. Ägare till HG 64 Sigmundur är TN Hirtshals ApS som ägs av familjen Tindskard som brukar räknas bland kvotkungarna. HG 271 Lange Lars har 2,9%, L 49 Lasse innehar 3,2% av fiskerättigheterna för torsk i Skagerak, L 51 Nordstrand innehar 4,3%, ND 14 Nanna innehar 1,2% och S 549 Birgitte har 3,8%. HG 271 Lange Lars, L 51 Nordstrand och ND 14 Nanna är kvotbåtar som inte används i aktivt fiske.

L 49 Lasse ägs av Nordstrand Fiskeri ApS som är ett företag som kontrolleras av en av de mest kända kvotbaronerna Henning Kjeldsen då hans fru Birthe Kjeldsen är ägare av företaget. Hon äger också HG 352 Polaris ApS som äger HG 271 Lange Lars. ND 14 Nanna ägs av Gitte Henning A/S som ägs av Henning Kjeldsen och S 549 Birgitte ägs av August A/S som ägs av Henning Kjeldsen. Slutligen ägs L 51 Nordstrand av Lynge Fiskeri ApS som ägs av Lindy Harald Lynge som varit anställd av Henning Kjeldsen i hela sitt liv och fortfarande arbetar på S 349 Gitte Henning. Han är att betrakta som en bulvan för Henning Kjeldsen.

Henning Kjeldsen, den mest kände kvotkungen, innehar därmed 15,5% av fiskerättigheterna för torsk i Skagerak. Det är inte meningen att nån ska kunna inneha mer än 5% men Henning Kjeldsen har valt att kringgå reglerna på de sätt som är lagliga istället för att anpassa sig till regelverkets intentioner.

Rödspätta i Nordsjön har också Henning Kjeldsen som stor innehavare av fiskerättigheter då L 49 Lasse har 3,4% av fiskerättigheterna, HG 271 Lange Lars 1,8%, L 51 Nordstrand 1,2%, ND 14 Nanna 1,4% och S 549 6,8%. Total kontrollerar därmed Kjeldsen 14,6% vilket är betydligt mer än maxgränsen för en båt/fiskare/företag som är på 6%. Tindskard har en mindre andel fiskerättigheter (0,6%).

När det gäller piggvar och slätvar är Henning Kjeldsen också den störste innehavaren av fiskerättigheter via båtarna L 49 Lasse, L 51 Nordstrand, ND 14 Nanna och S 549 Birgitte kontrollerar 11,4% av alla fiskerättigheter. För piggvar och slätvar är maxgränsen för innehav 10%.

HG 64 Sigmundur (Tindskard) har 3,9% av fiskerättigheterna för tunga, HG 271 Lange Lars 0,9%, L 49 Lasse har 2,1%, L 51 Nordstrand 0,2%, ND 14 Nanna 0,1% och S 549 Birgitte 0,2%. Kjeldsen kontrollerar totalt 3,5% av fiskerättigheterna för tunga vilket är under maxgränsen på 5%.

För sej (mørksej) är det också så att Henning Kjeldsen är störste innehavare av fiskerättigheter, HG 271 Lange Lars innehar 0,6% L 49 Lasse 3,0%, L 51 Nordstrand 5,0%, ND 14 Nanna 2,5% och S 549 Birgitte 0,4%, Vilket blir totalt 11,1% för Henning Kjeldsen vilket är strax över gränsen på 10%. Tindskard har 1,6% via HG 64 Sigmundur.

L 49 Lasse har 0,2% av fiskerättigheterna för jomfruhummer medan ND 14 Nanna har 1,6%, HG 271 Lange Lars 0,8% och S 549 Birgitte har 0,2%. S 210 Patrick som ägs av GItte Henning A/S har ytterligare 0,4%. Totalt 3,2% för Henning Kjeldsen vilket är långt under maxgränsen på 10%.

Förutom Henning Kjeldsen lyser de så kallade kvotkungarna i stort med sin frånvaro. Det är i stort sett Henning Kjeldsen ensam som skapat den felaktiga och skeva debatten om kvotkungar i Danmark. Detta genom att medvetet kringgå lagar och lagstiftningens intentioner. Kjeldsen förstör inte bara för kustfiskare, han förstör sannolikt också för de andra stora pelagiska företagen genom sitt agerande.

De så kallade kvotkungarna utgör inget problem, endast Henning Kjeldsen är eventuellt ett problem.

Men har då Kjeldsens uppköp inneburit att kustfiskarna drabbats och hamnar lagts ner? Knappast. Hamnar har främst lagts ner i andra delar av Danmark än Jylland och det är framförallt på Jylland som Henning Kjeldsen köpt upp båtar och fiskerättigheter. De kustnära fiskarna i andra delar av Danmark kan inte utnyttja och har aldrig kunnat utnyttja de fiskerättigheter som Henning Kjeldsen köpt upp. Men kanske hans köp har drivit upp priserna.

Det finns dock också andra stora köpare som sannolikt också bidragit till det i så fall. Exempelvis Kristian Barslund Jensen, grönländsk och kanadensisk ”kvotkung” som köpt upp fiskerättigheter för torsk i Östersjön, 2,8% i västra Östersjön och av DØX-kvoten samt 12,3% i östra Östersjön. Dessutom innehar han 2,3% av fiskerättigheterna för sej om vi håller oss till de arter som berörs här. En annan stor köpare av fiskerättigheter har varit Thorupstrand Kystfiskerlaug ApS. Medan Henning Kjeldsen och Kristian Barslund Jensen enbart sysslar med trålfiske så sysslar Thorupstrand Kystfiskerlaug ApS enbart med fiske som ingår i Kystfiskerordningen och de flesta av de båtar som ingår troligen är också med i Kystfiskerordningen.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Serienavigation<< Kvotkungar är inget nytt och de flesta som finns idag är nyaKvotkungar har inget med försvunna hamnar att göra >>
Advertisements

3 Replies to “Kvotkungar lyser med sin frånvaro i det demersala fisket i Danmark”

Kommentarer inaktiverade.