Njord http://fiske.zaramis.se Sveriges största tidning om yrkesfiske Sun, 19 Aug 2018 06:01:29 +0000 sv-SE hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.8 58307483 Mer fisk i Nordsjön http://fiske.zaramis.se/2018/08/19/mer-fisk-i-nordsjon/ http://fiske.zaramis.se/2018/08/19/mer-fisk-i-nordsjon/#respond Sun, 19 Aug 2018 06:01:29 +0000 http://fiske.zaramis.se/?p=15624 Läs mer...]]> Enligt en rapport från DTU Aqua har mängden fisk och mängden stor fisk i Nordsjön och resten av Nordatlanten ökat kraftigt de senaste 10 åren. 25 arter har undersökts och det har sen 1995 fram till 2016 skett en fördubbling av biomassan för de 25 undersökta arterna. När det gäller kummel (kulmule, hake), torsk (cod) och rödspätta (plaice) handlar om tre eller fyra gånger så stor biomassa år 2016 jämfört med 1995. Huvuddelen av ökningen har skett efter 2007.

De arter som undersökts är stora rovfiskar. När antalet stora rovfiskar ökar och de samtidigt blir större innebär de att de äter mer. Det betyder sannolikt minskade bestånd av skarpsill (brisling) och sill:

”Bestandene af de store fiskearter, som f.eks. torsk, har ikke haft det godt i lang tid. Men nu kan vi endelig se en tendens, der tyder på, at de er ved at være genoprettet,” siger ph.d.-studerende Rob van Gemert, der er hovedforfatter på undersøgelsen, som netop er publiceret i ICES Journal of Marine Science.

[…]

”Der vil være mange flere af de store fisk, og de skal jo spise. Hvis der er nok af dem, så begynder de at konkurrere med hinanden om maden, og nogle vil ikke kunne få nok at spise, så de vil vokse langsommere. Det har man ikke været så opmærksom på før, for de her fiskebestande har simpelthen været fisket i bund i den tid, hvor man har indsamlet data om dem”, siger Rob van Gemert.

[…]

Når der er mange store fisk, vil de naturligvis gøre et større indhug på de mindre fisk – deres byttedyr. Det gælder f.eks. sild og brisling. I undersøgelsen beskriver forskerne derfor også de mulige konsekvenser for såvel fisk og andre dyr i fødekæden:

”Vi kalder det en omvendt trofisk kaskade. Når der bliver flere rovfisk, så bliver deres byttedyr jo spist langt mere. Det vil jo i så fald have en betydning for byttefiskenes produktivitet. I sidste ende vil det have betydning for de fiskere, der lever af at fange mindre fisk, så som tobis og brisling”, siger han.

Mer matfisk och mindre fisk till fiskmjölsindustrin alltså.

 

]]>
http://fiske.zaramis.se/2018/08/19/mer-fisk-i-nordsjon/feed/ 0 15624
Kustnära norskt räkfiske har minskat kraftigt http://fiske.zaramis.se/2018/08/18/kustnara-norskt-rakfiske-har-minskat-kraftigt/ http://fiske.zaramis.se/2018/08/18/kustnara-norskt-rakfiske-har-minskat-kraftigt/#respond Sat, 18 Aug 2018 05:18:32 +0000 http://fiske.zaramis.se/?p=15621 Läs mer...]]> År 2007 fiskades 6 120 ton räkor i Norge innanför territorialvattengränsen på 12 sjömil. 2017 fiskades bara 3 630 ton. Det finns naturligt stora variationer i hur mycket räka det finns beroende på hur fortplantningen gått i Skagerak. Men forskare menar att det inte kan vara den enda förklaringen då räkorna försvunnit helt och hållet från vissa områden.

Misstanken är att det är laxodlingarna som orsakat räkorna försvinnande. Det är välkänt att de kemiska medel som används för att bekämpa laxlus, som gör stor skada i laxodlingar, också skadar räkor. Medlen dödar laxlus men också räkor som lever i närheten av odlingarna. Forskarna på norska Havforskningsinstituttet menar dock att de ännu inte har några belägg för att laxlusmedlen påverkar räkbestånden:

Guldborg Søvik, der er Norges ledende forsker på rejer ved Havforskningsinsituttet, mener der er flere forhold der spiller ind på den lavere rejebestand. Hun forklarer blandt andet, »I dag har vi ingen forskning, som kan holdes op mod hvor stor en andel af rejerne der er forsvundet. Vi kan bare konstatere at det sker. Rejebestanden langs norskekysten er på vej ned. Dette har vi fra fiskernes, men også egne observationer,« siger hun videre, og påpeger at man kender til bunds bestand niveauet for rejerne i Barentshavet, Nordsøen og Skagerrak, men langt mindre til forholdene for rejerne kystnært. Hun konstaterer på den baggrund, at det har man set under kysttogtet, et togt som også viste store lokale variationer af rejer langs kysten, men også store forskelle mellem inden og udenskærs forekomster.

