Full fart i skarpsillsfisket i Östersjön

De flesta svenskägda pelagiska fiskebåtar ligger just nu Östersjön och fiskar skarpsill (brisling). Det gäller oavsett om de har svensk flagg eller dansk flagg. De enda stöärre svenkägda båtar som inte tycks fiska i Östersjön just nu är Astridkoncernens båtar oavsett om de har dansk eller svensk flagg. Även många danskägda fiskbåtar som ägnar sig åt industrifiske ligger just nu i Östersjön och fiskar skarpsill. En som Fiskeritidende skriver om är SH 4 Thomas Bach som har tysk flagg och Heiligenhafen som hemmahamn:

Det er et vældigt stort område, hvis man er alene i Østersøen på fiskeri efter brisling, fortæller skipper Svend Bach Kristensen fra fiskefartøjet SH 4 Thomas Bach.

Fartøjet holder til i Skagen, hvor brislingerne leveres til fiskemelsfabrikken FF Skagen, men der fiskes efter tyske regler. Derfor gør det også fiskeriet lidt mere besværligt, da tyske fiskefartøjer ikke må fiske indenfor 12 sømil fra den svenske kyst.

[…]

Der er omkring to døgns sejlads fra Skagen til det område tæt ved Gotland, hvor der fiskes i øjeblikket. Traditionelt har en række fartøjer fra Skagen drevet fiskeri i området, men der er efterhånden kun det ene fartøj tilbage, da de andre er blevet solgt.

Påståendet om att det bara skulle finnas en Skagenbåt som fiskar skarpsill i Östersjön är dock inte helt korrekt. Det finns fler, men de är i allmänhet svenskägda. Båtar som S 49 Birgitte Martine,  S 144 Themis och S 205 Ceton fiskar just nu skarpsill i Östersjön medan Skagenbåtar som S 229 Maria Hametner, S 264 Astrid och S 449 Myggenes äger fiskerättigheter i Östersjön.

Av allt att döma fiskar Ceton på  Astrids rättigheter (de hyr i så fall in rättigheterna) medan Birgitte Martine fiskar på Myggenes rättigheter. Fiskeri AB Ginneton (Gifico) som äger Ceton och Astrid-koncernen samarbetar och har länge samarbetat kring fisket. Birgitte Martine och Myggenes ägs båda av Gitte Henning A/S. Utöver det finns det förstås många båtar som är hemmahörande i andra danska fiskehamnar som fiskar skarpsill i Östersjön.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!