Njord http://fiske.zaramis.se Sveriges största tidning om yrkesfiske Tue, 07 Jul 2020 05:48:26 +0000 sv-SE hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.3.4 58307483 Veckans båt – GG 150 Älvsborg http://fiske.zaramis.se/2020/07/07/veckans-bat-gg-150-alvsborg/ http://fiske.zaramis.se/2020/07/07/veckans-bat-gg-150-alvsborg/#respond Tue, 07 Jul 2020 05:47:09 +0000 http://fiske.zaramis.se/?p=20329 Läs mer...]]> En häcktrålare som ursprungligen byggdes som RI 37 Teide på Vestværftet ApS i Hvide Sande för Tommy Bach från Thyholm. Då på 270 bruttoton med en total längd på 24,5 meter. Vid leveransen försedd med en Cummins KTA 38 M2 diesel på 542 kW som motor. Bara några dagar efter leveransen omregistrerades båten till L 155 Teide med hemmahamn i Oddesund.

L 155 Teide. Bild: Vestværftet

L 120 Linette lämnar Lerwick. Bild: Richard Paton

År 2010 såld till Alfred Fisker Hansen (80%) och Tommy Svart (20%) med namnbyte till L 120 Linette och därefter med Thyborøn som hemmahamn. Ombyggd 2016 och därefter på 316 bruttoton med en längd på 25,5 meter.

Tidigare i år såld till Älvsborg Fiskeri AB i Fiskebäck varvid trålaren bytte namn till GG 150 Älvsborg. Ägare av Älvsborg Fiskeri AB är Andreas Ganefjord, Daniel Hermansson och Fredrik Johansson. De äger var och en också sitt eget fiskeribolag, Ganefjord Fiskeri AB, Fredrik Johansson Fiskeri AB och Daniel Hermansson Fiskeri AB genom vilka de tar ut sin lön.

Med båten bedriver de tre kompanjonerna demersalt fiske i Skagerak och Nordsjön med utgångspunkt från Hanstholm i Danmark. Det är en av två medelstora svenska båtar som i huvudsak bedriver fiskfiske.

GG 150 Älvsborg i Fiskebäck. Bild: Malin Skog

 

]]>
http://fiske.zaramis.se/2020/07/07/veckans-bat-gg-150-alvsborg/feed/ 0 20329
Sportfiskarnas fusk med lax http://fiske.zaramis.se/2020/07/06/sportfiskarnas-fusk-med-lax/ http://fiske.zaramis.se/2020/07/06/sportfiskarnas-fusk-med-lax/#respond Mon, 06 Jul 2020 06:59:37 +0000 http://fiske.zaramis.se/?p=20325 Läs mer...]]> Från Simrishamn ordnas ett mycket omfattade laxfiske med turfiskebåtar. Minst ett av turfiskeföretagen drivs av en känd sportfiskeprofil och de som följer med på turerna är sportfiskare och fritidsfiskare. Turfisket fångar idag sannolikt mer lax än vad yrkesfisket tidigare tog upp i södra Östersjön. Yrkesfisket är idag förbjudet men sportfiskarna och fritidsfiskarna kan fiska precis hur mycket de vill. Idag står de för cirka 40% av hela den svenska laxfångsten. I södra Östersjön står de för 100%. Turbåtar från Simrishamn står för nästan 70% av detta och de står för närmare 100% av laxfisket ute till havs. Dörjfisket (som sportfiskarna kallar trolling) är i praktiken lika effektivt som det långrevsfiske som yrkesfiskare tidigare bedrev.

Laxen som fångas kan vara både odlad fettfeneklipp lax och vild med fettfenan kvar. De senare får inte landas utan ska släppas tillbaks. Sportfiskare är starka motståndare till denna regel. För att ändå kunna landa sin fångade lax så åker många turfiskebåtar till Bornholm där de utan problem kan landa och dessutom också sälja laxen på den kommersiella marknaden. Alternativt rensas och fileas laxen till havs så att det vid ankomstens till Sverige inte går att se om den var fettfeneklippt eller inte. Ytterligare en variant är att helt enkelt bara klippa bort fettfenan.

Beslutet om att förbjuda yrkesfiske efter lax samt tillåta ett obegränsat fritidsfiske och sportfiske är ett av en rad myndighetsbeslut som slagit ut det kustnära yrkesfisket i södra Östersjön. Andra beslut som medverkat är torskfiskeförbudet, sillfiskestoppet över sommaren och säljaktsförbudet som länge rått. Kort sagt har myndigheter på ett strukturerat systematiskt sätt gradvis strypt det yrkesmässiga fisket i Blekinge och Skåne. Gnom detta har de också försämrat kontrollen över fisket. Inget vet idag hur mycket sportfisket och fritidsfisket tar upp, ingen vet hur hårt fisketrycket är och ingen vet hur mycket lax som sportfiskare och fritidsfiskare säljer olagligt.

