Njord http://fiske.zaramis.se Sveriges största tidning om yrkesfiske Wed, 01 Apr 2020 06:23:29 +0000 sv-SE hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.3.2 58307483 Irlands största fiskeriföretag 2019 http://fiske.zaramis.se/2020/04/01/irlands-storsta-fiskeriforetag-2019/ http://fiske.zaramis.se/2020/04/01/irlands-storsta-fiskeriforetag-2019/#respond Wed, 01 Apr 2020 06:23:29 +0000 http://fiske.zaramis.se/?p=19415 Läs mer...]]> Det klart största fiskeriföretaget på Irland är Atlantic Dawn Group (Atlantic Dawn Ltd) som ägs av familjen McHugh (ättlingar till Kevin McHugh). Företaget bedriver främst pelagiskt fiske men även demersalt fiske med flera egna trålare i irländska och i mauretanska vatten.

Atlantic Dawn Ltd har dotterbolag som fiskeriföretaget Polar Fish, och fiskindustriföretagen Atlantic Dawn Seafoods AS i Norge, Arctic Fish Processing på Irland, Polar Foods på Irland, Ocean Fresh Food AS i Norge (äger 60%) och Ocean Fresh Food Ltd på Irland(äger 50,5%). Ocean Fresh Food AS driver en flytande fiskfabrik i Mauretanien. Huvudkontoret såväl som basen för fisket finns i Killybegs i Donegal längst i nordväst på Irland. Totalt äger företaget cirka 10 båtar men har avtal med andra fiskeriföretag som fiskar för dem. Ett av dessa företag är danska Cattleya A/S och ett annat är Doyle Fishing Co Ltd.

En släkting till familjen McHugh vid namna Eamon Hugh är tillsammans med sin familj ägare av ett annat större irländskt fiskeriföretag, Antarctic Fishing Co Ltd. Även det bolaget hör hemma i Killybegs och fiskar dessutom för Atlantic Dawns fabriker genom långsiktiga avtal.

Ett annat företag är Gallagher Brothers Ltd som ägs av familjen Gallagher. Moderbolaget är ett fiskindustri- och handelsföretag som bedriver pelagiskt fiske i dotterbolaget Ocean Trawlers Ltd och fiskodling i företaget Ocean Fram Ltd. Antalet anställda är totalt omkring 200.

Killybegs Seafoods Ltd ägs av Seamus Tully och familjen Sean McGuinness. Genom dotterbolagen Colmcille Fishing Ltd och Westward Isle Fishing bedrivs fiske medan moderbolaget främst är ett fiskindustriföretag. Seamus Tully är också huvudägare i Western Seaboard Fishing Co Ltd och Carmarose Trawling Company Limited och tillsammans med Sean McGuinness också huvudägare i Killybegs Trawlers Ltd och delägare i Killybegs Fishing Enterprises Ltd tillsammans med Johan Anthony Tully. Sammantaget förekommer både demersalt och pelagiskt fiske i företag som Tully är delägare i eller ägare av.

Familjen Doyle äger för sin del fiskeriföretaget Doyle Fishing Co Ltd. Andra större pelagiska fiskeriföretag är O’Shea Fishing Co Ltd (fam. O’Shea), Brendelen Ltd (fam. Gill), Cavankee Fishing Co Ltd (fam. Cavanagh), FD Premier Fishing Co (fam. Frank Doherty) och Aine Fishing Co Ltd (fam. Joseph Doherty). Familjen Frank Doherty äger också Premier Trawlers Ltd, Kincasslagh Trawers Ltd, PFP Teoranta och Tower Fish Co Ltd. medan Joseph Doherty med familj är delägare i D & O Seafoods Ltd.

Ett större företag som främst är engagerat i demersalt fiske är O’Flaherty Brothers Limited (fam. O’Flaherty) med Saltees Fish som genom flera dotterbolag såsom Irish Trawlers Ltd, O.F. Fishing Ltd, Bradan Fishing Co Ltd och NCD Fishing Ltd med flera bedriver fiske. Familjen äger också handelsföretaget och transportföretag. Företaget har 14 fiskebåtar varav en fiskar pelagiskt. Totalt sysselsätts omkring 100 personer.

Andra källor till uppgifterna: Duedil och Companycheck

]]>
http://fiske.zaramis.se/2020/04/01/irlands-storsta-fiskeriforetag-2019/feed/ 0 19415
Tysklands största fiskeriföretag 2019 http://fiske.zaramis.se/2020/03/31/tysklands-storsta-fiskeriforetag-2019/ http://fiske.zaramis.se/2020/03/31/tysklands-storsta-fiskeriforetag-2019/#respond Tue, 31 Mar 2020 10:25:05 +0000 http://fiske.zaramis.se/?p=19410 Läs mer...]]> När det gäller Tyskland så är fisket i Tyskland delvis mycket centraliserat och ett fåtal utlandsägda fiskeriföretag kontrollerar större delan av storsjöfisket, såväl demersalt som pelagiskt. Isländska Samherji kontrollerar tyska Deutsche Fischfang Union Gmbh (DFFU) och Icefresh Gmbh. Det förstnämnda företaget är ett fiskeriföretag med fler stora fabrikstrålare som fiskar i Nordsjön och Nordatlanten. Omsättningen i DFFU var 27,6 miljoner euro år 2016.

Det andra riktigt stora företaget är nederländska PP Group som äger Doggerbank Seefischerei Gmbh, Mecklenburger Hochseefischerei Gmbh och Deutsche See Gmbh. Det förstnämnda företaget har flera dotterbolag med liknande namn som äger de stora fabrikstrålarna som brukar vara 5-6 stycken. PP Group har för vana att flytta sina båtar mellan olika länder hela tiden så antalet båtar kan varier både mellan åren och under ett ensklit år. Verksamheten är främst inriktad på pelagiskt fiske men demersalt fiske förekommer också. Mecklenburger Hochseefischerei äger för sin del fiskindustrier och distributions- och handelsföretag i Tyskland.

Ett företag som i motsats till de två som nämnts tidigare i huvudsak fiskar i Nordsjön och Östersjön är Kutterfisch-Zentrale Gmbh som äger ett tiotal båtar.de ska nyligen ha köpt NC 315 Victoria från svenskägda Victoria Fischerei Gmbh (Niklason Fiskeri AB). Bemanningen sköts dock fortfarande av Niklason Fiskeri AB. Företaget bedriver både pelagiskt och demersalt fiske. Företaget äger också Butjadinger Fischereigenossenschaft som fiskar hästräkor med 5 båtar. Antalet anställd totalt är cirka 120 personer varav ungefär hälften ombord på båtarna. Ägare av företaget är Kai-Arne Schmidt. Kutterfisch är det enda större fiskeriföretaget i Tyskland som är helt tyskägt.

Hullmann Seefischerei Brake ägs till 51% av Dieter Hullmann och till 49% av nederländska koncernen Rederij J&F Kraak en Zonen. Företaget har 4 fiskebåtar av mindre storlek. Familjen Hullman äger också Neptun Fischvermarktung OHG.

