Illegalt fiske i Persiska viken?

Enligt tidningen Miljöaktuellt har det med hjälp av Google Earth avslöjats att antalet fiskfällor i Persiska viken är många fler än vad som tidigare antagits. Via Google Earth har 1 900 fiskfällor hittats vilket är 6 gånger fler än man tidigare känt till. Detta innebär att det troligen fångas mycket mer fisk än vad som varit känt eller beräknat. Fisket uppskattas också vara ungefär 6 gånger så stort jämfört med vad som tidigare rapporterats, antagits eller beräknats. Fiskfällor är ett traditionellt sätt att bedriva fiske i området.

Fiskfälla i Persiska viken

Fiskfälla i Persiska viken

Sannolikt förekommer det illegalt, oreglerat eller orapporterat fiske i någon form i området. Huruvida det är illegalt fiske, som Miljöaktuellt och Mongabay hävdar, eller inte beror på hur fisket i Persiska Viken är reglerat, om det är reglerat överhuvudtaget eller inte. I Vilket fall som helst finns det misstankar om att det fiskas mycket mer fisk i Persiska havet än vad som är rimligt.

De forskare som deltagit i projektet kring antalet fiskfällor vid Persiska viken menar att det problem som de observerat kan vara ett globalt problem då fiskfällor är et tvanligt fiskeredskap i många delar av världen:

The findings, published in ICES Journal of Marine Science, indicate that the traditional fishing approach — which is used widely around the world — has a larger impact than conventionally believed.

“This ancient fishing technique has been around for thousands of years,” said Dalal Al-Abdulrazzak, a PhD student with the UBC Fisheries Centre’s Sea Around Us Project and the study’s lead author, in a statement. “But we haven’t been able to truly grasp their impact on our marine resources until now, with the help of modern technology.”

The methodology could be used in other regions to provide more accurate fishing estimates, according to co-author Daniel Pauly, the principal investigator with the Sea Around Us Project.

”Time and again we’ve seen that global fisheries catch data don’t add up,” said Pauly. “Because countries don’t provide reliable information on their fisheries’ catches, we need to expand our thinking and look at other sources of information and new technologies to tell us about what’s happening in our oceans.”

The findings, published in ICES Journal of Marine Science, provide another example of scientists using Google Earth for research. The tool has been used to discover a previously unknown reef off Australia; to document how mammals tend to align themselves in a north-south direction with the Earth’s magnetic field lines; to identify unexplored forests; and to map deforestation.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!