En lösning på problemet är att turfiskeföretag betraktas som yrkesfiske och måste redovisa allt som fångas på samma sätt som andra yrkesfiskare. Turfisket därmed också omfattas  av de svenska kvoterna. Då får myndigheterna en koll på hur mycket som faktiskt fiskas och en bättre koll på ett fritids- och sportfiske som i praktiken inte är nåt annat än yrkesfiske utan regler och kontroll.

]]>
http://fiske.zaramis.se/2020/07/06/sportfiskarnas-fusk-med-lax/feed/ 0 20325
Robert Westin i Fiskejournalen begriper inte vad han läser http://fiske.zaramis.se/2020/07/06/robert-westin-i-fiskejournalen-begriper-inte-vad-han-laser/ http://fiske.zaramis.se/2020/07/06/robert-westin-i-fiskejournalen-begriper-inte-vad-han-laser/#respond Mon, 06 Jul 2020 06:12:18 +0000 http://fiske.zaramis.se/?p=20323 Läs mer...]]> Robert Westin skriver i en sportfisketidning som heter Fiskejournalen. Han har läst ett utdrag ur en vetenskaplig artikel om klimatförändringar och fiske. Han tror att den artikeln visar att 60% av alla fiskarter kan komma att dö ut innan 2100 om den globala medeltemperaturen kommer att öka med 4 till 5 grader celsius. Han har uppenbarligen inte begripit artikeln han nog faktiskt inte ens läst helt och hållet. Det har inte jag heller men jag har läst i andra tidningar om vad som står i artikeln.

Vad artikeln faktiskt säger är att 60% av fisken riskerar att inte kunna hantera vattentemperaturen i de geografiska områden som de nu lever i om det värsta scenariot när det gäller växthuseffekten besannas. Med mellan-scenariot gäller det 40%. Vilket är nåt helt annat än att de kommer att dö ut. De flesta fiskarter kan ju utan stora problem flytta på sig längre norrut och längre söderut för att kunna leva i kallare vatten. En del av dem kan få svårigheter att hitta nya lekplatser och en del kommer inte att kunna flytta på sig i nån större omfattning. Torsken i Östersjön är ett sådant bestånd. De har ingenstans att ta vägen. Men torsken i Nordsjön och Nordatlanten har redan börjat flyttat sig norrut. Det gäller också ansjovis och sardiner i Atlanten.

Westins icke-läsande är ett typexempel på hur sportfiskejournalister agerar i fiskeridebatten. De kan inte läsa och tolka rapporter ordentligt och de håller sig inte till sanningen. Lita aldrig på en sportfiskejournalist.

]]>
http://fiske.zaramis.se/2020/07/06/robert-westin-i-fiskejournalen-begriper-inte-vad-han-laser/feed/ 0 20323
Har det nånsin funnits fler än 500 tumlare i Östersjön? http://fiske.zaramis.se/2020/07/05/har-det-nansin-funnits-fler-an-500-tumlare-i-ostersjon/ http://fiske.zaramis.se/2020/07/05/har-det-nansin-funnits-fler-an-500-tumlare-i-ostersjon/#respond Sun, 05 Jul 2020 15:06:32 +0000 http://fiske.zaramis.se/?p=20319 Läs mer...]]> Det är mycket vanligt med påståenden om att tumlarna i Östersjön ligger illa till och att beståndet minskat mycket kraftigt under de senaste decennierna. Orsaken till detta uppges ofta vara fisket i Östersjön. Det fiske om är problematiskt för tumlare är garnfiske, framförallt fiske med bottensatta torskgarn (tidigare var även drivgarn ett problem, men de är numera förbjudna). Trålning är däremot inget problem. Garnfiske bedrivs huvudsakligen av små fiskebåtar som ofta fiskar nära kusten. Påståendet gäller ofta bara det bestånd som kallas ”baltic proper” och som idag beräknas omfatta cirka 500 individer (1995 uppskattades populationen till cirka 600). Men ibland sägs samma sak om beståndet i Bälthavet/Kattegatt som uppskattas till omkring 20 000 – 30 000 individer. I Bälthavet/Kattegatt tycks dessutom populationen av tumlare ha ökat de senaste 15 åren. Det är inte känt hur stor Bälthavspopulationen varit tidigare än 1994 då den uppskattades vara cirka 30 000 individer.

Men det verkar inte finnas några som helst historiska uppgifter på tumlare i Östersjön eller hur många de varit. Om ingen vet detta så går det faktiskt inte heller att hävda att beståndet minskat kraftigt. Så vad vi vet är att det finns mycket få tumlare i det rena östersjöbeståndet och att detta naturligtvis innebär ett problem då Östersjövarianten av tumlare då lätt kan försvinna. Men det kan faktiskt var så att det aldrig någonsin funnits fler tumlare i Östersjön än vad som finns idag. Det finns nämligen inga som helst belägg för något sådant.