Ytterligare ett företag är Küstenfischer Nord, ett kooperativt företag vars medlemmar fiskar kustnära i Nordsjön och Östersjön, Företaget driver också hotell-och turistverksamhet samt fiskindustri.

Vidare finns Kristin Fischerei Gmbh som ägs av svenska Kristine Fiskeri AB och enbart ägnar sig pelagiskt fiske med en båt.

Läs mer:

]]>
http://fiske.zaramis.se/2020/03/31/tysklands-storsta-fiskeriforetag-2019/feed/ 0 19410
Självklart ska fritidsbåtar och fritidsfiskare registreras http://fiske.zaramis.se/2020/03/30/sjalvklart-ska-fritidsbatar-och-fritidsfiskare-registreras/ http://fiske.zaramis.se/2020/03/30/sjalvklart-ska-fritidsbatar-och-fritidsfiskare-registreras/#respond Mon, 30 Mar 2020 08:26:58 +0000 http://fiske.zaramis.se/?p=19408 Läs mer...]]> Yrkesfisket är mycket kraftfullt reglerat in i minsta detalj medan fritidsfisket inklusive turfiskebåtar i princip är helt oreglerat. Ändå står fritidsfisket för ett större uttag av kustnära fisk som exempelvis gädda, abborre och gös än yrkesfisket, ett större uttag av lax och öring samt uppskattningsvis 80% av hummern och hälften av makrillen på Västkusten. Att få kontroll över hur mycket fritidsfisket faktiskt fiskar är därför nödvändigt om fiskbestånden ska kunna hållas på en långsiktigt hållbar nivå.

För att veta hur mycket fisk fritidsfisket faktiskt tar upp måste fritidsfisket regleras bättre. Ett steg i en sådan riktning är naturligtvis ett båtregister, ett annat steg är registrering av fritidsfiskare  och ett är obligatorisk inrapportering av fångster. Det sistnämnda blir dock kanske svårt att praktiskt genomföra men bör kunna genomföras för turfiskebåtar och deras ägarföretag såväl som de som fiskar med enskild fiskerätt i havet. Fångstrapportering för hummer är inte svår att införa och bör självklart införas så snabbt som möjligt. För fisk kan det vara svårare men i vissa fall inte omöjligt.

Ett båtregister är lätt att införa men kanske måste en storleksgräns för vilka båtar som ska registreras finnas för annars är det kanske inte genomförbart. Men alla mopeder, motorcyklar, traktorer och bilar går ju att registrera så varför inte båtar. Men oavsett detta så måste nog även mindre båtar bör vara med i registret om de används av turfiskeföretag eller är utrustade med automatpilk, utrustning avsedd för trollingfiske, fiske med garn, dörjfiske, burfiske eller fiske med fällor. Alternativt kan fiske med garn, burar, tinor och fällor vara helt förbjudet för alla som inte är yrkesfiskare.

Ett register av fritidsfiskare förordas av Sportfiskarnas Glenn Douglas framför ett båtregister och de vill också gärna ha fångstrapportering:

Enligt hans bedömning vill EU i första hand få bättre koll på charterbåtar med fritidsfiskare som exempelvis fångar tonfisk i Medelhavet. Liknande verksamhet finns i Öresund och på svenska västkusten efter torsk. En god tanke, enligt Sportfiskarna.

– Men skapa då kategorin ”charterbåtar”, där företag som tar ut gäster på havet blir tvungna att rapportera sina fångster, tycker Glenn Douglas.

Det är bättre att registrera fritidsfiskare än båtar, anser Sportfiskarna.

-Vi är inte emot att det finns ett system där man rapporterar sina fångster. Om en art är hotad, måste alla dra sitt strå till stacken, säger Douglas.

Han förutsätter att rapporteringen kan göras enkelt, till exempel med sms eller i en app.

Att Simon Andersson, pressekreterare för landsbygdsminister Jennie Nilsson, uttrycker sig negativt om reglering av fritidsfisket får vi hänföra till kontot tillfällig förvirring, för övertänkt är det inte. Fast han kanske inte är emot reglering i sig, utan bara emot att EU ska reglera fritidsfisket.

I den citerade artikeln från SVT nämns också havsabborre, men ärligt sagt är det inte en fisk som normalt finns i nån större utsträckning i svenska vatten och som behöver regleras i svenska fritidsfiske. De viktigaste arterna som borde regleras när det gäller fritidsfisket är som jag ser det hummer, torsk, makrill, gös, gädda, lax och öring.

]]>
http://fiske.zaramis.se/2020/03/30/sjalvklart-ska-fritidsbatar-och-fritidsfiskare-registreras/feed/ 0 19408
Spaniens största fiskeriföretag 2019 http://fiske.zaramis.se/2020/03/30/spaniens-storsta-fiskeriforetag-2019/ http://fiske.zaramis.se/2020/03/30/spaniens-storsta-fiskeriforetag-2019/#respond Mon, 30 Mar 2020 07:13:07 +0000 http://fiske.zaramis.se/?p=19397 Läs mer...]]> Spanien är EU:s största fiskerination och i landet finns flera mycket stora fiskeriföretag. Fiskeribranschen i Spanien är till stor del koncentrerad till Galicien och Baskien i nordväst och byggdes en gång i tiden upp genom ett omfattande fiske på Grand Banks utanför Newfoundland på andra sidan Nordatlanten. Där har torsken tagit slut, fiskats ut, och numera fiskar spanska företag i hela Atlanten, från Sydafrika och Argentina i söder till Norska havet i norr. De flesta större spanska företag fiskar främst i Sydatlanten med dotterbolag och intressebolag i Argentina, på Falklandsöarna, I Namibia och Sydafrika. Tonfiskföretagen fiskar i Guineabukten i västafrika och i Indiska Oceanen.

Ett av de största, Pescanova, gick dock i konkurs för några år sen (2013) men rekonstruerades år 2015 som ett mindre företag med namnet Nueva Pescanova. Detta företag har idag 10 000 anställda och verksamhet i Europa, Afrika, Sydamerika och Nordamerika. Fisket bedrivs i huvudsak på södra halvklotet, genom dotterbolagen Marnova i Angola, Novagroup i Sydafrika, Pescamar i Mocambique, Belnova i Uruguay och Argenova i Argentina samt delägda Novanam i Namibia. Sannolikt är företaget också delägare i ett bolag på Falklandsöarna.Total har företaget omkring 70 fiskebåtar som fiskar, skaldjur, tandfisk, kummel och annan vitfisk. Argenova har 60 båtar och Pescamar har 30 båtar. Innan rekonstruktionen hade de fler fiskande dotterbolag men även de i samma länder.

Nueva Pescanova bedriver också räkodling i företag som Novaguatemala (Guatemala), Camanica (Nicaragua) och Promarisco (Ecuador) samt fiskodling i företagen Pescanova Brasil (Brasilien) och Insuiña (Spanien). Förutom i de länder där företaget har fiske och fiskodling bedriver de också fiskindustrier i Peru, Frankrike och Irland.

