Njord http://fiske.zaramis.se Sveriges största tidning om yrkesfiske Mon, 27 Mar 2017 07:37:08 +0000 sv-SE hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.7.3 58307483 Veckans båt – GG 892 Strannefjord http://fiske.zaramis.se/2017/03/27/veckans-bat-gg-892-strannefjord/ http://fiske.zaramis.se/2017/03/27/veckans-bat-gg-892-strannefjord/#respond Mon, 27 Mar 2017 07:32:31 +0000 http://fiske.zaramis.se/?p=10185 Läs mer...]]> Byggdes som GG 392 Strannefjord, på Ö-varvet på Öckerö år 2000. Senare köpt av Jonas Nilsson och Johan Börjesson i Träslövsläge. Bytte då nummer till VG 392 Strannefjord. I maj 2015 sålde de båten till Strannefjord i Träslövsläge AB, ett företag de själva äger. Någon gång under 2014 eller 2015 förlängdes båten.

GG 392 Strannefjord

GG 392 Strannefjord. Bild: Lennart Ramsvik/Maritimbild

I september 2016 såldes båten vidare till Hagberg & Hansson Fiske AB på Björkö i Göteborgs norra skärgård. Nu blev den GG 892 Strannefjord. Ägare av Hagberg & Hansson Fiske AB är Peter Hagberg, Sune Hagberg och Martin Hansson. Förutom GG 892 Strannefjord äger företaget också FG 7 Solvåg, FG 72 Lagun och GG 56 Gottskär. Företaget är Sveriges största när det gäller kräftfiske.

VG 392 Strannefjord

VG 392 Strannefjord. Bild: Lennart Ramsvik/Maritimbild

GG 892 Strannefjord är idag 23 meter lång, på 162 bruttoton och har en huvudmotor på 493 kW.

VG 392 Strannefjord

VG 392 Strannefjord april 2015. Bild: Johan Börjesson

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

]]>
http://fiske.zaramis.se/2017/03/27/veckans-bat-gg-892-strannefjord/feed/ 0 10185
Det finns knappast nån koncensus i det demersala fisket http://fiske.zaramis.se/2017/03/26/det-finns-knappast-nan-koncensus-i-det-demersala-fisket/ http://fiske.zaramis.se/2017/03/26/det-finns-knappast-nan-koncensus-i-det-demersala-fisket/#respond Sun, 26 Mar 2017 08:01:35 +0000 http://fiske.zaramis.se/?p=10183 Läs mer...]]> Ett nytt förvaltningssystem har införts i det demersala fisket. Enligt en intervju med Peter Olsson, ordförande i SFPO, i tidningen Hook & Net, har resultatet blivit en slags koncensus där de flesta varken är supernöjda eller väldigt missnöjda.

Det är nog ingen korrekt beskrivning. Innan det nya systemet genomfördes fanns det ett stort motstånd bland yrkesfiskare i östra Skåne och Blekinge, i Halland och i norra Bohuslän. De ville fortsätta med ransoner. I södra Bohuslän och runt Göteborg vill nog de flesta ha ett riktigt system med köp- och säljbara fiskerättigheter (ITQ eller TFC). De i Skåne och Blekinge är fortfarande väldigt missnöjda och i norra Bohuslän vill de fortfarande inte ha det nya systemet. Nån koncensus har jag svårt att se. När Peter Olsson uttrycker sig som han gör är det helt enkelt lite av önsketänkande.

Men det ska samtidigt sägas att införandet av systemet faktiskt gått väldigt smärtfritt, det har varit förvånansvärt mycket få överklaganden av tilldelningen av fiskerättigheter (kvoter)vilket tyder på att missnöjet med det nya systemet är mindre än vad som kunde antas utifrån de protester som funnits i delar av yrkesfiskarkåren innan det genomfördes. Dessutom är det känt att flera motståndare till förändringar bytt åsikt efter att de prövat på det nya systemet.

