Minskade kvoter i Östersjön enligt förslag från EU-kommissionen

EU-kommissionen lade igår fram sitt förslag om fiskemöjligheterna i Östersjön för 2016. Detta är det årliga förslaget för den mängd fisk som EU:s fiskare får fånga av Östersjöns tio viktigaste kommersiella fiskbestånd, vilket även kallas den totala tillåtna fångstmängden (Total Allowable Läs mer…

Advertisements

Barents Hav: Mindre torskkvot men större kvoter för kolja och sej

Internationella Havsforskningsrådet (ICES) har kommit med råd om fisket i Barents Hav efter vitfisk för 2016. Minskning för torsk, men ökning för kolja och sej. Torskkvoten minskas med 10% medan kvoten på kolja ökas med 25% i förhållande till rådet Läs mer…

ICES föreslår minskade torskkvoter i Östersjön

Torsken i Östersjön har dålig hälsa, är full med sälmask och liten till storleken. Det har gjort det olönsamt att fiska torsk och bara hälften av tilldelad kvot fiskas upp. Att ICES (Int. Havsforskningsrådet) i denna situation rekommenderar en sänkning av Läs mer…