En sak vet vi säkert. Vintrar då Östersjön helt frusit kan tumlare inte ha överlevt i Östersjön utan de måste då ha sökt sig till andra hav. I modern tid har Östersjön varit helt täckt av is vintrarna 1940, 1942 och 1947. På 1800-talet var det helt räckt åren 1809,1830,1838,1867,1871,1877,1881,1888 och 1894. Förutsättningarna för tumlarna i Östersjön var med andra ord mycket dåliga i slutet av 1800-talet och på 1940-talet. Ändå förekommer det enstaka rapporter om tumlare som regelbundna besökare runt Östersjön kuster upp till Bottenhavet i början av 1900-talet. Även idag förekommer sådana rapporter så det är i sig dock inget belägg för att tumlare var vanligare då.

Inte heller är det känt om tumlarpopulationen i Bälthavet och Kattegatt minskat under senare år eller årtionden. Detta då det inte finns några historiska uppgifter om hur många som funnits. Men finns det så många som 20 000 eller 30 000 är det knappast en hotad population.

När det gäller fisket som problem för tumlare i Östersjön så tycks det faktiskt vara ett icke-problem. Under de senaste 30-40 åren har inga bifångster av tumlare rapporterats i det svenska fisket i Östersjön. Om mängden tumlare minskat kan det förstås vara en bidragande orsak till detta. För tidigare perioder finns enstaka rapporter om bifångst av tumlare.

I det polska fisket rapporterades under åren 1990-1999 45 stycken tumlare som bifångst. De fastnade främst i drivgarn för laxfiske och bottensatta torskgarn. Bifångster i trålfiske förekom i praktiken inte (1 fall under 1990-talet). Drivgarn är numera förbjudna.

Bifångsterna under 1990-talet var en ökning av antalet tumlare som fångast i fisket jämfört med alla tidigare årtionden efter 1940-talet.- Det tyder på att tumlarpopulationen kan ha ökat i Östersjön i slutet av 1900-talet.

I början av 1900-talet och fram till 1940-talet tycks bifångster av tumlare ha varit relativt vanliga i det polska garnfisket längs kusten. Dessa tumlare kan lika gärna ha tillhört beståndet i Bälthavet som beståndet i egentliga Östersjön. Att sådan bifångster sedan till stor del tycks ha upphört tyder att tumlarna efter 1940-talet kall vintrar med helt istäcke på Östersjön blivit färre. Från sådana kalla år finns rapporter om massdöd av tumlare.

Att påstå att fisket utgör ett hot mot tumlarna i Östersjön förefaller utifrån existerande data vara ett felaktigt påstående (i andra hav kan det vara annorlunda). Ändå upprepas detta påstående i varenda vetenskaplig rapport och varenda artikel om tumlare i Östersjön. Historiskt verkar istället hårda isvintrar ha varit det största problemet.

Därför förefaller ICES rådgivning kring tumlare där de föreslår ett stopp för allt fiske på Midsjöbankarna som totalt överdrivet. Det finns faktiskt ingen som helst anledning att förbjuda trålfiske i området då bifångst av tumlare inte ens är ett teoretiskt problem i trålfisket. Deras förslag om förbjudet garnfiske i vissa områden och så kallade ”pingers” i andra områden är mer rimliga då sådant fiske kan leda till bifångster av tumlare.

]]>
http://fiske.zaramis.se/2020/07/05/har-det-nansin-funnits-fler-an-500-tumlare-i-ostersjon/feed/ 0 20319
Henning Kjeldsen och hans fru åtalade http://fiske.zaramis.se/2020/07/05/henning-kjeldsen-och-hans-fru-atalade/ http://fiske.zaramis.se/2020/07/05/henning-kjeldsen-och-hans-fru-atalade/#respond Sun, 05 Jul 2020 05:20:49 +0000 http://fiske.zaramis.se/?p=20315 Läs mer...]]> Danmarks störste fiskare Henning Kjeldsen med företaget Gitte Henning A/S, hans fru Birthe Kjeldsen företagens revisor Jørgen Ulrik Riise från MC Revision, och deras Lars Sigurd Espersen är samtliga åtalade för brott mot koncentrationsreglerna i det danska fisket bland annat genom olika bulvanförhållanden. Totalt är 10 personer åtalade i ärendet och så här skriver Ekstrabladet om åtalet:

Ifølge Bagmandspolitiet var det altså for at omgå reglerne, der sætter et loft over, hvor store fiskekvoter en enkelt person må kontrollere, at salgsassistent Birthe Kjeldsen via et nyoprettet firma købte en fem og en halv meter lang glasfiberjolle ved navn Lasse af sin ægtemand, Henning Kjeldsen, for 100.000 kroner – for derefter pludselig at springe ud som erhvervsfisker.