Det grundläggande problemet med det nya systemet är dock att det inte löser de basala problemen i det demersala fisket, för många båtar och för små kvoter. Räkfisket har kvar alla sina 62 båtar även om det i praktiken är 50 på grund av att en del ägare har två båtar. Framförallt de stora båtarnas ägare upplever dessutom att det fått för små fiskerättigheter. Ett rimligt antal räkbåtar i Sverige vore cirka 5 stora båtar och 10 små. Sverige har hälften av Danmarks kvot och i Danmark finns färre än 10 båtar, alla stora.

Det nya systemet har på sätt och vis permanentat den överkapacitet som råder i torskfisket i Östersjön och kräftfisket i Västerhavet.  Möjligtvis kan det ha underlättat för kräftfisket och fiskefisket i Västerhavet genom att göra det möjligt att fiska mer av den fisk vars kvoter sällan fiskas upp, som exempelvis kräfta och rödspätta. Något som i sig faktiskt innebär en minska överkapacitet och bättre ekonomi. Men även i torskfisket och kräftfisket borde det sannolikt vara en minskning med 20% vad det gäller antalet aktiva båtar, Det nya systemet kommer inte att leda till en sådan minskning trots att den i det långa loppet är nödvändig.

Med tanke på de kvarstående problemen som finns i det demersala fisket så behöver det göras mer för att få ordning på det hela. En logisk följd av det nya systemet och det enda som snabbt kan lösa problemen med överkapacitet är system med helt köp- och säljbara fiskerättigheter. Nu är det dags att börja arbeta för att genomföra ett sådant system och lösa det demersala fiskets grundläggande problem.

Det nya systemet som nu införts har underlättat fisket och planeringen av fisket, det har underlättat landningsskyldigheten och gjort det friare för yrkesfiskarna att fiska när, var och vad de vill beroende på väder, efterfrågan och annat. Men systemet är bara ett steg på vägen när det gäller att lösa de problem som finns inom det demersala fisket. Men om detta finns förstås inte heller nån konsensus. De som inte ville ha det nu införda systemet vill inte ha nåt TFC-system heller.

I slutändan är det sannolikt inte möjligt att genomföra ett system där alla yrkesfiskare blir nöjda. Men det är viktigt att ha system som innebär att fiskbestånden fiskas på ett hållbart sätt så att de inte försvinner. Det är därför nödvändigt att överkapaciteten i fisket försvinner. En överkapacitet som också innebär dåligt lönsamhet. Dålig lönsamhet och överkapacitet leder till olagliga utkast, uppgardering av fångst, svartfiske och mycket annat. Det finns bara ett sätt att snabbt åtgärda dessa problem, äkta överförbara fiskerättigheter som är köp- och säljbara på permanent basis. TFC-system.

Peter Olsson är väldigt nöjd i Hook & Net. Det borde han inte vara. Det nya systemet är bara en del av lösningen, men det behövs mer. Lite nöjd kan han förstås, det nya systemet i det demersala fisket är ett steg i rätt riktning. Men nu är det dags att ta ett steg till. Det steget blir sannolikt lättare att ta då missnöjet med det just nu införda systemet trots allt varit ganska litet.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

]]>
http://fiske.zaramis.se/2017/03/26/det-finns-knappast-nan-koncensus-i-det-demersala-fisket/feed/ 0 10183
Miljöorganisationer inte alltid att lita på när det gäller havet http://fiske.zaramis.se/2017/03/25/miljoorganisationer-inte-alltid-att-lita-pa-nar-det-galler-havet/ http://fiske.zaramis.se/2017/03/25/miljoorganisationer-inte-alltid-att-lita-pa-nar-det-galler-havet/#respond Sat, 25 Mar 2017 06:57:01 +0000 http://fiske.zaramis.se/?p=10181 Läs mer...]]> I Californiaviken som ligger i västra Mexico finns en liten valart, en tumlare som kallas vaquita. Det är världens mest utrotningshotade val och bara 30 stycken beräknas finnas kvar. Men många miljörörelser är ute och cyklar när det gäller detta. Precis som de i många fall är när det gäller fisket och haven på våra breddgrader.

