Utkastförbud kräver större kvoter

För att ett utkastförbud ska kunna fungera bra krävs sannolikt större kvoter för fisk än idag. Ska all fisk kunna landas måste hela systemet anpassas, även varje fiskare fiskerirättigheter. Det menar i alla fall den danske livsmedelsministern Dan Jørgensen:

Dan Jørgensen slår i den forbindelse fast, at fiskekvoterne for de fiskerier, der omfattes af discardforbuddet fra 2015, skal afspejle, at alle fangster for 2015 nu skal bringes i land.

– Jeg har i dag understreget over for mine kolleger, at fiskerne bør få nogle større kvoter, så de bliver godtgjort for alle de fisk, som tidligere røg over bord. Vi skal have et bæredygtigt fiskeri både for fisk og fiskere, siger Dan Jørgensen ifølge en pressemeddelelse fra Fødevareministeriet. Han glæder sig samtidig over, at andelen af bestande i det nordøstlige Atlanterhav, herunder Østersøen og Nordsøen, i hvilke der fiskes over det bæredygtige niveau, er faldet fra 32 ud af 34 bestande i 2005 til 19 ud af 46 bestande i 2014.

Dessutom måste det finnas möjlighet till tillfälliga köp och byten av kvoter. Annars kommer det inte att fungera. i Sverige är kvoterna mycket mindre än i Danmark, något som gör det ännu svårare att få ett utkastförbud att fungera. Allra bäst vore sannolikt en gemensam svensk-dansk förvaltning av de två ländernas fiske, men det är nog inte aktuellt i nuläget även om det verkar rimligt och vettigt på sikt.

Samtidigt så är det nog så att problemen inför 2015 är ganska begränsade då utkastförbudet till en början bara gäller Östersjön och det pelagiska fisket. Bifångsterna och utkasten av fisk är begränsade i detta fiske. De stora problemen kommer senare, när utkastförbud i fiskfisket och kräftfisket i Västerhavet ska införas.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!