Årsagerne kan være mange og flere forhold kan påvirke bestanden, fortæller Søvik videre. »I Skagerrak ser vi at årsklassene har været meget små siden 2007 og 2008. Dette kan betyde at færre rejelarver driver nordover langs kysten. Dårlig rekruttering her, kan også skyldes ringere fødegrundlag, ligeledes kan overfiskeri også spillet lidt ind nogen steder.

]]>
http://fiske.zaramis.se/2018/08/18/kustnara-norskt-rakfiske-har-minskat-kraftigt/feed/ 0 15621
Sea Shepherd visar upp hur fel de agerar http://fiske.zaramis.se/2018/08/15/sea-shepherd-visar-upp-hur-fel-de-agerar/ http://fiske.zaramis.se/2018/08/15/sea-shepherd-visar-upp-hur-fel-de-agerar/#respond Wed, 15 Aug 2018 14:38:25 +0000 http://fiske.zaramis.se/?p=15619 Läs mer...]]> I en stort uppslagen artikel rapporterar Göteborgs-Posten om risken för utrotning världens minsta val, vaquitan (kaliforniatumlaren), en tumlare som lever i Kaliforniska viken i Mexico. Artikeln handlar om hur Sea Shepherd och mexikanska myndigheter misslyckats med att skydda vaquitan. Jag är inte ett dugg förvånad över det.  De metoder som använts är dömda att misslyckas redan från start.

Grundproblemet är att vaquitan fatsnar i drivgarn som används i flera olika fisken i Kaliforniaviken. De drunknar och riskerar nu utrotning. Fiskarbefolkningen i området har absolut inget annat att leva på. Att bara förbjuda drivgarnsfiske är därför ingen framkomlig väg. Men det är precis vad myndigheterna gjort ivrigt påhejade av Sea Shepherd och andra miljöorganisationer. De har gjort yrkesfiskarna till brottslingar istället för att göra dem till allierade i kampen för att rädda vaquitan.

Att fisket tvingats bli olagligt har också lett till överfiske av den mest efterfrågade arten som ger mest betalt, totoaban (vekfisken). Totoaban har minskat mycket kraftigt i antal sen 1950-talet, dock inte på grund av fiske, utan på grund av att nästan inget av Coloradoflodens vatten längre når Californiaviken. Istället används det vattnet till nöjen och av människor i las Vegas och för konstbevattning och människor i Kalifornien i USA. Bristen på sötvatten har också lett till att andra livsmöjligheter som jordbruk, jakt etc inte är möjliga i Coloradoflodens delta. Fiske är det enda som återstått, även om det fått ske på resurser som blivit kraftigt förminskade på grund av konstbevattning och konstgjorda ökenstäder i USA:

Befolkningen i området måste leva och har inte haft nåt val. De har fortsatt fiska. För att skydda sig från myndigheterna och Sea Shepherd har de fått alliera sig med mycket problematiska krafter, de livsfarliga och mycket kriminella mexikanska kartellerna. Det är också det enda sätt de har för att sälja den fisk de fångar. De är ju förbjudna att fiska, så fisken måste säljas illegalt. Kartellerna kan ordna det. Resultatet är att fiskarna och deras familjer har hamnat i ett beroendeförhållande till tungt kriminella. Sea Shepherd och myndigheterna har gjort hederliga och fredliga människor till brottslingar genom sitt agerande. Det är verkligen inget att hylla. Hela tillvägagångssättet var dödfött från start.

Istället för att förbjuda yrkesfisket borde miljöorganisationer som Sea Shepherd och myndigheter ha samarbetat med fiskarna och deras familjer för att ta fram nya fiskemetoder och redskap som undviker att få tumlare som bifångst. Dessutom borde miljöorganisationerna verka för att konstbevattning i Kalifornien i USA förbjuds och att Las Vegas avvecklas som stad. Det gör de förstås inte, det är ju mycket lättare att ge sig på de fattiga yrkesfiskarna i Kaliforniaviken. Som jag ser det är Sea Shepherd lika kriminella som kartellerna. De medverkar till att tvinga in fiskarna och deras familjer i brottslighet.