Vaquita

Anledningen till att vaquitan är när utrotning är ett olagligt garnfiske efter en utrotningshotad fisk vid namn totoaba. Då totoaba ger mycket stora inkomster, uppemot en halv miljon kronor så är fisket mycket attraktivt för Mexicos kriminella gäng, de så kallade kartellerna:

The culprit is an illegal gillnet fishery for totoaba (Totoaba macdonaldi), a large and endangered fish species also endemic to the northern Gulf of California, which continues despite strong enforcement efforts by Mexico.

Totoaba swim bladders are a delicacy in parts of Asia; the largest and highest quality can fetch prices up to $50,000. With such an incentive, highly organized illegal gillnetting has continued to occur. Vaquita porpoises get entangled in these nets and drown.

Mexican officials have poured money and resources into protecting the Vaquita, including military surveillance, daily helicopter flights, and checkpoints; however, the organized fishing gangs (cartels?) have found their way around these measures and continue to operate.

Många miljörörelser som arbetar med frågan tar dock aldrig upp detta problem utan påstår att räkfisket i Californiaviken är problemet. De kräver därför en bojkott av räkor från Mexico. Något som sannolikt skulle vara direkt kontraproduktivt och snabba utrotandet av vaquitan.

Det finns en lång rad fel i miljörörelsernas argumentation i frågan.

Räkor fångas inte med garn, vilket flera miljöorganisationer påstår, utan med trål. Bifångsterna av vaquita är nästan obefintliga.

Bar en mycket liten del av de mexikanska räkorna kommer från Californiaviken och varför andra räkor från Mexico då skulle bojkottas för vaquitans skulle faller på sin egen orimlighet.

En bojkott av räkor från Mexico skulle kunna leda till att räkfiskarna i Californiaviken slutade fiske räkor och istället började med det mycket lönsamma illegala fisket av totoaba. Något som skulle snabba på vaquitans försvinnande.

Fallet med vaquitan berör en val långt från Sverige, ett fiske långt bort och ett annat hav. Men det är ändå aktuellt för oss här. Miljörörelsernas tveksamheter ifråga om vaquitan och fisket i Californiaviken har sina motsvarigheter i våra hav och kring vårt fiske.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

]]>
http://fiske.zaramis.se/2017/03/25/miljoorganisationer-inte-alltid-att-lita-pa-nar-det-galler-havet/feed/ 0 10181
Peruansk fiskebåt till Grönland http://fiske.zaramis.se/2017/03/24/peruansk-fiskebat-till-gronland/ http://fiske.zaramis.se/2017/03/24/peruansk-fiskebat-till-gronland/#respond Fri, 24 Mar 2017 08:12:24 +0000 http://fiske.zaramis.se/?p=10175 Läs mer...]]> Den peruanska fiskebåten Pacific Voyager har köpts av det grönländska företaget Arctic Raven Pelagic A/S. Minoritetsägare i Arctic Raven Pelagic är det brittiska storföretaget Andrew Marr International Ltd, ett av världens största fiskhandelsföretag. Trots minoritetsntresset i Arctic Raven är Andrew Marr sannolikt den dominerande parten i företaget.

Säljare av Pacific Voyager är Sustainable Seafood Resources (SFR), ett dotterdotterbolag till det konkursade kinesiska fiskeriföretaget Pacific Andes via likaledes konkursade China Fishery Group (CFG) Singapore. Enligt Det Norske Veritas (DNV) är dock ägaren av båten det färöiska bolaget Fridborg p/f, ett företag som dock inte verkar existera. Alla SFR:s fiskebåtar har legat still sen 2014.

Pacific Voyager när den hette KG 14 Næraberg

Pacific Voyager när den hette KG 14 Næraberg. Foto: Gunnar Olsen

Pacific Voyager var tidigare färöisk och hade då namnet Næraberg. Ägare var sannolikt ett dotterbolag till JFK Trol, sannolikt Fridborg p/f. Ursprungligen byggdes den dock på Flekkefjord Slipp & Maskinfabrikk i Norge år 1997 som N 905 Voyager som nordirländska Voyager Fishing Co Ltd. Fiskebåten som är på 2 205 bruttoton har inte använts sen 2014 utan har legat i malpåse i den peruanska hamnstaden Chimbote.