Ved udgangen af 2017 havde hendes selskab – der altså rådede over en lille glasfiberjolle – opkøbt fiskekvoter for 123 millioner kroner.

Konstruktionen blev oprettet, efter der blev indført loft over, hvor store fiskekvoter hver enkelt fisker måtte eje.

Ifølge anklageskriftet agerede hun blot stråmand for Henning Kjeldsen.

Henning Kjeldsens revisor, Jørgen Ulrik Riise, og advokat, Lars Sigurd Espersen, er tiltalt for at yde ’rådgivning og vejledning, herunder om selskabskonstruktioner til brug for omgåelse af kvotekoncentrationsreglerne’, fremgår det af anklageskriftet.

De tiltalte nægter sig efter det oplyste skyldige.

Åklagaren kräver bötesstraff samt att 232 miljoner danska kronor ska konfiskeras. Dessutom att Henning Kjeldsen förbjuds att ägna sig åt yrkesfiske. Dessutom reses krav på att  Jørgen Riise inte ska få fortsätta att utöva sitt yrke som revisor och att och Lars Espersen ska förbjudas att vara verksam som advokat. Vilka övriga åtalade är har inte framgått.

Henning Kjeldsen äger Danmarks största fiskeriföretag Gitte Henning A/S via Henning Kjeldsen Holding ApS medan hans fru äger Nordstrand Fiskeri ApS som i sin tur äger 50% i HG 352 Polaris ApS. Företagens fiskebåtar har använt Kjeldsens märke (ett K i en ring) och de använder samam namnskick när det gäller båtarna. Den andre ägaren i HG 352 Polaris ApS är Fiskeriselskabet KFP ApS. Detta bolag har sin adress hemma hos paret Kjeldsen men ägs formellt av Kim Folmer Pedersen.

Fiskeriselskabet KFP ApS är också moderbolag till August A/S, ett företag som tidigare ägts av Henning Kjeldsen. De båtar August A/S har och har haft har seglat med Kjeldsens märke i fören och på skorstenen och namskicket är detsamma som i Gitte Henning A/S och Nordstrand Fiskeri. Ett par andra företag som också gjort det är Lynge Fiskeri ApS som ägs av Lindy Harald Lynge och Karen Nielsen ApS som ägs av Johnni Munksgaard Holding ApS vilket i sin tur ägs av Johnni Munksgaard.

Förutom Gitte Henning A/S så äger Henning Kjeldsen Holding ApS också Fiskeriselskabet Stefanie HM 349 ApS samt 51% i P/R Frida Amalie L 549 i vilket företag Johnni Munksgaard direkt och indirekt äger resterande 49%.

Andra källor: CVR, Dansk Skibsregister

Läs mer:

]]>
http://fiske.zaramis.se/2020/07/05/henning-kjeldsen-och-hans-fru-atalade/feed/ 0 20315
Danmark och MSC-certifieringen av Östersjöns pelagiska fiske http://fiske.zaramis.se/2020/07/04/danmark-och-msc-certifieringen-av-ostersjons-pelagiska-fiske/ http://fiske.zaramis.se/2020/07/04/danmark-och-msc-certifieringen-av-ostersjons-pelagiska-fiske/#respond Sat, 04 Jul 2020 11:37:14 +0000 http://fiske.zaramis.se/?p=20312 Läs mer...]]> I Danmark har MSC-certifieringen av sill- och skarpsillfisket mottagits positivt. Någon förvirrad debatt baserad på falska uppgifter, falk information och bristande kunskap av den typ Sverige sett har inte kunnat ses i Danmark. Här några danska röster om MSC-certifieringen från MSC:s pressmeddelande:

– Det føles godt at endelig være i havn med certificeringen. Vi har været igennem en lang og meget grundig vurdering, hvor vi har indsamlet data og videnskabeligt grundlag for at kunne vise, at vi lever op til MSCs standard, siger Esben Sverdrup-Jensen, adm. direktør i Dansk Pelagisk Producentorganisation (DPPO).

– Vi er utroligt glade for at få dette fiskeri med i vores program. Både fordi det nu lever op til vores krav for bæredygtighed, og fordi det viser, at det er muligt at fiske bæredygtigt selv i et område, der er så presset som Østersøen, siger Ole Schmidt, landechef for MSC i Danmark.

– Uanset hvad man i øvrigt mener om opdræt af fisk, kan vi hurtigt blive enige om, at det er vigtigt at det fiskemel og fiskeolie man bruger som foder, stammer fra et bæredygtigt fiskeri, siger Ole Schmidt.