Läs också om hur felaktig lagstiftning i Spanien gjorde fiskare till knarksmugglare.

]]>
http://fiske.zaramis.se/2018/08/15/sea-shepherd-visar-upp-hur-fel-de-agerar/feed/ 0 15619
Konsekvensen av misslyckad lagstiftning http://fiske.zaramis.se/2018/08/15/konsekvensen-av-misslyckad-lagstiftning/ http://fiske.zaramis.se/2018/08/15/konsekvensen-av-misslyckad-lagstiftning/#respond Wed, 15 Aug 2018 06:13:18 +0000 http://fiske.zaramis.se/?p=15617 Läs mer...]]> Jag ser just nu en Netflix-serie om hur delar av Galicien förvandlades från fiskedistrikt till kokainsmugglingscentrum under 1980-talet. Farina heter den. Det är inte en dokumentär utan en fiktiv berättelse även om den handlar om personer som fanns. Utvecklingen som beskrivs är också den som skedde i verkligheten. Det hela började med att yrkesfiskarnas kvoter ströps utan att något gjordes för att de skulle ha möjlighet att försörja sig.

Att minska fiskekvoterna var nödvändigt, men det kan naturligtvis göras på många olika sätt. Resultatet av det sätt som det hela genomfördes på i Galicien blev att många yrkesfiskare började fiska olagligt. De hade inget annat sätt att försörja sig på. Successivt höjdes straffen för tjuvfiske och med de små inkomster det gav jämfört med de förhållandevis hårda straffen så vände sig yrkesfiskarna sig till ett annat område där straffen var lägre och inkomsterna högre. Tobakssmuggling.

Galicien blev centrum för en storskalig tobakssmuggling och det var till stor del tidigare yrkesfiskare som dominerade smugglingen. De tjänade stora summor. Spanska staten beslutade att skärpa straffen för tobakssmuggling. Straffen för tobakssmuggling blev lika hårda som för smuggling av hasch eller kokain.

Eftersom det fortfarande inte fanns några andra jobb än fiske och smuggling så blev resultatet av detta att smugglarna snart övergick till att smuggla hasch och kokain. Detta då riskerna med tobakssmuggling var lika stor men kokain och hasch gav mycket större vinster. Men det hela ledde också till att de spanska smugglarna delvis hamnade i händerna på de colombianska kartellerna. Våldet smög sig in. Kokainet flödade i närområdet.

Att lagstiftningarna skärptes vid olika tillfällen var sig inget konstigt. Problemet är att det sätt som det gjordes på drev tidigare yrkesfiskare in i allvarlig brottslighet. Deras valmöjligheter var begränsade och begränsades hela tiden mer.

Att bara förbjuda fiske utan att skapa alternativa försörjningsmöjligheter är uppenbart en mycket dålig väg att gå i områden där inga alternativ finns. Det finns också nutida exempel på liknande saker. Göteborgs-Posten skrev om det häromdagen när de skrev om den hotade tumlaren (vaquitan) i Kaliforniska bukten i Mexico. Ogenomtänkt lagstiftning med oväntade konsekvenser och följder.

]]>
http://fiske.zaramis.se/2018/08/15/konsekvensen-av-misslyckad-lagstiftning/feed/ 0 15617
Torkan har varit mycket bra för havet http://fiske.zaramis.se/2018/08/14/torkan-har-varit-mycket-bra-for-havet/ http://fiske.zaramis.se/2018/08/14/torkan-har-varit-mycket-bra-for-havet/#respond Tue, 14 Aug 2018 06:27:42 +0000 http://fiske.zaramis.se/?p=15615 Läs mer...]]> Den långvariga torkan med i stort sett ingen nederbörd har haft mycket positiva effekter för havet på den svenska Västkusten. Genom mycket lägre utsläpp av gödningsämnen och partiklar har havsvattnet blivit klarare:

Siktdjupet har varit upp till 15 meter i sommar enligt de mätningar som gjorts på Tjärnö marinbiologiska station. Så klart vatten är det inte ofta och det innebär att vissa växter och djur i havet haft bättre förutsättningar i sommar.