Freiremar är ett fiskeriföretag med bas i Las Palmas på Gran Canaria. Företaget bedriver fiske med Las Palmas som bas men de flesta båtar är flaggade i andra länder. Totalt äger de 15 frystrålare och har dotterbolag med fiskeriverksamhet i Spanien, Marocko (Freiremar Maroc), Panama (Beecon Marine), Uruguay (Credelmar), Argentina (Fonseca, Urtizberea Anaiak) och Falklandsöarna (Quark Fishing) och delägda företag i Senegal (Societé de Pêche Canario Senegalaise), Panama (Comercial d’Argoni), Marocko (Cephapêche) och Mauretanien (Bouza Mauritania de Pêche). Även Freiremar gick i konkurs 2013 men har rekonstruerats som ett mindre företag än tidigare. Företaget bedriver främst demersalt fiske efter vitfisk men även efter bläckfisk. Koncernen har cirka 1 200 anställda vara knappt hälften i fisket.

Ett annat stort spanskt fiskeriföretag är Grupo Calvo med moderbolaget Luis Calvo Sanz, S.A. vars huvudägare är familjen Calvo med italienska Bolton Group som minoritetsägare med 28%. Antalet anställda är totalt 4 600. Företaget sysslar främst med fiske av tonfisk och denna verksamhet bedrivs i Stilla Havet genom med Calvopesca El Salvador Calvo Consignataria Centroamericana i samma land medan Calvopesca Atlántico på Kap Verde och Calvopesca i Spanien fiskar i Atlanten. Företaget äger också fiskeriföretaget Gestra Corporation i Panama. Dessutom bedriver företaget en omfattande industriverksamheten med förädling av tonfisk i Brasilien, Spanien och El Salvador.

Fiskeriföretaget Iberconsa, egentligen Grupo Ibérica de Congelados SA, ägs för sin del av ett US-amerikanskt riskkapitalbolag vid namn Platinum Equity som kontrolleras av Tom Gores. Företaget har dotterbolag i Spanien, Namibia, Sydafrika och Argentina. Fiske bedrivs i Namibia genom de delägda bolagen Namibia Cadilu Fishing, Ekikimbo Trawling och Rainbow Trawling, Sydafrika genom delägade Echalar Fishing och Argentina genom dotterbolagen Iberconsa de Argentina Ibermar med totalt cirka 40 fiskebåtar, både frystrålare och trålare för kummel och annan vitfisk, räktrålare och jiggfiskebåtar för bläckfiskfiske. Företaget har cirka 1 000 anställda exklusive delägda bolag.

De tre tonfiskföretagen, Pevasa (Pesqueria Vasco Montañesa SA), Inpesca (Cía Internacional de Pesca y Derivados) och Coper har ett gemensamt samarbete vid namn Atunlo. Det totala antalet anställda i Atunlo är 1 200. Basen för fisket är Port Victoria på Secyhellerna för fisket i Indiska Oceanen och Abidjan I Elfenbenskusten för fisket i Atlanten. Pevasa äger 6 fiskebåtar, Inpesca har också 6 båtar medan Coper är ett fiskindustriföretag inriktat på tonfisk. Inpesca och Pevasa är också ägare av transport- och handelsföretaget Pevaeche SA tillsammans med Atuneros Vasco.

Ett annat tonfiskeföretag är Albacora SA som har 18 fiskebåtar. De fiskar i Atlanten, Indiska Oceanen och Stilla Havet. Andra större tonfiskföretag är Atunsa SA och Echebastar SA.

Armaven SA är ett fiskeriföretag inriktat på vitfisk som ägs av handelsföretaget Venta Pescados och holdingbolaget Grupo Sotelo Dios. Armaven bedriver fiskeriverksamhet i Spanien och i Storbritannien via dotterbolaget Armaven UK. Grup Otelo Dios äger också 10% av fiskeriföretaget Frioantartic SA som har lite över 200 anställda. Ytterligare 10% ägs av portsugisiska Pedro França. Frioantartic bedriver fiske i Namibia, Falklandöarna, i Nordatlanten och kring Spanien med spanskflaggade båtar.

Vidare har vi Armadora Pereira (Grupo Pereira) som bedriver fiskeriverksamhet i Spanien och har dotterbolag som bedriver fiskeriverksamhet i Spanien (Argos Pereira España), Marocko (Sofinas), Falklandsöarna (delägda Argos Group), Storbritannien (Argos Pereira), Argentina (Orion Fishing) och Senegal (Senegalaise de Thon och delägda Soperka). Dessutom äger de hälften av Argos Froyanes på St. Helena med norska Ervik Havfiske som den andra delägaren, samt del i Jupiter Fishing i Spanien. Fiskar bland annat tandfisk och bläckfisk.

Grupo Profand är ett stort fiskeriföretag och fiskindustriföretag med en komplicerad struktur. Via dotterbolag som Fletainvest SL och Profand Fishing Holding eller intressebolag IMV Holding NV i Nederländerna, Newsan Food i Argentina (6 100 anställda, cirka 40 båtar), Seafreeze Ltd och Stavis Seafood i USA äger de fiskebåtar och verksamheter i flera länder. Fletainvest äger för sin del 66% av det estniska fiskeriföretaget MFV Lootus. Resterande 33% ägs av portugisiska Largispot.

Ytterligare ett större spanskat fiskeriföretag är Rampesca som är delägare i RBC på Falklandsöarna. Vidare har vi Pescapuerta med fiskeriverksamhet i Argentina (Estrella Patagónica SA) och delägarskap i fiskeriföretag på Falklandsöarna och tidigare också i Namibia (Tunacor). Företaget har 500 anställda och fiskar räkor, bläckfisk samt kummel och annan vitfisk.

Ett bolag med fiskeriverksamhet i Spanien och Portugal är Pesquera Downey som äger 25% i det portugisiska fiskeriföretaget Pombo som i sin tur har det spanska dotterbolaget Pesquera Guadiana. Dessa bolag fiskar i spanska och portugisiska vatten. ett anat företag som främst fiskar i europeiska vatten, men även i Sydatlanten, Indiska Oceanen och Stilla Havet är Espaderos del Atlantico SA som äger 5 fiskebåtar.

Fandicosta har fiskeriverksamhet i Nordatlanten och Sydatlanten med dotterbolag i Argentina som bland annat fiskar bläckfisk och kummel. Mascato har för sin del fiskeriverksamhet i Nordatlanten efter vitfisk och svärdfisk, intressebolag med fiskeriverksamhet i Namibia (Merlus Group) som fiskar kummel och sysslar med musselodling i Chile. Pesquera Ancora som ägnar sig åt pelagiskt fiske i Nordatlanten ägs av brittiska UK Fisheries som i sin tur ägs av nederländska PP Group och isländska Samherji.

Några andra större spanska fiskeriföretag är Pesquera Echalar, Copemar SA, Pesquerias Marinenses SA (Pesmar), Grupo Nores och Chymar SA.

