Deadliest Catch – minskad dödlighet på grund av TFC (ITQ)

Det är välkänt att införande av individuella överförbara fiskerättigheter (TFC eller ITQ) innebär minskade fiskeflottor och stopp för överfiske om det kombineras med TAC (totalt tillåten fångst) och MSY- eller MEY-mål (MSY – maximalt hållbart uttag, MEY (maximalt ekonomiskt uttag). Läs mer…

Advertisements

En fiskebåts storlek bestämmer inte hur mycket den fiskar, del 2

I det pelagiska fisket och industrifisket är storskalighet en klar konkurrensfördel. Där gäller det att fiska så mycket som möjligt med så låg bränsleförbrukning som möjligt. Det är också viktigt med långsiktig planering så att underhåll utförs när det finns lite Läs mer…

Statens Haverikommission – underutnyttjad resurs inom fisket

På Donsö Shipping Meet 2015 träffade jag ett par representanter från Statens Haverikommission (SHK). De menade att de hade svårt att nå ut med sina rapporter vilket de såg som ett stort problem. Sjösäkerheten, speciellt ombord på mindre fiskebåtar skulle må bra Läs mer…

Säkerhet vid fiske med bomtrål

Inlägg nr 6 av 6 i serien Säkerhet i fisket

Inlägg nr 6 av 6 i serien Säkerhet i fisketI Sverige finns inga bomtrålare. I Danmark finns det, främst långt söderut på den jylländska västkusten. Det är inte speciellt vanligt. Bomtrålare används för fiske av plattfisk men också för fiske Läs mer…

Säkerheten vid snurrevadsfiske

Inlägg nr 5 av 6 i serien Säkerhet i fisket

Inlägg nr 5 av 6 i serien Säkerhet i fisketSnurrevadsfiske är inte vanligt i Sverige. vad jag vet finns det bara en båt som fiskar med snurrevad, GG 181 Västerland. Den fiskar dessutom inte med gammaldags traditionell dansk snurrevad utan med skotska Läs mer…

Säkerheten vid fiske med snörpvad/ringnot

Inlägg nr 4 av 6 i serien Säkerhet i fisket

Inlägg nr 4 av 6 i serien Säkerhet i fisketNågra få svenska fiskebåtar fiskar med snörpvad (en variant kallas också ringnot). Det handlar dels om ett par större pelagiska båtar där GG 764 Astrid är den som är känd för att fiska Läs mer…

Säkerheten ombord på en fiskebåt

Inlägg nr 1 av 6 i serien Säkerhet i fisket

Inlägg nr 1 av 6 i serien Säkerhet i fisketDanska Fiskeriets Arbetsmiljøråd har producerat sju filmer oms säkerheten ombord på fiskebåtar. De handlar om danska förhållande och är på danska men är med all säkerhet relevant också för svenska fiskare även Läs mer…