–Normalt kommer det ut mycket näringsämnen, kväve och fosfor så havet har fått mycket mindre gödning än vad vi brukar få, säger Kerstin Johannesson, professor i marin ekologi vid Göteborgs Universitet.

Mindre utsläpp av gödningsämnen har lett till att det inte varit så mycket alger i havet detta år och inga algblomningar. Detta har bland annat gynnat ålgräset som är viktigt för många fiskarters överlevnad. Mer ljus ner till bottnarna genom att vattnet varit klarare är också något som gynnat ålgräset.

I Östersjön gäller andra förhållanden och där har torkan inte betytt så mycket. Algerna som blommar där behöver inte tillförsel av kväve till vattnet då de kan ta upp kväve direkt från luften.

]]>
http://fiske.zaramis.se/2018/08/14/torkan-har-varit-mycket-bra-for-havet/feed/ 0 15615
GG 150 Älvsborg till salu och bolagisering på gång http://fiske.zaramis.se/2018/08/11/gg-150-alvsborg-till-salu-och-bolagisering-pa-gang/ http://fiske.zaramis.se/2018/08/11/gg-150-alvsborg-till-salu-och-bolagisering-pa-gang/#respond Sat, 11 Aug 2018 06:28:55 +0000 http://fiske.zaramis.se/?p=15613 Läs mer...]]> Jag har tidigare skrivit om att det sista stora pelagiska fiskeriföretaget, GG 158 Sunnanland, som var partrederi ombildats till aktiebolag. Nu ser det ut som om ytterligare ett fiskeriföretag i Fiskebäck som länge varit partrederi, GG 150 Älvsborg ska bolagiseras. Ägarna av GG 150 Älvsborg är Andreas Ganefjord, Fredrik Johansson och Daniel Hermansson. Andreas Ganefjord har bildat bolaget Ganefjord Fiskeri AB, Daniel Hermansson har bildat Daniel Hermansson Fiskeri AB och Fredrik Johansson har bildat Fredrik Johansson Fiskeri AB. Tillsammans har de tre också bildat Älvsborg Fiskeri AB.

fiskebäck_juldagen_2016_ - 7

GG 150 Älvsborg är en av Sveriges fåtaliga medelstora fiskebåtar som är helt inriktad på fiskfiske. Den är till salu på flera olika skeppsmäklarsajter och sälja utan fiskerättigheter vilket väl sannolikt betyder att de tre ägarna av Älvsborg Fiskeri AB planerar att köpa en ny båt till sitt fiske. Det finns ett stort antal lämpliga båtar till salu som de kan köpa och en gissning på samma sätt som jag gissat när det gäller en ny Stella Nova vågar jag mig inte på.

]]>
http://fiske.zaramis.se/2018/08/11/gg-150-alvsborg-till-salu-och-bolagisering-pa-gang/feed/ 0 15613
Stella Nova ute efter ny båt? http://fiske.zaramis.se/2018/08/11/stella-nova-ute-efter-ny-bat/ http://fiske.zaramis.se/2018/08/11/stella-nova-ute-efter-ny-bat/#respond Sat, 11 Aug 2018 05:53:14 +0000 http://fiske.zaramis.se/?p=15609 Läs mer...]]> På flera skeppsmäklarsajter ligger den nuvarande AS 464 Stella Nova ute till försäljning. Den är till salu utan fiskerättigheter, kilowatt etc. Det betyder troligen att innehavarna, familjen Bryngelsson (via Fiskeriselskabet Stella Nova ApS i Danmark) på Öckerö och Fotö, har köpt en ny båt eller har en ny båt på gång. Ännu finns dock ingen ny båt registrerad i Dansk Skibsregister.

Ö-varvet 28 februari - 18

Förutom Fiskeriselskabet Stella Nova ApS i Danmark äger familjen Bryngelssson också Stella Nova Fiskeri AB i Sverige som i sin tur äger 50% i GPG ApS i Danmark. GPG ApS äger kvotbåten AS 465 Susanne Himmelblå. Familjen öger direkt en majoritet i Fiskeriselskabet Stella Nova ApS i Danmark medan Stella Nova Fiskeri AB äger ett minoritetsintresse.