Pesquera Echalar är huvudägare i Marfrio SA som bedriver fiske i Peru genom dotterbolaget Marfrio Peru SA. Pesquera Echalar är också delägare i Igueldo Fisheries (F.I.) Company Ltd på Falklandsöarna. Copemar som ägs av familjen Ojeda är för sin del delägare i South Atlantic Squid Ltd på Falklandsöarna och Seacope Freezer Fishing (Pty) Ltd i Namibia. Pesmar är delägare i Nova Fishing Ltd på Falklandsöarna i vilket bolag ocksålikaledes spanska Frigorificos del Morrazo SA är delägare.  Dessutom är bolaget hälftenägare i Fibow Ltd som sköter de trålare från Pesmar som fiskar kring Falklandsöarna. Pesmar har totalt 5 trålare och bedriver även fiske i Nordatlanten. Grupo Nores har 8 trålare och bedriver fiske i Nordatlanten såväl som kring Falklandsöarna via delägare bolaget Nores Marine Ltd. Chymar SA har ett delägt bolag på Falklandsöarna som heter Golden Touza Ltd.

Det är inte helt lätt att få tag på uppgifter om omsättning eller antal anställda för de spanska företagen. men för en del bolag har jag hittat det ena och för andra det andra. För de flesta företag kan jag inte heller hitta ägare.

Omsättning spanska fiskeriföretag 2018, namn, miljoner EUR, ägare

 1. Nueva Pescanova, 1 008, Abanca Corporacion Bancaria
 2. Grupo Calvo, 583,  fam. Calvo och Bolton Group
 3. Iberconsa, 340, Platinum Equity (Tom Gores)
 4. Grupo Profand, 250, Enrique García Chillón
 5. Pescapuerta, 215, ??
 6. Atunlo, 186, Pevasa, Inpesca & Coper
 7. Fandicosta, 110 (2017),  ??

Antal spanska fiskeriföretag 2018, namn, anställda, ägare

 1. Nueva Pescanova, 10 000, Abanca Corporacion Bancaria
 2. Grupo Calvo, 4 600,  fam. Calvo och Bolton Group
 3. Freiremar, 1 200, ??
 4. Atunlo, 1 200, Pevasa, Inpesca & Coper
 5. Iberconsa, 1 000, Platinum Equity (Tom Gores)
 6. Pescapuerta, 500, ??
 7. Grupo Nores, 300, ??
 8. Frioantartica, 200

Läs också:

]]>
http://fiske.zaramis.se/2020/03/30/spaniens-storsta-fiskeriforetag-2019/feed/ 0 19397
Frankrikes största fiskeriföretag 2019 http://fiske.zaramis.se/2020/03/28/frankrikes-storsta-fiskeriforetag-2019/ http://fiske.zaramis.se/2020/03/28/frankrikes-storsta-fiskeriforetag-2019/#respond Sat, 28 Mar 2020 14:24:30 +0000 http://fiske.zaramis.se/?p=19388 Läs mer...]]> Frankrikes allra största fiskeriföretag är egentligen ett stort varuhusföretag vid namn Les Mousquetaires som bedriver fiskeriverksamhet i ett dotterbolag vid namn Société Centrale des Armements des Mousquetaires à la Pêche (Scapêche). Scapêche har ett dotterbolag som heter COMATA som bedriver fiske i Antarktis (Kerguelen med tillhörande småområden) medan moderbolaget bedriver fiske i Nordatlanten, Keltiska havet, Irländska sjön, Engelska kanalen, Biscayabukten etc. Antalet anställda i Scapêche är cirka 250 och företaget har 22 fiskebåtar varav en med hemmahamn på Réunion som drivs av COMATA.

De livsmedelskedjor som kontolleras av Les Mousquetaires är Intermarché, Netto, Bricomarché och Brico Cash. Dessutom äger företaget restaurangkedjan Poivre Rouge, bildelsförsäljaren Roady, livsmedelsgrossisten Scamer och fiskindustriföretaget Capitaine Houat. Totalt finns det 112 000 anställda i koncernen Les Mousquetaires. Företaget ägs av över 3000 handlare som driver enskilda butiker (precis som ICA).

Ett annat större franskt fiskeriföretag är Sapmer som hör hemma på Réunion i Indiska Oceanen. Bolaget har dotterbolag som ägnar sig åt fiskeriveksamhet i Frankrike (Armas Pêche), på Mauritius (Mer de Mascareignes) och Réunion (Les Armement Réunionnais). Sapmer sysslar främst med fiske av tonfisk men fiskar också tandfisk och languster (rock lobster, klolösa humrar och kräftor) i Antarktis. Företaget har 15 fiskebåtar och totalt 1 030 anställda. Ägare är Jacques d’Armand de Chateauvieux.

På Réunion hör också företaget Réunimer hemma. Fiskeriföretaget i denna koncernen heter Enez Pêche och de har totalt 14 fiskebåtar som främst fiskar languster (rock lobster) i Antarktis.

Därtill har vi Compagnie Française du Thon Oceanique (CFTO) som också fiskar tonfisk och ägs av nederländska PP Group. Fiske bedrivs också i flera dotterbolag såsom Armement DMB, Armement Gueriden och italienska Industria Armatoriale Tonniera. Huvuddelen av tonfisken fiskas i Indiska Oceanen och Sydatlanten. Total har CFTO 290 anställda och 17 båtar. PP Group äger också hälften av Comptoir des pêches d’Europe du Nord (Euronor) via brittiska UK Fisheries. Isländska Samherji äger resterande 50%. Euronor bedriver främst demersalt fiske i europeiska vatten med totalt 6 båtar och 150 anställda.

Även ett annat stort nederländskt fiskeriföretag, Cornelis Vrolijk, har fiskeriverksamhet i Frankrike genom dotterbolaget France Pélagique. Fisket bedrivs i Nordatlanten, Biscayabukten, Nordsjön, Engelsk kanalen osv.

Vidare har vi La Compagnie des pêches Saint-Malo (Comapêche) som äger två större demersala trålare samt är delägare i danska R 38 Ocean Tiger. Fisket bedrivs i Nordatlanten. Totalt har företaget 310 anställda varav 100 anställda i fisket inklusive R 38 Ocean Tiger.

Omsättning franska fiskeriföretag 2018, namn, miljoner EUR, ägare

 1. Sapmer, 129,5, Jacques d’Armand de Chateauvieux
 2. CFTO, 84,0, PP Group
 3. Scapêche, 64,1, Les Mousquetaires
 4. Euronor, 25, PP Group
 5. France Pelagique, 24 (2016), Cornelis Vrolijk
 6. Réunimer, 23,
 7. Armement Bigouden, 12 (2016), Soazig Palmer-Le Gall

Antal anställda franska fiskeriföretag

 1. Sapmer, 1 030, Jacques d’Armand de Chateauvieux
 2. Comapêche, 310, ??
 3. CFTO, 290, PP Group
 4. Scapêche, 250, Les Mousquetaires
 5. Réunimer, 160
 6. Euronor, 150, PP Group
 7. Armement Bigouden, 70 (2016), Soazig Palmer-Le Gall

Siffrorna är från företagens hemsidor, Wikipedia och tidningartiklar.