Arctic Raven Pelagic A/S har en makrillkvot i grönländska vatten och det är tänkt att den nu köpta båten ska användas till detta fiske. År 2016 hade företaget fiskerättigheter för 4 285 ton makrill i grönländska fiskevatten.

Andrew Marr International är via dotterbolag och helägda eller delägda fiskeriföretag och fiskebåtar en av de största innehavarna av fiskerättigheter i Storbritannien.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

]]>
http://fiske.zaramis.se/2017/03/24/peruansk-fiskebat-till-gronland/feed/ 0 10175
Största norskägda fiskebåtarna 2017 http://fiske.zaramis.se/2017/03/24/storsta-norskagda-fiskebatarna-2017/ http://fiske.zaramis.se/2017/03/24/storsta-norskagda-fiskebatarna-2017/#respond Fri, 24 Mar 2017 06:39:01 +0000 http://fiske.zaramis.se/?p=10173 Läs mer...]]> Även om norska företag äger en hel del båtar i andra länder såsom Belize, St. Helena, Marocko (egentligen Västsahara), Mauretanien, Ryssland, Chile och Peru med flera länder är det ingen av dessa båtar som platsar på listan över de största norskägda båtarna.

Samtliga båtar på listan har därför norsk flagg och därmed är de största norskägda fiskebåtarna detsamma som de största norska fiskebåtarna. Detta skiljer sig kraftigt gentemot förhållandena i Sverige, Danmark och Island där många av de största båtarna har utländsk flagg.

I topp på listan ligger krillfiskebåtarna och därefter följer pelagiska båtar byggda för fiske med både trål och snörpvad, en räktrålare (Remøy) och ett antal vitfisktrålare. Vitfisktrålarna, räktrålaren och krilltrålarna är fabrikstrålare med de pelagiska fiskebåtarna är färskfiskbåtar. Total är det tre krillbåtar, 4 kombinerade pelagiska trålare och snörpvadsbåtar, 1 räktrålare och 2 vitfisktrålare på listan över de största norskägda fiskebåtarna.

Krillfisket bedrivs i Antarktis medan övrigt fiske bedrivs runt Norge, i Barents hav, Nordatlanten, Norska havet och Nordsjön och väster om de brittisk öarna.

M-361-HØ Juvel

M-361-HØ Juvel. Bild: CCAMLR

Största norskägda fiskebåtarna 2017 efter tonnage, namn, bruttoton, ägare, flaggland

N-75-VV Antarctic Sea 9 623, Aker BioMarine Antarctic AS, Norge
M-361-HØ Juvel, 5 500, Emerald Fishing AS (Olympic Seafood), Norge
N-301-VV Saga Sea, 4 848, Aker BioMarine Antarctic AS, Norge
M-29-HØ Eros, 4 027, Eros AS, Norge
M-22-HØ Kings Bay, 4 027, Kings Bay Holding AS, Norge
M-99-HØ Remøy, 3 909, Remøy Fiskeriselskap AS, Norge
M-1-VD Ramoen, 3 723, AS Ramoen (Eros AS), Norge
M-150-HØ Christina E, 3 623, Ervik & Sævik AS, Norge
M-65-HØ Smaragd, 3 580, Smaragd AS, Norge
N-100-A Andenesfisk I, 3 549, Prestfjord AS (Holmøy), Norge

N-100-A Andenesfisk I

N-100-A Andenesfisk I. Bild: Prestfjord AS

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

]]>
http://fiske.zaramis.se/2017/03/24/storsta-norskagda-fiskebatarna-2017/feed/ 0 10173
Största danskägda fiskebåtarna 2017 http://fiske.zaramis.se/2017/03/23/storsta-danskagda-fiskebatarna-2017/ http://fiske.zaramis.se/2017/03/23/storsta-danskagda-fiskebatarna-2017/#respond Thu, 23 Mar 2017 08:35:32 +0000 http://fiske.zaramis.se/?p=10170 Läs mer...]]> Danska fiskeriföretag med båtar i andra länder har framförallt båtar i Grönland och Kanada. Det är två företag som står för i stort sett alla danskägda båtar i andra länder och för alla större sådana båtar. Företagen är Polar Seafood A/S som ägs av Anders Brøns och Jens Salling samt Ocean Prawns A/S som ägs av Kristian Barslund Jensen. Alla tre hör till miljardärerna i Danmark. De flesta av de stora danskägda båtarna i andra länder är räktrålare, undantaget är Polar Amaroq som är en kombinerad pelagisk trålare och snörpvadsbåt. Denna lista skiljer sig tydligt från listan på Danmarks största fiskebåtar.