Vilken båt de köpt eller tänkt köpa har jag inte kunnat fastslå, men den tidigare E 532 Rockall som ägs av familjen Johansson på Rörö via danska Astrid Fiskeri A/S har varit till salu en tid. Rockall är en betydligt större båt än Stella Nova så det är väl sannolikt ett alternativ. De flesta båtar som finns till salu i Norge är kombinerade snörpvadsbåtar och trålare vilket sannolikt inte är så intressant medan Rockall är en ren pelagisk trålare. Båtarna som är till salu i Norge har i allmänhet också mycket starkare motorer än vad som behövs för det fiske Stella Nova bedriver. Starkare motor kan betyda att skepparna kan behöva ny behörigheter. Att importera båtar till Danmark kan idag också vara problematiskt på grund av hårda regler om buller och arbetsmiljö, så ett köp av en båt som redan finns i Danmark kan vara lättare.

Rockall är sannolikt ingen dålig gissning, men om det verkligen är Rockall de tänkt köpa vet jag inte. Det finns trots allt även en del andra rena pelagiska trålare till salu men de flesta av dem är dyrare eller mindre än Rockall. Men det dröjer väl inte länge innan det står klart vilken båt de tänker köpa eller har köpt.

]]>
http://fiske.zaramis.se/2018/08/11/stella-nova-ute-efter-ny-bat/feed/ 0 15609
Fiskejournalens Martin Falklind ljög i radio http://fiske.zaramis.se/2018/08/09/fiskejournalens-martin-falklind-ljog-i-radio/ http://fiske.zaramis.se/2018/08/09/fiskejournalens-martin-falklind-ljog-i-radio/#respond Thu, 09 Aug 2018 07:26:52 +0000 http://fiske.zaramis.se/?p=15607 Läs mer...]]> Magnus Carlsson, sångare i Weeping Willows, hade ett av årets sommarprogram. Det handlade mycket om miljö, däribland havsmiljö. Han ringde också upp olika personer. En av dem var Martin Falklind som fick en fråga om torsken i Östersjön.

Falklind menade att det inte är försvarligt att äta torsk från Östersjön då tillståndet för torsken var bekymmersamt. Det är sant att hälsotillståndet för torsken är bekymmersamt. Det beror främst på övergödning, syrebrist och säl (däribland parasiter som sprids av säl). Beståndsmässigt är det dock inte säkert att det är problem för torsken, i alla fall inte för det västra beståndet. Så Falklinds svar om att inte äta torsk från Östersjön förefaller lite överilat. Nån lögn är det inte, men tveksamt är det.

Men han svar fortsätter. Han hävdar att det är bättre att äta torsk från Öresund för där finns ett bra bestånd (han nämner dock inte att det för detta bestånd rått en kraftig begränsning av hur mycket som får fiskas under ett par år, Öresundstorsken ingår i västra Östersjöns torskbestånd). Beståndet i Öresund har bättre hälsotillstånd. Det är helt sant. En stor anledning är att där ännu inte finns några större mängder säl.

Falklind menar att det goda beståndet i Öresund beror på att det inte får trålas i Öresund. Sannolikt har det dock ingenting med det bra torskbeståndet att göra. I Öresund har det inte trålats sen 1930-talet. I flertalet av Bohusläns fjordar har det aldrig nånsin trålats och där finns idag ingen eller mycket begränsat med torsk. Det direkta sambandet mellan bottentrålning och dåliga torskbestånd är väldigt svagt och det finns inga belägg för att brist på torsk eller dålig torskhälsa beror på bottentrålning i sig. När Falklind hävdar att trålning är problemet ljuger han.

Slutligen, brist på torsk i Kattegatt och kustnära områden i Skagerak har sannolikt delvis med överfiske att göra, men beror också på miljöproblem av olika art. Bottentrålning eller trålning i allmänhet har sannolikt inte med saken att göra. Överfiske kan ske med alla typer av redskap och i dagens Sverige förekommer inget överfiske. Tidigare har det dock förekommit.

 

]]>
http://fiske.zaramis.se/2018/08/09/fiskejournalens-martin-falklind-ljog-i-radio/feed/ 0 15607
Partierna om fiskeripolitiken och fisket – moderaterna http://fiske.zaramis.se/2018/08/07/partierna-om-fiskeripolitiken-och-fisket-moderaterna/ http://fiske.zaramis.se/2018/08/07/partierna-om-fiskeripolitiken-och-fisket-moderaterna/#respond Tue, 07 Aug 2018 08:16:37 +0000 http://fiske.zaramis.se/?p=15604 Läs mer...]]> Tidningen Svensk Fisknäring har inför valet ställt några frågor till de svenska riksdagspartierna om fiskeripolitik och fiske. Det är ganska breda frågor som inte går in på detaljer:

  1. Konkret, hur vill du främja svensk fisknäring och svenskt yrkesfiske?
  2. Vad är din blid av den gemensamma fiskeripolitiken på Eu-nivå och regleringen i Sverige?
  3. Din syn på det svenska yrkesfisket förutsättningar och vad som behöver ändras?
  4. Hur ser framtiden yrkesfiske ut om du får bestämma?