Läs mer:

 

 

]]>
http://fiske.zaramis.se/2020/03/28/frankrikes-storsta-fiskeriforetag-2019/feed/ 0 19388
Danska fiskerättigheter för tobis 2020 – båtar och företag http://fiske.zaramis.se/2020/03/28/danska-fiskerattigheter-for-tobis-2020-batar-och-foretag/ http://fiske.zaramis.se/2020/03/28/danska-fiskerattigheter-for-tobis-2020-batar-och-foretag/#respond Sat, 28 Mar 2020 07:18:37 +0000 http://fiske.zaramis.se/?p=19382 Läs mer...]]> Tobis är tillsammans med brisling (skarpsill) den viktigaste fisken för den danska fiskmjöls- och fiskoljeindustrin. Fisket bedrivs med så kallad semipelagisk trål vilket är en bottentrål som inte rör botten lika mycket som en vanlig bottentrål och dessutom har tråldörrar som inte rör botten. Fisket bedrivs på grusbottnar vilka inte är känsliga för trålning.

Fisket av tobis bedrivs i Nordsjön, till stor del på brittiskt vatten. De båtar som ägnar åt tobisfiske består i huvudsak av tre grupper, dels stora trålare och snörpvadsbåtar som också fiskar makrill, blåvitling och sill. dels båtar som enbart fiskar industrifisk som tobis, brisling och sperling (vitlinglyra) och slutligen en grupp av mindre trålare som ägnar sig åt blandat fiske.

S 264 Astrid. Bild: Astrid Fiskeri A/S

Fiskerättigheter för tobis 2020, båt, ton, ägare, hemmahamn

 1. S 264 Astrid, 17 583, Astrid Fiskeri A/S, Skagen
 2. HG 333 Isafold, 15 648, P/R HG 333 Isafold, Hirtshals
 3. S 349 Gitte, 15 284, Gitte Henning A/S, Skagen
 4. HG 265 Asbjørn, 14 424, Asbjørn A/S, Hirtshals
 5. S 205 Ceton, 11 732, Gifico ApS, Skagen
 6. E 349 Cattleya, 11 011, Cattleya A/S, Esbjerg
 7. L 25 Aslan, 9 708, Fiskeriselskabet 2BIS ApS, Thyborøn
 8. HM 379 Lingbank, 9 394, Lingbank A/S, Hanstholm
 9. HG 62 Beinur, 9 126, Beinur A/S, Hirtshals
 10. S 144 Themis, 8 942, Themis Fiskeri A/S, Skagen
 11. HG 264 Ruth, 7 913, Rederiet Ruth A/S, Hirtshals
 12. L 673 Meilsø, 6 373, Knak, Thyborøn
 13. S 464 Stella Nova, 5 331, Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, Skagen
 14. L 229 Lykke Hametner, 5 265, John-Anker Hametner Larsen, Thyborøn
 15. E 727 Jette Kristine, 4 367, Jette Kristine E 727 ApS, Esbjerg
 16. L 349 Birgitte, 3 908, August A/S, Thyborøn
 17. L 649 Martine, 3 908, Nordstrand Fiskeri ApS, Thyborøn
 18. AS 202 Neptun, 3 421, Odeskar Fiskeri A/S, Grenå
 19. L 106 Monsun, 3 394, Christer og Lennart Fiskeri A/S,Thyborøn
 20. L 51 Nordstrand, 2 829, Lynge Fiskeri ApS, Thyborøn
 21. S 149 Birthe, 2 735, Gitte Henning A/S, Skagen
 22. L 573 Hallingsø, 2 215, Knak, Thyborøn
 23. L 227 Grethe Hviid, 1 954, John-Anker Hametner Larsen, Thyborøn
 24. S 206 Ahlma, 1 893, Ahlma Danmark ApS, Skagen
 25. L 421 Cadiz, 1 747, Berndtsson & Börjesson Fiskeri ApS, Thyborøn
 26. RI 457 Kirsten Fjord, 1 069, fam. Lodberg, Hvide Sande
 27. R 500 Sophia Hametner, 977, John-Anker Hametner Larsen, Thyborøn
 28. L 273 Olga Ruby, 977, fam. Ruby, Thyborøn
 29. L 441 Hametner Senior, 977, John-Anker Hametner Larsen, Thyborøn
 30. SØ 77 Ida, 977, Kim Fredsøe ApS, Kalvø
 31. L 510 St. Anthony, 369, fam. Kloster, Thyborøn
 32. L 415 Stormy, 283, Mindbo ApS, Thyborøn

L 25 Aslan är en kvotbåt och huvudintressent i ägarbolaget är TripleNine-koncernen. Övriga delägare är Danny Ørts Anderssen, Niki Andersen, John-Anker Hametner Larsen, Michael Ruby, Andi Knak, Holger Lodberg och René Hovgard Schmidt.

Michael Ruby är för sin del huvudägare i L 273 Olga Ruby med 87,5% av andelarna i partrederiet som äger båten medan Holger Lodberg är far till ägarna av RI 457 Kirsten Fjord. Niki Andersen äger dessutom en tredjedel av L 520 Emmie Noah i vilken båt Michael Ruby och Danny Broe Langer också äger var sin tredjedel. Danny Broe Langer är också hälftenägare i Brdr. Langer A/S som äger 75 % av L 920 Tina Jeanette som har fiskerättigheter för sill.

Jette Kristine E 727 ApS ägs av Rylo Danmark ApS som har samma ägare som Rylo AB i Sverige som äger Themis Fiskeri A/S.

Henning Kjeldsen äger Gitte Henning A/S och hans fru äger Nordstrand Fiskeri ApS. Henning Kjeldsen sitter också i styrelsen för August A/S som formellt ägs av Kim Folmer Pedersen. Företaget adress är Henning Kjeldsens hemadress och kan sannolikt betraktas som kontrollerat av Henning Kjeldsen. Jag räknar både August A/S och Nordstrand Fiskeri ApS till Gitte Henning-koncernen.

Familjen Knak (Leif Knak och Andi Knak) är huvudägare i L 573 Hallingsø och L 673 Meilsø. De äger tillsammans 60% i de två partrederier som äger båtarna. Övriga delägare är Dany Ørts Andersen och Rene Røn som har 20% var i bägge båtarna.

Fiskerättigheter för tobis 2020 per företag, namn, ton, ägare, hemort

 1. Kjeldsen-koncernen, 25 835, Henning Kjeldsen, Skagen
 2. Astrid Fiskeri A/S, 17 583, Astrid Fiske AB (Johansson), Skagen
 3. P/R HG 333 Isafold, 15 648, Mølgaard & Bjørn Jørgensen, Hirtshals
 4. Asbjørn A/S, 14 424, fam. Magnusen, Hirtshals
 5. Rylo (Themis), 13 309, fam. Ryberg/Lorentsson, Skagen
 6. Gifico ApS, 11 732, fam. Claesson, Skagen
 7. Cattleya A/S, 11 011, fam. Pedersen, Esbjerg
 8. TripleNine Group, 9 708, Koppernæs AS (fam. Koppernæs), Thyborøn
 9. Lingbank A/S, 9 394, fam. Rasmussen, Hanstholm
 10. Hametner-koncernen, 9 173, John-Anker Hametner Larsen, Thyborøn
 11. Beinur A/S, 9 126, fam. Tindskard, Hirtshals
 12. Knak-koncernen, 8 588, fam. Knak, Thyborøn
 13. Rederiet Ruth A/S, 7 913, fam. Madsen, Hirtshals
 14. Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, 5 331, Bryngelsson, Skagen
 15. Odeskar Fiskeri A/S, 3 421, fam. Andersson, Grenå
 16. Christer og Lennart Fiskeri A/S, 3 394, fam. Jansson, Thyborøn
 17. Lynge Fiskeri ApS, 2 829, Lindy Lynge, Thyborøn
 18. Ahlma Danmark ApS, 1 893, fam. Ahlström & Magnusson, Skagen
 19. Berndtsson & Börjesson Fiskeri ApS, 1 747, Berndtsson & Börjesson, Thyborøn
 20. RI 457 Kirsten Fjord, 1 069, fam. Lodberg, Hvide Sande

Av de 20 företag (koncerner) som har fiskerättigheter för mer än 1 000 ton tobis är 8 stycken svenskägda, ett norskägt och 3 stycken ägda av färingar.