Alla stora båtar med dansk flagg är däremot kombinerade pelagiska trålare och snörpvadsbåtar. 3 av de senare, Ruth, Asbjørn och Beinur, ägs dock av färingar bosatta i Danmark så de skulle kunna betraktas som icke-danskägda också. OM de togs bort skulle de ersättas av GR 10-65 Polar Qaasiut på 2 340 bruttoton (Polar Seafood) med grönländsk flagg, S 349 Gitte Henning på 2 150 bt (Gitte Henning A/S) och med dansk flagg och E 349 Cattleya på 2 002 med Cattleya A/S som ägare och dansk flagg.

Räkfisket bedrivs mellan Grönland och Kanada, öster om Grönland i Irmingerhavet, Nordatlanten och Barents Hav. Räktrålarna bedriver periodvis också fiskfiske och får dessutom fisk som bifångst vid räkfisket. Det pelagiska fisket öster om Grönland, i Norska havet, Nordatlanten och Nordsjön. I det pelagiska fisket fångas blåvitling (kolmule), makrill, sill, skarpsill, tobis och lodda.

Polar Princess

Polar Princess. Bild: Polar Seafood

Största danskägda fiskebåtarna 2017 efter tonnage, namn, bruttoton, ägare, flaggland

GR 6-54 Polar Princess, 3 787, Polar Seafood, Grönland
Ocean Prawns, 3 751, Ocean Prawns, Kanada
HG 264 Ruth, 3 720, Rederiet Ruth A/S, Danmark
Atlantic Enterprise, 3 457, Ocean Prawns, Kanada
GR 6-49 Polar Amaroq, 3 047, Polar Seafood, Grönland
HG 265 Asbjørn, 2 967, Asbjørn A/S, Danmark
HG 62 Beinur, 2 790, Tindskard, Danmark
GR 15-203 Polar Nanoq, 2 522, Polar Seafood, Grönland
HG 333 Isafold, 2 499, P/R HG 333 Isafold, Danmark
EK-1202 Reval Viking, 2 350, Reval Viking Oü (Ocean Prawns och Reyktal Oü), Estland

Atlantic Enterprise

Atlantic Enterprise. Bild: Ocean Prawns

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

]]>
http://fiske.zaramis.se/2017/03/23/storsta-danskagda-fiskebatarna-2017/feed/ 0 10170
Danska fiskare räddade av Stena-färja http://fiske.zaramis.se/2017/03/23/danska-fiskare-raddade-av-stena-farja/ http://fiske.zaramis.se/2017/03/23/danska-fiskare-raddade-av-stena-farja/#respond Thu, 23 Mar 2017 06:51:29 +0000 http://fiske.zaramis.se/?p=10166 Läs mer...]]> Natten till onsdagen sjönk en danska fiskebåt, RI 192 Lis Katrine, norr om Skagen. Stena Saga såg nödraketer och satte genast en räddningsbåt i sjön som sökte efter båten som skickat upp nödraketerna.

Stena Saga

Stena Saga. Bild: Stena Line

Efter en stund hittades de två yrkesfiskarna från Lis Katrine. De var helt oskadda och fördes ombord på Stena Saga där de kunde få torra kläder. En helikopter hämtade dem sedan från färjan och förde dem till sjukhuset i Ålborg varifrån de sedan själva ordnade transport hem till Hvide Sande i sydvästra Jylland.

Ägare av RI 192 Lis Katrine är Michael Buhl Nielsen. Båten är 15 meter lång och på 28 bruttoton. Byggd av trä 1967. Vrakett ligger nu på cirka 80 meters djup i Skagerak.