– Dansk fiskeri er bæredygtigt, og størstedelen af fiskeriet er MSC-certificeret. At der nu kommer endnu en fisk i den grønne familie er en god nyhed for både fiskerne og for vores farvande og fisk, siger direktøren i Danmarks Fiskeriforening (DFPO), Kenn Skau Fischer.

Både DFPO och DPPO ingår i certifieringen tillsammans med svenska SPF. I DPPO är tre svenskägda båtar medlemmar och i DFPO många fler. Bland båtarna från SFPO finns det två svenskägda båtar som upptas i förteckningen över de båtar som ingår i certifieringen.

Fisket är av större betydelse för det svenska fisket än för det danska, men huvuddelen av fångsten landas i Skagen. Närmare bestämt till FF Skagen där fisken blir fiskmjöl och fiskolja. Huvudintressenter i FF Skagen är svenska yrkesfiskare på Västkusten.

Om fisket:

  • Utöver Sverige ingår även Danmark, Tyskland och Estland i det certifierade fisket. Finland har redan ett MSC-certifierat fiske på beståndet.
  • Den svenska delen av det MSC-certifierade fisket i Östersjön fångade 117 000 ton sill/skarpsill år 2019, vilket motsvarar 67% av hela det svenska yrkesfiskets landningar, som var 175 900 ton (enligt Havs- och vattenmyndigheten)
  • Huvudparten av den svenska fångsten i norra Östersjön landas i Danmark, men också i Norrsundet nära Gävle. Fisken som fiskas utanför Öland och Gotland landas i Västervik, på Öland och Gotland och i Danmark.
  • Det MSC-certifierade fisket förekommer i hela Östersjön utom i zon 22-24 vilket är det område som är söder om Skåne. Ingen av de pelagiska trålarna fiskar i Stockholms skärgård då det är förbjudet.
  • Båtarna i det certifierade fisket är från 11 meter upp till 60 meter långa. Fartygen har hemmahamn både i Östersjön och på västkusten.

Klimat och miljö

  • Sill och skarpsill är klimatsmart mat jämfört med proteinkällor från landlevande djur och även jämfört med många andra fiskar så är klimatavtrycket av detta fiske i form av koldioxidutsläpp per kilo filé mycket lågt.
  • Genom sina fångster av sill och skarpsill bidrar fisket till att avlägsna kväve och fosfor ur den övergödda Östersjön.

Sill, strömming och skarpsill

  • Sill och strömming är samma art, Clupea harengus. Namnet strömming används för sill fångad i Östersjön norr om Kalmar. Arten ändrar gradvis utseende ju längre in i Östersjön det är. Artens fetthalt är också lägre i Östersjön jämfört med Västerhavet.
  • Skarpsillen (Sprattus sprattus) är släkt med sill, men blir inte lika stor. Dess buk är täckt av skarpkantade fjäll, vilket gett den smeknamnet vassbuk (vilket den också heter i Finland). Den kallas även brisling (det danska namnet på arten), sprut och plug

 

 

]]>
http://fiske.zaramis.se/2020/07/04/danmark-och-msc-certifieringen-av-ostersjons-pelagiska-fiske/feed/ 0 20312
Útgerðarfélag Reykjavíkur och Brim http://fiske.zaramis.se/2020/07/04/utgerdarfelag-reykjavikur-och-brim/ http://fiske.zaramis.se/2020/07/04/utgerdarfelag-reykjavikur-och-brim/#respond Sat, 04 Jul 2020 05:38:45 +0000 http://fiske.zaramis.se/?p=20308 Läs mer...]]> Útgerðarfélag Reykjavíkur hf (UR) är ett isländskt fiskeriföretag som grundades 1988 som Tjaldur ehf av Kristjan Gudmundssson och hans två söner Hjalmar och Guðmundur Kristjánsson. Den sistnämnde är idag VD i bolaget. Huvudkontoret placerades redan från början i Reykjavik även om familjen var från en mindre ort. 1999 köptes ett räkfiskeföretag men denna verksamhet avvecklades redan 2003 på grund av olika problem.

2018 köptes 34,1% av aktierna i Islands näst största fiskeriföretag HB Grandi hf vilket gjorde Brim hf till kontrollerande ägare. Ett år senare bytte HG Grandi hf namn till Brim hf varvid moderbolaget bytte namn till Útgerðarfélagi Reykjavíkur hf. Brim hf (tidigare HB Grandi) är ett börsnoterat företag.

HB Grandi hf grundades ursprungligen 1985 genom en fusion mellan Bæjarútgerð Reykjavíkur (Reykjavík Municipal Fisheries Company) och det privata företaget Ísbjörninn.

På Island har Brim hf dotterbolagen Vignir G. Jónsson ehf, Norðanfiskur ehf, Blámar ehf och Ögurvík ehf. Det sistnämnda företaget äger 1 stor frystrålare. Ögurvik har fiskerättigheter på lite över 6 000 ton demersal fiske, i huvudsak torsk, sej och uer (kungsfisk).