Uppgifterna kommer från Danska skeppsregistret, Fiskeristyrelsen och CVR

Läs mer:

]]>
http://fiske.zaramis.se/2020/03/28/danska-fiskerattigheter-for-tobis-2020-batar-och-foretag/feed/ 0 19382
Danska fiskerättigheter för sill 2020 – båtar och företag http://fiske.zaramis.se/2020/03/27/danska-fiskerattigheter-for-sill-2020-batar-och-foretag/ http://fiske.zaramis.se/2020/03/27/danska-fiskerattigheter-for-sill-2020-batar-och-foretag/#respond Fri, 27 Mar 2020 07:25:45 +0000 http://fiske.zaramis.se/?p=19375 Läs mer...]]> Sill är liksom i Sverige den viktigaste fisken i det pelagiska fisket i Danmark. Medan svenskt sillfiske främst sker i Östersjön och Skagerak men även i Nordsjön och Norska havet sker danskt sillfiske främst i Nordsjön men även i Skagerak, Norska havet och Östersjön. Sillfisket i Kattegatt, Skagerak, Nordsjön och Norska havet är i första hand ett konsumtionsfiske medan fisket i Östersjön är ett fiske för industriändamål.

De båtar som fiskar sill och har fiskerättigheter för sill består av tre grupper, dels de stora trålare och snörpvadsbåtar som också fiskar makrill och blåvitling, dels en grupp med trålare som huvudsakligen fiskar olika fiskarter som tobis, brisling (skarpsill) och sperling (vitlinglyra) för industriändamål (dvs för användning till fiskmjöl och fiskolja) och slutligen en mindre grupp med små trålare som främst fiskar sill för konsumtion i Skagerak, Kattegatt och västra Östersjön.

Dominerande hemmahamnar för de båtar som har fiskerättigheter för sill är Skagen och Hirtshals.

HG 264 Ruth. Bild: DPPO

Fiskerättigheter för NVG-sill (atlantoskandisk sill) 2020, båt, ton, ägare, hemmahamn

 1. HG 264 Ruth, 2 927, Rederiet Ruth A/S, Hirtshals
 2. S 349 Gitte, 2 760, Gitte Henning A/S, Skagen
 3. HG 333 Isafold, 2 586, P/R HG 333 Isafold, Hirtshals
 4. HG 265 Asbjørn, 2 464, Asbjørn A/S, Hirtshals
 5. HG 62 Beinur, 410, Beinur A/S, Hirtshals
 6. E 349 Cattleya, 409, Cattleya A/S, Esbjerg

P/R HG 333 Isafold ägs av paret Karsten Mølgaard och Lise Bjørn Jørgensen men HG 333 Isafold sköts av företaget Isafold Invest ApS som till 94% ägs av samma par och till 6% av Kristian Larsen.

S 349 Gitte. Bild: DPPO

Fiskerättigheter för nordsjösill 2020, båt, ton, ägare, hemmahamn

 1. S 349 Gitte, 11 504, Gitte Henning A/S, Skagen
 2. HG 333 Isafold, 8 683, P/R HG 333 Isafold, Hirtshals
 3. S 264 Astrid, 7 048, Astrid Fiskeri A/S, Skagen
 4. HG 264 Ruth, 6 976, Rederiet Ruth A/S, Hirtshals
 5. HG 62 Beinur, 4 146, Beinur A/S, Hirtshals
 6. HG 265 Asbjørn, 4 034, Asbjørn A/S, Hirtshals
 7. L 920 Tina Jeanette, 3 326, P/R L 920 Tina Jeanette, Thyborøn
 8. E 349 Cattleya, 2 333, Cattleya A/S, Esbjerg
 9. S 144 Themis, 1 860, Themis Fiskeri A/S, Skagen
 10. E 727 Jette Kristine, 1 253, Jette Kristine E 727 ApS, Esbjerg
 11. S 205 Ceton, 532, Gifico ApS, Skagen
 12. AS 202 Neptun, 450, Odeskar Fiskeri A/S, Grenå
 13. HM 379 Lingbank, 313, Lingbank A/S, Hanstholm
 14. HM 281 Mercy, 202, Larsen, Hanstholm

Themis Fiskeri A/S ägs av svenska Rylo AB till 100% medan Jette Kristine E 727 ApS ägs av danska Rylo Danmark ApS. Rylo Danmark ApS och Rylo AB har samma ägare, familjen Ryberg/Lorentsson. P/R L 920 Tina Jeanette ägs av Brdr. Langer A/S till 75% och av Jan Torp Nielsen som innehar 25%.

HG 333 Isafold

Fiskerättigheter för sill i Skagerak och Kattegatt 2020, båt, ton, ägare, hemmahamn

 1. S 349 Gitte, 1 582, Gitte Henning A/S, Skagen
 2. HG 333 Isafold, 1 324, P/R HG 333 Isafold, Hirtshals
 3. HG 265 Asbjørn, 728, Asbjørn A/S, Hirtshals
 4. S 264 Astrid, 674, Astrid Fiskeri A/S, Skagen
 5. S 464 Stella Nova, 600, Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, Skagen
 6. S 144 Themis, 486, Themis Fiskeri A/S, Skagen
 7. AS 202 Neptun, 367, Odeskar Fiskeri A/S, Grenå
 8. HG 62 Beinur, 367, Beinur A/S, Hirtshals
 9. FN 267 Emilie, 228, FN 267 Emilie ApS, Strandby
 10. H 10 Hanne, 208, Jens Evald Seestern Petersen. Gilleleje
 11. HG 264 Ruth, 204, Rederiet Ruth A/S, Hirtshals
 12. H 218 Mette, 199, Leif Aage Larsen. Gilleleje
 13. HM 281 Mercy, 198, Larsen, Hanstholm
 14. H 45 Lone, 182, Jakob Jørgensen, Gilleleje