Stena Saga som trafikerar rutten Frederikshavn-Oslo är 33 967 bruttoton och har en längd på 167 meter.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

]]>
http://fiske.zaramis.se/2017/03/23/danska-fiskare-raddade-av-stena-farja/feed/ 0 10166
Största islandsägda fiskebåtarna 2017 http://fiske.zaramis.se/2017/03/22/storsta-islandsagda-fiskebatarna-2017/ http://fiske.zaramis.se/2017/03/22/storsta-islandsagda-fiskebatarna-2017/#respond Wed, 22 Mar 2017 06:59:13 +0000 http://fiske.zaramis.se/?p=10160 Läs mer...]]> Isländska företag äger stora fiskebåtar i flera länder, i Europa handlar det om Estland, Polen, Tyskland och Storbritannien. De företag som äger båtar i andra länder är framförallt Samherji men även Reyktal äger en del båtar. Ingen av Reyktals båtar platsar dock på listan över de allra största isländskt ägda fiskebåtarna. På Grönland finns ett antal båtar i vilka Brim hf och Sildarvinnslan är minoritetsägare. Familjen Kristjansson som är majoritetsägare i Arctic Prime Fisheries är också från Island. I Sildarvinnslan är Samherji kontrollerande ägare.

De med isländsk flagg är enbart pelagiska fiskebåtar som fiskar runt Island och i Nordatlanten. Båtarna med polsk flagg fiskar främst pelagiskt utanför Afrikas kuster medan de med tysk och brittisk flagg fiskar demersalt, dvs efter bottenlevande fisk, i Nordsjön och Nordatlanten.

GDY-150 Saga

GDY-150 Saga. Bild: CCAMLR

Största islandsägda fiskebåtarna 2017 efter tonnage, namn, bruttoton, ägare, flaggland

GDY-150 Saga, 7 765, Dacento Investments Ltd/Atlantex Sp.zo.o. (Samherji), Polen
Heinaste, 7 765, Namibia, Esja Fishing (Samherji delägare)
GDY-147 Alina, 7 682, Samherji Islands ehf, Polen
H 7 Kirkella, 4 290, UK Fisheries (Samherji och P&P), Storbritannien
NK 123 Beitir, 4 138, Sildarvinnslan hf (Samherji), Island
VE 15 Sigurdur, 3 763, Isfelag Vestmannaeyja hf, Island
GR 2-201 Ilivileq, 3 695, Grönland, Arctic Prime Fisheries ApS (Kristjansson)
AK 100 Vikingur, 3 672, HB Grandi hf, Island
NS 150 Venus, 3 672, HB Grandi hf, Island
NK 122 Börkur, 3 588, Sildarvinnslan hf (Samherji), Island

H 7 Kirkella

H 7 Kirkella. Bild: Skipsteknisk

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

]]>
http://fiske.zaramis.se/2017/03/22/storsta-islandsagda-fiskebatarna-2017/feed/ 0 10160
Stör funnen i Lysekils hamn http://fiske.zaramis.se/2017/03/22/stor-funnen-i-lysekils-hamn/ http://fiske.zaramis.se/2017/03/22/stor-funnen-i-lysekils-hamn/#respond Wed, 22 Mar 2017 05:51:48 +0000 http://fiske.zaramis.se/?p=10158 Läs mer...]]> En stör har hittats i Lysekils hamn. Troligtvis handlar det om europeisk stör som länge betraktats som utrotad i Sverige. Senast en europeisk stör sågs i svenska vatten var 1991 då en fångades vid Kummelbank. Längden är omkring en meter. Enligt Susanna Eriksson på Kristinebergs forskningscenter var den lite över en meter.

Tyskland har planterat ut europeisk stör för att försöka få tillbaka fisken i sina floder och vid sina kuster. Sannolikt är den döda stören en sådan utplanterad stör. Det kan rentav handla om den stör som den danska båten S 45 Sønderstrand fångade i söndags. Den var 120 centimeter lång och återutsattes efter att den tagits ur trålen. Om det är samma stör så överlevde den uppenbarligen inte att bli fångad, upptagen och återutsatt.