I Chile äger Brim hf 20% i företaget Deris SA (tidigare Pesca Chile). Detta bolag var tidigare ett dotterbolag till spanska Pescanova och ägde också Salmones Friosur SA som såldes till Los Fiordos år 2018. Omsättningen i Deris SA var cirka 20 miljoner USD år 2019 och antalet anställda nästan 600. Huvudägare i Deris SA är troligen Friosur SA som 2014 köpte bolaget ur Pescanovas konkursbo. Deris bedriver bland annat krillfiske i Antarktis och fiske av vitfisk, bl.a. kummel, i södra Stilla Havet.

Koncernen kontrollerar också det grönländska fiskeriföretaget Arctic Prime Fisheries ApS (APF) genom att UR äger 16,5% sen 2013 och Brim hf äger 16,5% sen tidigare i år 2020. Största enskilda delägare i Arctic Prime Fisheries ApS är Arctic Prime Coastal ApS med 45% av aktierna. UR äger för sin del 12,5% av Arctic Prime Coastal ApS. APF äger för sin del 50% av Qulusuk Sefaood ApS. Dessutom har Brim hf ett eget dotterbolag på Grönland, Brim Shipping ApS, som äger en större trålare. APF har fiskerättigheter för 10 000 ton bottenlevande fisk (demersal fisk) som torsk, större kungsfisk (uer) och grönländska hälleflundra. Dessutom 18 000 ton pelagisk fisk, främst makrill. Totalt har APF 160 anställda.

UR äger en demersal frystrålare som främst fiskar torsk, kolja, uer, sej och grönländsk hälleflundra. Totaklt har de fiskerättigheter för lite mer än 9 000 ton demersal fisk, främst sej, uer och torsk.

Brim hf har för sin del så stor andel av fiskerättigheterna på Island som det går att ha vilket gör att företaget inte kan expandera på Island utan kan börja expandera utomlands. Satsningen på Grönland är en del av en sådan expansion.

Totalt har Brim hf isländska fiskerättigheter på cirka 48 000 ton demersal fisk, mest torsk, uer och sej samt 119 000 ton pelagiska fisk (blåvitling (kolmule), lodda, makrill och sill). De äger 4 demersala färskfisktrålare, 3 frystrålare för i huvudsak demersalt fiske och 2 pelagiska trålare. De driver 3 fabriksanläggningar i land, en i Reykjavik, en i Arkanes och en i Vopnafjörður. Antalet anställda är cirka 900 och omsättningen 310 miljoner USD.

Den totala mängden isländska fiskerättigheter som hel UR-koncernen är på cirka 63 000 ton demersal fisk samt 119 000 ton pelagisk fisk. Dessutom har koncernen grönländska fiskerättigheter på 10 000 ton demersal fisk och 18 000 ton pelagisk fisk.

Andra källor: Fiskistofa

 

]]>
http://fiske.zaramis.se/2020/07/04/utgerdarfelag-reykjavikur-och-brim/feed/ 0 20308
Ellen Brunos dubbla stolar http://fiske.zaramis.se/2020/07/03/ellen-brunos-dubbla-stolar/ http://fiske.zaramis.se/2020/07/03/ellen-brunos-dubbla-stolar/#respond Fri, 03 Jul 2020 12:35:49 +0000 http://fiske.zaramis.se/?p=20306 Läs mer...]]> Ellen Bruno arbetar på MSC (Marin Stewardship Council) där hon är marknadschef, Skandinavien och Östersjöregionen. Hon har tidigare arbetat för Naturskyddsföreningen med havsmiljö, fiske och vattenfrågor.

Förutom att arbeta på MSC sitter Bruno också i styrelsen för Sportfiskarna. Detta har föranlett en del kritik från medlemmar i Sportfiskarna med anledning av den senaste MSC-certifieringen av det pelagiska fisket på sill och skarpsill i Östersjön, Bottenhavet och Bottenviken. Kritiken är helt oberättigad då Bruno inte har något inflytande över certifieringen.

Däremot är det problematiskt att hon samtidigt som hon arbetar för MSC som certifierar yrkesfiske är med i styrelsen för ren lobby- och intresseorganisation som arbetar för att stoppa, förbjuda eller begränsa alla typer av yrkesfiske så att de själva för skojs skull kan fånga fisk. En organisation som presenterar rapporter med felaktiga, falskaa och lögnaktiga uppgifter som enligt dem ska föreställa hur verkligheten ser ut. Som jag ser det så skadar det MSC:s anseende och oberoende.

Det rimliga är därför att Ellen Bruno lämnar Sportfiskarnas styrelse. Inte för  MSC-märkningen av det pelagiska fisket, Sveriges miljö- och klimatvänligaste fiske, skulle vara felaktigt utan för att engagemanget i Sportfiskarna skadar förtroendet för MSC bland yrkesfiskare och allmänhet.