Fiskerättigheter för sill i västra Östersjön 2020, båt, ton, ägare, hemmahamn

 1. H 10 Hanne, 111, Jens Evald Seestern Petersen. Gilleleje

HM 379 Lingbank. Bild: DPPO

Fiskerättigheter för sill i östra Östersjön 2020, båt, ton, ägare, hemmahamn

 1. S 349 Gitte, 750, Gitte Henning A/S, Skagen
 2. HM 379 Lingbank, 471, Lingbank A/S, Hanstholm
 3. S 206 Ahlma, 420, Ahlma Danmark ApS, Skagen
 4. S 144 Themis, 403, Themis Fiskeri A/S, Skagen
 5. E 727 Jette Kristine, 386, Jette Kristine E 727 ApS, Esbjerg
 6. H 10 Hanne, 311, Jens Evald Seestern Petersen. Gilleleje
 7. H 45 Lone, 299, Jakob Jørgensen, Gilleleje
 8. HG 62 Beinur, 250, Beinur A/S, Hirtshals
 9. H 218 Mette, 180, Leif Aage Larsen. Gilleleje
 10. AS 202 Neptun, 173, Odeskar Fiskeri A/S, Grenå

Totala fiskerättigheter för sill per båt 2020, båt, ton, ägare, hemmahamn

 1. S 349 Gitte, 16 596, Gitte Henning A/S, Skagen
 2. HG 333 Isafold, 12 612, P/R HG 333 Isafold, Hirtshals
 3. HG 264 Ruth, 10 119, Rederiet Ruth A/S, Hirtshals
 4. S 264 Astrid, 7 789, Astrid Fiskeri A/S, Skagen
 5. HG 265 Asbjørn, 7 226, Asbjørn A/S, Hirtshals
 6. HG 62 Beinur, 5 173, Beinur A/S, Hirtshals
 7. L 920 Tina Jeanette, 3 326, P/R L 920 Tina Jeanette, Thyborøn
 8. S 144 Themis, 2 797, Themis Fiskeri A/S, Skagen
 9. E 349 Cattleya, 2 771, Cattleya A/S, Esbjerg
 10. E 727 Jette Kristine, 1 761, Jette Kristine E 727 ApS, Esbjerg
 11. AS 202 Neptun, 998, Odeskar Fiskeri A/S, Grenå
 12. HM 379 Lingbank, 813, Lingbank A/S, Hanstholm
 13. S 205 Ceton, 700, Gifico ApS, Skagen
 14. S 464 Stella Nova, 650, Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, Skagen
 15. H 10 Hanne, 630, Jens Evald Seestern Petersen. Gilleleje
 16. H 45 Lone, 536, Jakob Jørgensen, Gilleleje
 17. S 206 Ahlma, 420 , Ahlma Danmark ApS, Skagen
 18. H 218 Mette, 420, Leif Aage Larsen. Gilleleje

Totala fiskerättigheter för sill per företag 2020, namn, ton, ägare, hemort

 1. Gitte Henning A/S, 16 596, Henning Kjeldsen, Skagen
 2. P/R HG 333 Isafold, 12 612, Mølgaard/Jørgensen, Hirtshals
 3. Rederiet Ruth A/S, 10 119, Madsen, Hirtshals
 4. Astrid Fiskeri A/S, 7 789, Astrid Fiske AB (Johansson), Skagen
 5. Asbjørn A/S, 7 226, Magnusen, Hirtshals
 6. Beinur A/S, 5 173, Tindskard, Hirtshals
 7. Rylo (Themis), 4 558, Ryberg/Lorentsson, Skagen
 8. P/R L 920 Tina Jeanette, 3 326, Langer, Thyborøn
 9. Cattleya A/S, 2 771, Pedersen, Esbjerg
 10. Odeskar Fiskeri A/S, 998, Andersson, Grenå
 11. Lingbank A/S, 813, Rasmussen, Hanstholm
 12. Gifico ApS, 700, Claesson, Skagen
 13. Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, 650, Bryngelsson, Skagen
 14. H 10 Hanne, 630, Jens Evald Seestern Petersen. Gilleleje
 15. H 45 Lone, 536, Jakob Jørgensen, Gilleleje
 16. Ahlma Danmark ApS, 420, Ahlström & Magnusson, Skagen
 17. H 218 Mette, 420, Leif Aage Larsen. Gilleleje
 18. HM 281 Mercy, 400, Larsen, Hanstholm

Av de 18 företag (koncerner) som har fiskerättigheter för 400 ton sill eller mer så är 6 stycken, dvs 1/3, svenskägda.

Källa till uppgifterna är Fiskeristyrelsen, Dansk Skibsregister och CVR

Läs också:

]]>
http://fiske.zaramis.se/2020/03/27/danska-fiskerattigheter-for-sill-2020-batar-och-foretag/feed/ 0 19375
Danska fiskerättigheter för hästmakrill och havgalt 2020 – båtar och företag http://fiske.zaramis.se/2020/03/26/danska-fiskerattigheter-for-hastmakrill-och-havgalt-2020-batar-och-foretag/ http://fiske.zaramis.se/2020/03/26/danska-fiskerattigheter-for-hastmakrill-och-havgalt-2020-batar-och-foretag/#respond Thu, 26 Mar 2020 08:43:11 +0000 http://fiske.zaramis.se/?p=19370 Läs mer...]]> Hästmakrill heter officiellt taggmakrill på svenska men många kallar arten för hästmakrill medan havgalt heter trynfisk på svenska. Sverige har mycket små fiskerättigheter för hästmakrill och de är inte fördelade med individuella överförbara fiskerättigheter. I Danmark är de däremot fördelade med överförbara fiskerättigheter. De båtar som har fiskerättigheter för hästmakrill och trynfisk är samma båtar som också har fiskerättigheter för makrill och blåvitling.

Hästmakrill fiskas långt söderut i Nordsjön, i Engelska kanalen, Irländska sjön, Keltiska havet och väster om de brittiska öarna. De danska båtarna fiskar främst i södra Nordsjön och engelska kanalen men också väster om Irland. Fisket är dels ett konsumtionsfiske men en del används också i fiskmjölsindustrin. Väster om Irland fiskas också blåvitling och makrill. Trynfisk fiskas i Keltiska havet och Irländska sjön och enbart för användning i fiskmjöls och fiskolajeindustrin.

E 349 Cattleya

E 349 Cattleya. Bild: DPPO

Fiskerättigheter för hästmakrill 2020, båt, ton, ägare, hemmahamn

 1. E 349 Cattleya, 3 138, Cattleya A/S, Esbjerg
 2. S 264 Astrid, 2 732, Astrid Fiskeri A/S, Skagen
 3. HG 264 Ruth, 1 952, Rederiet Ruth A/S, Hirtshals
 4. L 25 Aslan, 125, Fiskeriselskabet 2BIS ApS, Thyborøn

L 25 Aslan är en kvotbåt och huvudintressent i ägarbolaget är fiskmjölsföretaget TripleNine Group.

S 349 Gitte. Bild: DPPO

Fiskerättigheter för trynfisk 2020, båt, ton, ägare, hemmahamn

 1. S 349 Gitte, 1 805, Gitte Henning A/S, Skagen
 2. E 349 Cattleya, 1 108, Cattleya A/S, Esbjerg
 3. HG 333 Isafold, 1 083, P/R HG 333 Isafold, Hirtshals
 4. HG 62 Beinur, 633, Beinur A/S, Hirtshals
 5. HG 265 Asbjørn, 324, Asbjørn A/S, Hirtshals
 6. HG 264 Ruth, 312, Rederiet Ruth A/S, Hirtshals

Källa till uppgifterna är Fiskeristyrelsen.