Europeisk stör

Europeisk stör

Det enda kända vilda levande bestånd av europeisk stör som existerar står att finna i floden Garonne i södra Frankrike.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

]]>
http://fiske.zaramis.se/2017/03/22/stor-funnen-i-lysekils-hamn/feed/ 0 10158
Största svenskägda fiskebåtarna 2017 http://fiske.zaramis.se/2017/03/21/storsta-svenskagda-fiskebatarna-2017/ http://fiske.zaramis.se/2017/03/21/storsta-svenskagda-fiskebatarna-2017/#respond Tue, 21 Mar 2017 12:43:13 +0000 http://fiske.zaramis.se/?p=10156 Läs mer...]]> De största svenska fiskebåtarna har jag redan skrivit om. Men det finns många fler fiskebåtar som är svenskägda än de med svensk flagg. Och de är ofta större än de som har svensk flagg. Svenskägda fiskebåtar som är bland de största i respektive land finns i Litauen, Tyskland, Danmark, Finland och Marocko.

De allra största båtarna ägs av den svenske affärsmannen Magnus Roth som troligen bor i Hong Kong via företaget Baltlanta UAB  i Litauen. Ägare av Astrid Fiskeri A/S är Astrid Fiske AB som ägs av familjen Johansson på Rörö som också äger Astrid Pelagic AB som äger en av Sveriges största fiskebåtar. Gifico ApS och Fiskeri AB Ginneton ägs av familjen Claesson i Fiskebäck, Båt GG 330 Carmona AB av familjen Gustafsson på Dyrön,  Zandic Management och Trading AB av familjen Kjellberg i Fiskebäck och slutligen Ägs Bryngeld Fiskeri AB av familjen Bryngeld i Fiskebäck. Familjen Bryngeld äger också Finlands största fiskebåt.

Alla båtar på listan ägnar sig åt pelagiskt fiske. Detta fiske bedrivs i bland annat Östersjön, Skagerak, Nordsjön, Nordatlanten, Norska havet och i vissa fall utanför Mauretaniens och Marockos kuster sam troligen även i namibiska farvatten i Sydatlanten.

Simonas Daukantas och systerbåten Ieva Simonaityte

Simonas Daukantas och systerbåten Ieva Simonaityte lastar över till Frio Antwerp. Bild: Baltlanta

Största svenskägda fiskebåtarna 2017 efter tonnage, namn, bruttoton, ägare, flaggland

KL 870 Ieva Simonaityte, 7 765, Baltlanta UAB, Litauen
KL 872 Simonas Daukantas, 7 765, Baltlanta UAB, Litauen
Archimedes (Kovas), 5 979, Baltlanta UAB, Komorerna
S 264 Astrid, 2 352, Astrid Fiskeri A/S, Danmark
E 532 Rockall, 1 461, Astrid Fiskeri A/S, Danmark
GG 203 Ginneton, 1 424, Fiskeri AB Ginneton, Sverige
S 205 Ceton, 1 337, Gifico ApS, Danmark
GG 505 Polar, 1 211, Bryngeld Fiskeri AB, Sverige
GG 330 Carmona, 1 023, Båt GG 330 Carmona AB, Sverige
Nordic, 966, Zandic Management och Trading AB, Marocko

Nordic

Nordic

Om det är så att Magnus Roth också äger de båtar som tidigare ägdes av ryskägda Inok NV i Belgien och som seglar med St. Vincent-flagg så förändras listan kapitalt. Dessa fem båtar är Sveaborg (5 925 bt), Trondheim (4 407), Bornholm (4 407), Fredrikshamn (4 407) ,Helsingfors (4 378) och Gotland (3 816). De hette tidigare King Dory, King Fisher, Kung Klip King Bora och King Bass.

Förutom svenska yrkesfiskare och fiskeriföretag är det främst norska, isländska, danska och nederländska fiskeriföretag som äger båtar i andra länder.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

]]>
http://fiske.zaramis.se/2017/03/21/storsta-svenskagda-fiskebatarna-2017/feed/ 0 10156