 

]]>
http://fiske.zaramis.se/2020/07/03/ellen-brunos-dubbla-stolar/feed/ 0 20306
Den gamle moderaten Ollén sprider blå dunster om pelagiskt fiske http://fiske.zaramis.se/2020/07/03/den-gamle-moderaten-ollen-sprider-bla-dunster-om-pelagiskt-fiske/ http://fiske.zaramis.se/2020/07/03/den-gamle-moderaten-ollen-sprider-bla-dunster-om-pelagiskt-fiske/#respond Fri, 03 Jul 2020 05:53:51 +0000 http://fiske.zaramis.se/?p=20302 Läs mer...]]> Joakim Ollén är ordförande i Sportfiskarna. Han vet sannolikt mer om pelagiskt fiske än den notoriskt okunniga Elin Segerlind i den andra änden av den politiska skalan. Men det hindrar inte att han är ute och cyklar i en intervju i tidningen Fisheco. Där sprider han blå dunster om det pelagiska fisket när han påstår att det nuvarande pelagiska fisket i Östersjön går till på ett sätt som aldrig förekommit tidigare.

Han har fel i likhet med de flesta som uttalar sig i frågan. Det pelagiska fisket i Östersjön har sett ungefär likadant ut sen 1970-talet när DDR-trålare drog upp strömming till stora ryska moderfartyg på 1 000-tals ton. Båtarna i Sverige har för sin del varit ungefär lika stora sen slutet på 1990-talet. Fram till införandet av individuella fiskerättigheter (TFC, ITQ) år 2009 var de cirka 80 stycken och det olagliga fisket var troligen omfattande. Införandet av TFC ledde till att antalet båtar minskade till mindre än hälften. Det totala tonnaget och den totala motorstyrkan har också minskat.

Ollén hävdar också att MSC inte tagit hänsyn till debatten om strömmingsfisket (sillfisket) när de gett MSC-certifiering till sill- och skarpsillfisket i östra Östersjön, Bottenhavet och Bottenviken. Självklart har de inte gjort det. De baserar sin bedömning på vetenskap och inte på lösa påståenden och rykten.

Den så kallade debatten om strömmingsfisket är inget annat än en massa okunniga tyckare som tror att sillen försvunnit eller är på väga att försvinna i Östersjön. I stort sett samma personer trodde det redan för 20 år sen. De hade fel då och har lika fel idag. Tyckanden som inte är baserade på vetenskap är inget annat än tyckanden. Det Ollén tycker om pelagiskt fiske är baserat på sagor och lösa påståenden utan faktabakgrund och utan förankring i verkligheten. Att enstaka fiskare, en och annan länsfiskekonsulent, ett par forskare hävdar en sak utifrån sina åsikter men utan stöd i vetenskap är inget annat än hörsägen och inte ett bevis för nånting.

MSC:s certifieringsprocess av det pelagiska fisket i Östersjön har pågått sen 2016. De som utfört certifieringen (de är inte från MSC utan från Lloyd’s Register) har i processen beaktat den vetenskap som finns, haft kontakt med alla relevant myndigheter och intressenter. Konklusionen, slutsatsen, har varit att det pelagiska fisket i Östersjön klarar kraven för att bli MSC-certifierat.

Från vetenskapliga undersökningar vet vi att det pelagiska fisket efter arter som sill, skarpsill, makrill med mera är världens mest klimat- och miljövänliga fiske. Det sker på ett långsiktigt hållbart sätt med mycket skonsamma redskap och i stort sett utan bifångster. Bränsleåtgången per minskad mängd fisk är den lägsta som finns i fisket vilket gör fisket till det bästa ur klimatsynpunkt. Flyttrål och snörpvad är redskap som inte rör botten och därmed inte påverkar havets bottnar och livet där.

Den minsta av de svenska båtar som nu fått MSC-certifiering för sitt sill- och skarpsillfiske är inte ens 12 meter lång. Ytterligare 6 båtar är under 24 meter långa. Totalt är 11 av de 22 båtarna under 40 meter långa. 10 båtar är hemmahörande i Östersjöhamnar. I framtiden kommer sannolikt fler små trålare och garnbåtar med hemmahamn längs östersjökusten att omfattas av certifiering.

Läs mer:

PS. Ollén är en av de indirekt ansvariga för den mängd hot mot yrkesfiskare som publicerats på Sportfiskarns facebooksida utan åtgärd. Han är också en av de ytterst ansvariga för den mängd felaktigheter och lögner som förekommer i Sportfiskarnas rapport om strömmingen i Bottenhavet. Han är därför inte speciellt trovärdig i sin kritik av det pelagiska fisket. Han kan inte ens hålla ordning i de egna leden och han har inte koll på fakta.

