Kraftiga förändringar för tobis-kvoter

Tobis är en fisk som främst fiskas i Nordsjön av danska fiskare. Äevn svenska fiskare har en liten kvot. Kännetecknande för rådgivningen från Internationalla havsforskningsinstitutet (ICES) när det gäller tobiskvoter är att det kan bli kraftiga variationer från år till år.

Tobis

ICEs har just publicerat sina råd om tobisfisket 2014 . Att döma av de råden blir sannolikt en något lägre EU-kvot om rådet följs av EU-kommissionen. Den totala kvoten på tobis enligt ICES råd är 337 000 ton, på pappret något högre än den totala kvoten för 2013 , vilken var 322 000 ton . EU:s kvot hamnade i slutändan på runt 285 000 ton år 2013.

Råden från ICES pekar också på betydande förändring i förhållandet mellan olika områden I Nordsjön jämfört med 2013. För område 1, Dogger Bank, innebär rådet från ICES en kraftig sänkning,  bara 57 000 ton under 2014 jämfört med 224 500 ton under 2013.

För området 3, nordöstra Nordsjön och Skagerrak, gäller det omvända. 270 000 ton i år mot 78 300 ton under 2013 . Det är det område som EU delar med Norge . Norska Havforskningsinstituttet menar dock att ICES råd är alldeles för högt i detta område:

Havforskningsinstituttet støtter ICES sine råd for område 1, 2, 4-7. For område 3, som inkluderer norske farvann, stiller saken seg annerledes. Etter instituttet sitt syn er dette rådet satt for høyt.

– Våre tokt viser at 2010- og 2011-årsklassene er svake, og at 2012-årsklassen er moderat. Dette gir en lav mengde tobis og en begrenset utbredelse. Det høye kvoterådet fra ICES bygger på et meget høyt skrapetoktestimat av 2013-årsklassen, sier Espen Johnsen, som er bestandsansvarlig for tobis på Havforskningsinstituttet. Han sier at instituttet er kritisk til kvaliteten på dette toktestimatet fordi områdedekningen var dårlig. I tillegg er det en del metodeproblemer knyttet til toktet. Dette gav seg blant annet utslag i at skrapetoktestimatene av 2012-årsklassen under 2012-toktet var for høyt.

För område 2 ( den sydöstra delen av Nordsjön ) och 4 (öster om Skottland ) är rådet en kvot på 5000 ton för vart och ett av områdena.  Det är liten minskning i område 2 och en liten ökning i område 4. Dessutom rekommenderas en kvot på 219 ton i Kattegatt  (område 6) I Vikingbankområdet (5) är rådet 0 ton liksom i område 7 runt Shetland.

Tobis är en liten fisk som främst används till fiskmjöl och fiskolja.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!