För moderaterna har Maria Malmer Stenergard svarat på frågorna.

Maria Malmer Stenergard svarar på politikervis. Det är svepande generella formuleringar utan substans. Hon säger sånt som alla håller med om och avhåller sig från konkreta saker. Det är intetsägande och ointressant. Med tank på att ett par av hennes partikamrater aggressivt gått ut med att all bottentrålning bör förbjudas måste det också betraktas som fegt. Håller hon med dem eller inte? Eller är det bara så att hon är dåligt insatt i yrkesfisket och fiskefrågorna? Hennes svepande svar tyder på det sistnämnda.

Att svenskt fiske skulle kämpa i motvind kanske är sant, men samtidigt är svenska fiskeriföretagare mycket framgångsrika. De har investerat i yrkesfiskeverksamheter i Danmark, Finland, Tyskland, Norge, Marocko och Mauretanien. Bar storföretag från Island, Norge och Nederländerna visar upp en liknande internationalisering som vissa svenska fiskeriföretag. Motvinden är nog ganska begränsad.  Med individuella överförbara fiskerättigheter även i det demersala fisket kommer sannolikt fler yrkesfiskare att expandera till eller satsa i andra länder, kanske framförallt Danmark.

]]>
http://fiske.zaramis.se/2018/08/07/partierna-om-fiskeripolitiken-och-fisket-moderaterna/feed/ 0 15604
Partierna om fiskeripolitiken och fisket – kristdemokraterna http://fiske.zaramis.se/2018/08/06/partierna-om-fiskeripolitiken-och-fisket-kristdemokraterna/ http://fiske.zaramis.se/2018/08/06/partierna-om-fiskeripolitiken-och-fisket-kristdemokraterna/#respond Mon, 06 Aug 2018 08:42:34 +0000 http://fiske.zaramis.se/?p=15600 Läs mer...]]> Tidningen Svensk Fisknäring har inför valet ställt några frågor till de svenska riksdagspartierna om fiskeripolitik och fiske. Det är ganska breda frågor som inte går in på detaljer:

  1. Konkret, hur vill du främja svensk fisknäring och svenskt yrkesfiske?
  2. Vad är din blid av den gemensamma fiskeripolitiken på Eu-nivå och regleringen i Sverige?
  3. Din syn på det svenska yrkesfisket förutsättningar och vad som behöver ändras?
  4. Hur ser framtiden yrkesfiske ut om du får bestämma?

Roland Utbult är den som svarat för kristdemokraternas räkning

Namnet avslöjar att Roland Utbult härstammar från Öckerö i Göteborgs norra skärgård. Det bör borga för att det handlar om en man med vissa kunskaper om fiske. Så är också fallet. Han förefaller vara en man med koll på yrkesfisket. Han trycker i svaret på den först frågan på miljöproblematiken i Östersjön. Och det är rimligt. Miljöproblem ligger bakom de flest av problemen med fisket i Östersjön. På fråga två tar han upp en fråga som många politiker tagit upp, nämligen regelförenkling. De flesta håller med om detta.

I motsats till de flesta av de politiker som svarat är Utbult också mer detaljerad i ett par av svaren. Han vill ha individuella överförbara fiskerättigheter i det demersala fisket. Med tanke på de problem som kvartsår i det nuvarande systemet med årsvis överförbara fiskemöjligheter så är det nog faktiskt precis vad som behövs för att de flesta av problemen (överetablering i räkfisket, underetablering i annat fiske) ska kunna lösas. Ett införande av permanent överförbara fiskerättigheter kommer att leda till en modernisering av fiskeflottan och med lämpliga åtgärder för att ge unga fiskare möjlighet att komma in i fisket också en föryngring av yrkesfiskarkåren.

]]>
http://fiske.zaramis.se/2018/08/06/partierna-om-fiskeripolitiken-och-fisket-kristdemokraterna/feed/ 0 15600