 

]]>
http://fiske.zaramis.se/2020/07/03/den-gamle-moderaten-ollen-sprider-bla-dunster-om-pelagiskt-fiske/feed/ 0 20302
Okunniga tyckare går bananas på grund av MSC-certifiering http://fiske.zaramis.se/2020/07/02/okunniga-tyckare-gar-bananas-pa-grund-av-msc-certifiering/ http://fiske.zaramis.se/2020/07/02/okunniga-tyckare-gar-bananas-pa-grund-av-msc-certifiering/#respond Thu, 02 Jul 2020 05:34:08 +0000 http://fiske.zaramis.se/?p=20297 Läs mer...]]> En massa okunniga tyckare har blivit helt tokiga efter att MSC certifierat sill- och skarpsillsfisket i Östersjön. Enligt alla vetenskapliga bedömningar sker det aktuella pelagiska fisket på ett långsiktigt hållbart sätt och sillbestånden i östra Östersjön, Bottenhavet och Bottenviken ligger på en långsiktigt hållbar nivå.

Fisket är väldokumenterat och välkontrollerat med små eller obefintliga bifångster. Det finns dock vissa kända problem som felrapportering och det är också något MSC beaktat. Skarpsill fiskas också över FMSY, den gräns som fisket ska ligga under. Detta har pågått under mycket lång tid utan att beståndet minskat vilket tyder på att beståndsberäkningarna är felaktiga. Det sistnämnda har MSC:s certifieringshandläggare inte beaktat, där emot har de beaktat nivån på fisket.

De invändningar som riktats mot certifieringen från WWF:s sida har i huvudsak handlat om skarpsillen, inte sillen (strömmingen). Invändningarna har antingen varit faktamässigt felaktiga eller så har de redan beaktats under certifieringsprocessen.

Trots att det alltså finns vetenskaplig konsensus tycker mängder med tyckare att det är heltokigt med MSC-märkning av det pelagiska fisket i Östersjön. Men ärligt sagt vet de inte vad de pratar om. Bara för att några få yrkesfiskare, en länsfiskekonsulent och en forskare som ansåg att sillen var slut för 20 år sen tycker att det finns för lite sill (strömming) i Stockholms skärgård betyder inte det att det faktiskt är så. I själva verket visar ju vetenskapen att de har fel. Lika fel som i stort sett samma människor hade för 20 år sen.

Men det hindrar inte tokiga sportfiskare att helt tappa koncepterna. Istället för att ta reda på fakta och basera sitt tyckande på kunskap så blir de upprörda. Vi vet dessutom sen tidigare att de inte drar sig för att rikta allvarliga hot mot yrkesfiskare och andra. De är med andra ord helt obalanserade i sina reaktioner. En som inte hemfaller åt hot men som ändå är ganska obalanserad och saknar fog för sina påståenden är Jan Ohlsson på tidningen Fisheco och en annan är Robert Westin på Fiskejournalen.

Länsfiskekonsulent Henrik C Andersson tycks också ha tappat koncepterna och menar att certifieringen kommit till genom korruption och på grund av påtryckningar från den norska laxodlingsindustrin. Det är naturligtvis dumheter. Men kanske kan vi nu få se ökad försäljning av strömming till konsument. Tyvärr omfattas dock inte mindre trålare, snörpvadsbåtar och garnbåtar som fiskar på kustkvoten av MSC-certifieringen. Dessa båtar är inte medlemmar i SPFPO och ingår därför inte i certifieringen.

När det gäller att inte använda sig av fakta och agera på känslor är kritikerna av det pelagiska fisket i Östersjön experter. De hittar på falska uppgifter och sprider osanna uppgifter. Sportfiskarna presenterade helt felaktiga landningssiffror från Bottenhavet för att försöka visa att fisket ökat mycket kraftigt de sista åren. Det visade sig vara ett felaktigt påstående. Henrik Svedäng och andra påstod för 20 år sen att sillen var slut. Det var ett felaktigt och heltokigt påstående. De påstår nu samma sak och har sannolikt lika fel denna gång.

Henrik C Andersson och journalisten Calle Godani påstod att de stora trålarna fiskade i Stockholms skärgård. De hade fel. De påstod att GG 229 Clipperton fiskade i Stockholms skärgård. Också det var en lögn. Alla dessa påstod att stora pelagiska trålare låg och fiskade i och utanför Stockholms skärgård i april och maj. De hade totalt fel. Calle Godani påstod att fiske som bedrevs norr om Gotland och i närheten av Finland och Estland skedde i Stockholms skärgård. Det var en direkt lögn. Så där håller de på. Sportfiskarna och de som inte vet vad de pratar om.

]]>
http://fiske.zaramis.se/2020/07/02/okunniga-tyckare-gar-bananas-pa-grund-av-msc-certifiering/feed/ 0 20297