Läs också:

]]>
http://fiske.zaramis.se/2020/03/26/danska-fiskerattigheter-for-hastmakrill-och-havgalt-2020-batar-och-foretag/feed/ 0 19370
Danska fiskerättigheter för blåvitling 2020 – båtar och företag http://fiske.zaramis.se/2020/03/25/danska-fiskerattigheter-for-blavitling-2020-batar-och-foretag/ http://fiske.zaramis.se/2020/03/25/danska-fiskerattigheter-for-blavitling-2020-batar-och-foretag/#respond Wed, 25 Mar 2020 09:12:25 +0000 http://fiske.zaramis.se/?p=19365 Läs mer...]]> Blåvitling eller kolmule som den också kallas är tillsammans med sill den mesta fiskade fiskarten i nordiska vatten. Nordiska yrkesfiskare fångar i huvudsak blåvitling för industriändamål, dvs för tillverkning av fiskmjöl och fiskolja. I Danmark är fisket av blåvitling viktigare än det är i Sverige och fiskerättigheterna innehas av i stort sett samma företag som också har fiskerättigheter för makrill. Blåvitling fiskas med flyttrål väster om brittiska öarna, runt Färöarna och Norska havet.

HG 265 Asbjørn. Bild: Kim Jørgensen, Dansk Fiskeri & Søfart

Fiskerättigheter för blåvitling (kolmule) 2020, båt, ton, ägare, hemmahamn

 1. HG 265 Asbjørn, 14 637, Asbjørn A/S, Hirtshals
 2. S 349 Gitte, 12 209, Gitte Henning A/S, Skagen
 3. HG 264 Ruth, 11 056, Rederiet Ruth A/S, Hirtshals
 4. S 264 Astrid, 9 052, Astrid Fiskeri A/S, Skagen
 5. HG 62 Beinur, 5 421, Beinur A/S, Hirtshals
 6. HG 333 Isafold, 2 441, P/R HG 333 Isafold, Hirtshals
 7. S 206 Ahlma, 321, Ahlma Danmark ApS, Skagen

Fiske av blåvitling (svartkjaftur) har länge varit traditionellt färöiskt fiske och i Danmark är det tre av de stora fiskeriföretagen, Rederiet Ruth A/S, Asbjørn A/S och Beinur A/S som ägs av färingar. Ahlma Danmark ApS och Astrid Fiskeri A/S är svenskägda.

Källa till uppgifterna är Fiskeristyrelsen

Läs också:

]]>
http://fiske.zaramis.se/2020/03/25/danska-fiskerattigheter-for-blavitling-2020-batar-och-foretag/feed/ 0 19365
Svenskt yrkesfiske, marknaden för fiskprodukter och corona-viruset http://fiske.zaramis.se/2020/03/25/svenskt-yrkesfiske-marknaden-for-fiskprodukter-och-corona-viruset/ http://fiske.zaramis.se/2020/03/25/svenskt-yrkesfiske-marknaden-for-fiskprodukter-och-corona-viruset/#respond Wed, 25 Mar 2020 07:00:11 +0000 http://fiske.zaramis.se/?p=19363 Läs mer...]]> Flera fiskeriorganisationer och fiskauktionsföretag har tillskrivit landsbygdsministern, dvs regeringen om marknadssituationen för konsumtionsfisket på grund av åtgärderna mot spridningen av covid-9 (nya coronaviruset) coronaepidemin i Sverige. Jag återpublicerar deras öppna brev från den 15 mars här.

Angående svenskt yrkesfiske, marknaden för fiskprodukter och corona-viruset

Sveriges Fiskares PO (SFPO) tillskriver er tillsammans med Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund (SIC),
Havs- och kustfiskarnas PO (HKPO), Stockholms & Smögens Fiskauktioner samt Göteborgs Fiskauktion (GFA) i anledning av corona-viruset för att uttrycka en stor oro över effekterna på marknaden för fiskprodukter.

Den rådande marknadssituationen är exceptionell och marknaden för våra produkter ser ut att falla samman. Om inga motåtgärder vidtas riskeras att många kommer att möta en snabb och hård konkurs.

Vi har förstått att ökade stängningar av gränser och andra logistiska problem kan medföra uppenbara svårigheter i livsmedelsförsörjningen, då så ringa andel av vår mat produceras inom landet. Vikten av en hög självförsörjningsgrad är nu uppenbar för envar. En livsmedelsproducerande näring som fisket har i det perspektivet en ännu viktigare roll att spela i framtiden, men det kräver då att näringen finns kvar också efter nuvarande kris.

Vi har positivt noterat Kommissionens förslag att ändra EMFF-förordningen för att möjliggöra finansiell kompensation till yrkesfiskare i anledning av corona-viruset och i Norge klassificeras yrkesfisket som samhällsviktigt. Alltför länge har synen på svenskt yrkesfiske i Sverige varit präglad av negativitet. Den norska regeringen har nogsamt angivit för fiskerinäringen hur densamma på bästa sätt ska kunna bistå i livsmedelsförsörjningen om krisen i samhället skulle förvärras. Vi tar tacksamt emot liknande förslag från vår regering avseende svenskt yrkesfiske.

Vi vädjar till er att fästa uppmärksamhet på det ovan sagda och vi vädjar till er att vidta alla åtgärder inom Ert utrymme för att säkerställa att marknaden för fiskprodukter inte havererar så att svenskt yrkesfiske ska kunna fortsätta fiska och därmed förse svenska konsumenter med livsmedel från hav och sjöar.

SFPO:s och HKPO:s medlemmar fiskar nästan all fisk och skaldjur som landas för konsumtion i Sverige. Det svenska insjöfisket bistår årligen med ca 1 500 t fisk till den svenska livsmedelsförsörjningen.

SIC har noterat de problem som är på gång att uppstå i hela produktionskedjan för insjöfisken, särskilt på den i restaurangbranschen så populära gösen, vars pris senaste veckan sjunkit med 40% på fiskauktionerna. I våra insjöar finns en möjlighet att öka fångsterna med mycket kort varsel utan att riskera bestånden om behov skulle förefinnas i den nu uppståndna situationen.

I Vänern finns exempelvis möjlighet att öka fisket med minst 200 ton blandade arter. SIC har möjlighet att påskynda igångsättning av produktion av fiskmassa motsvarande lika mycket. SIC har även möjlighet att börja nyttja den majoritet av vattnen som just nu är helt i träda, vilket skulle kunna mångdubbla produktionen.

Även i havet finns möjligheter att fiska stora mängder fisk hållbart och MSC-certifierat om vi bara får möjligheter att göra så.

Även på längre sikt och inför framtida kriser som kan uppkomma, har vi möjlighet att delta genom en ökad produktion för vår gemensamma trygghet på det sätt som beskrivits.

Peter Ronelöv Olsson, ordf SFPO
Tommy Lang, ordf HKPO
Mats Eriksson ordf SIC samt styrelseordf Stockholm & Smögens Fiskauktioner
Roger Thilander, VD GFA

]]>
http://fiske.zaramis.se/2020/03/25/svenskt-yrkesfiske-marknaden-for-fiskprodukter-och-corona-viruset/feed/ 0 19363