Pelagiskt fiske i Sverige 2015 – 2017

Inlägg nr 1 av 8 i serien Fisket i Sverige 2015-2017

Inlägg nr 1 av 8 i serien Fisket i Sverige 2015-2017Med pelagiskt fiske menas fiske på arter som lever fritt i vattnet och inte vid bottnen. I svenska vatten och svenskt fiske handlar det om fiskarter som sill, skarpsill, makrill, Läs mer…

Advertisements

Svenskt räkfiske 2015-2017

Inlägg nr 2 av 8 i serien Fisket i Sverige 2015-2017

Inlägg nr 2 av 8 i serien Fisket i Sverige 2015-2017Efter det pelagiska fisket är räkfiske och kräftfiske de viktigaste fiskena i Sverige. Räkfisket bedrivs nästan enbart i Skagerak, men i viss mån också i Nordsjön och vissa år i Läs mer…

Svenskt kräft- och fiskfiske i Skagerak och Kattegatt 2015-2017

Inlägg nr 3 av 8 i serien Fisket i Sverige 2015-2017

Inlägg nr 3 av 8 i serien Fisket i Sverige 2015-2017Riktat fiske efter havskräfta är det vanligaste yrkesfisket i Sverige. Kräfta fiskas med bur och bottentrål. En stor del av de som fiskar kräfta med trål fiskar också fisk och Läs mer…

Svenskt fiskfiske i Nordsjön 2015-2017

Inlägg nr 4 av 8 i serien Fisket i Sverige 2015-2017

Inlägg nr 4 av 8 i serien Fisket i Sverige 2015-2017Fisket i Nordsjön vid sidan av det pelagiska fisket består av räkfiske och fiskfiske. Enligt SLU Aquas rapport 2018:3 Atlas över svenskt kust- och havsfiske 2003-2015, deltog 9 fiskebåtar i fiskfisket Läs mer…

Kräftfiske med burar 2015-2017

Inlägg nr 5 av 8 i serien Fisket i Sverige 2015-2017

Inlägg nr 5 av 8 i serien Fisket i Sverige 2015-2017Enligt SLU Aquas rapport 2018:3 Atlas över svenskt kust- och havsfiske 2003-2015, var det 108 fiskebåtar som fiskade kräfta med bur år 2015. Fisket efter havskräfta med burar sker på lerbottnar eller Läs mer…

Fiske med passiva redskap på Västkusten 2015-2017

Inlägg nr 6 av 8 i serien Fisket i Sverige 2015-2017

Inlägg nr 6 av 8 i serien Fisket i Sverige 2015-2017Enligt SLU Aquas rapport 2018:3 Atlas över svenskt kust- och havsfiske 2003-2015, bedrevs fiske med passiva redskap på Västkusten i framför allt Bohuslän och kustnära, men även ute till havs i Kattegatt Läs mer…

Torsktrålning i Östersjön 2015 -2017

Inlägg nr 7 av 8 i serien Fisket i Sverige 2015-2017

Inlägg nr 7 av 8 i serien Fisket i Sverige 2015-2017Det bottentrålsfiske som bedrivs i egentliga Östersjön är att betrakta som ett rent torskfiske enligt SLU Aquas rapport 2018:3 Atlas över svenskt kust- och havsfiske 2003-2015. Fisket bedrivs i södra och centrala Östersjön Läs mer…

Torskfiske med passiva redskap i Östersjön 2015-2017

Inlägg nr 8 av 8 i serien Fisket i Sverige 2015-2017

Inlägg nr 8 av 8 i serien Fisket i Sverige 2015-2017Fisket med passiva redskap efter torsk i Östersjön beskrivs i rapporten Aqua reports 2018:3 Atlas över svenskt kust- och havsfiske 2003-2015 från SLU Aqua som det fiske som bedrivs med Läs mer…