Överförbara kvoter – ett nödvändigt ont, eller?

Jag anser att strukturering behövs inom det demersala svenska fisket. Detta fiske omfattar räkfisket, kräftfisket och torskfisket. Fiskekapciteten om detta fiske är för hög och uppdelad på för många enheter, dvs båtar. Detta gör stora delar av fiske olönsamt. Inom det svenska räkfisket har det lett till olagliga utkast, dumpning av råräkor, så kallad ”high grading”, uppgradering.

Det bästa sättet, det enda sättet som jag känner till som gett ett positivt resultat, dvs en minskning av kapaciteten, är individuella överförbara fiskerättigheter (ITQ eller TFC). Beroende på utformning innebär det inte heller en minskning av kustfisket. Men det innebär en minskning av antalet fiskebåtar totalt och därmed också i antalet fiskelägen. Det är en nödvändighet för att vi kortsiktig ska kunna minska kapaciteten inom fisket. Under två dagar, på Havs- och vattenforum, har jag haft tillfälle att diskutera denna fråga med forskare av olika slag och också med några fiskare och företrädare för fiskeriorganisationer. Däribland Ida Wingren som är engagerad i ett forskningsprojekt som heter ”Hållbart Fiske” och Andreas Sundelöf som arbetar på Havs- och Vattenmyndigheten (HaV), Staffan Waldo från SLU Aqua, Staffan Larsson från Svenska Torskfiskares Producentorganisation (STPO) och Peter Olsson som själv är fiskare och har båten LL 377 Canopus.

Några av dem anser att individuella överförbara kvoter leder till en utarmning av kusten, koncentration av fisket på ett fåtal båtar osv. De har delvis rätt. Det sker en koncentration av fisket på några få stora båtar inom de fiskesegment där detta är lönsamt. Så ser det därför ut i det pelagiska fisket, även i Sverige. I pelagiskt fiske finns det klara stordriftsfördelar. Men pelagiskt fiske är inte detsamma som demersalt. Det finns inte några liknande tendenser i det demersala fisket i Danmark där ITQ funnits länge. Däremot är det sannolikt att samma utveckling kommer att ske i det svenska utsjöfisket på torsk i Östersjön. Det är dessutom önskvärt då det innebär en minskning av fiskerikapaciteten. Något som är nödvändigt. När det gäller kustfisket är det en annan sak. Där finns inte samma stordriftsfördelar utan små båtar kan vara väl så lönsamma. Ett system med överförbara kvoter skulle därför inte betyda så mycket där.  Dessutom kan de om de så vill undantas från ett system med överförbara kvoter.

Att fiskelägen dör ut när antalet fiskebåtar minskar är oundvikligt. I Sverige har de flesta fiskelägen dött för länge sen, så det är egentligen inget större problem. Av 8 öar (9 fiskelägen, då Hönö hade två) i Göteborgs norra skärgård är det bara 4 öar/fiskelägen som har nåt fiske att tala om kvar. Av 3 öar som hade ett större fiske i Göteborgs södra skärgård är det bara 1 kvar som har nåt fiske att tal om.  Det är ändå det område som har klarat sig bäst. På andra håll har mycket mer försvunnit.  Att det blir så är oundvikligt. Men ett införande av överförbara fiskerättigheter (kvoter) i Sverige skulle sannolikt inte förändra så mycket. Definitivt inte så mycket som det gjort i Danmark.

Läs mer:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

2 svar på ”Överförbara kvoter – ett nödvändigt ont, eller?”

  1. Det är beklagligt att Du som driver den här bloggen har sådan enorm okunskap vad gäller det ämnet du skriver om. Men du är inte ensam, det är likadant inom många andra ämnen.
    Om du på fullaste allvar tror att det kommer att finnas något småskaligt svenskt demersalt fiske kvar efter ett införade av någon form av ITQ så har du allvarligt fel. Många av de som idag fiskar på sk dagsturer och levererar sin färska fisk eller skaldjur till konsument redan dagen efter kommer att slås ut. Antalet fartyg kommer förvisso att minska rejält, om det nu är målet?! Detta gäller både ost och västkusten.

    Men vi kanske skall ha 10-15 stora fartyg som plöjer fram 7 dygn i veckan så att havet aldrig får vila.

    1. Jag tror faktisk inte du vet vad du pratar om. Det småskaliga fisket i Danmark har klarat sig alldeles utmärkt efter införandet av ITQ. Det har inte skett nån minskning av antalet små båtar. i det demersala fisket har inte heller kapitalkoncentrationen blivit så stor som i det pelagiska fisket (de stora båtarna). Det finns inga stora stordriftsfördelar i det demersala fisket. Därför blir det inte så stor kapitalkoncentration där.

      Inte ens inom utsjöfisket av pelagisk fisk fiskas det 7 dagar i veckan i Sverige. Religionen förhindrar det. De flesta båtar ligger i hamn på helgerna. Ingen svensk båt kan vara till havs i mer än 3-4 dagar innan den måste landa fisk.

Kommentarer är stängda.