Industrifiske vill bli MSC-certifierat

Det pelagiska fisket i Sverige som representeras av Swedish Pelagic Federation PO (SPF) vill få MSC-certifiering för fisket av sill och skarpsill i Östersjön samt skarpsill i Kattegatt och Skagerak. På hemsidan för MSC står det på ett ställe att utvärderingen av skarpsillsfisket i Kattegatt och Skagerak beräknas vara färdigt i januari 2015. Så har det inte blivit och utvärderingen är vad jag förstår inte klar än. På annan plats står det dock att det beräknas färdigt i juni 2015 och där uppges också att det norska fisket av skarpsill i samma områden även det omfattas av ansökan.

Den skarpsill som fiskas i Kattegatt och Skagerak används dock inte bara till fiskmjöl- och fiskolja (industrifiske) utan också för konsumtion, bland annat i form av inlagd ansjovis. Utvärderingen av detta fiske har pågått sen 2014.

När det gäller sill och skarpsill från Östersjön används huvuddelen av dessa fångster till produktion av fiskmjöl- och fiskolja, men vad det gäller sillen säljs den också i stor utsträckning för konsumtion i framförallt Sverige. Utvärderingen av detta fiske har pågått sen 2008 så det har uppenbarligen inte varit lätt att få rätsida på det hela. Under senare tid har vad jag förstått också det danska fisket av sill och skarpsill i Östersjön inkluderats i ansökan om MSC-certifiering. Huvuddelen av det som fiskas i det danska fisket tas upp av svenskägda fiskebåtar med dansk flagg.

Det finns också en separat ansökan för MSC-certifiering av fisket på vårlekande sill från Östersjön (Rügensill). Denna fiskas främst för konsumtion och ansökan är gemensam för SPF, DPPO och DFPO. I ansökan ingår också fisket av höstlekande nordsjösill i Skagerak då detta fiske bedrivs samtidigt som fisket på den vårlekande östersjösillen (Rügensillen).

I år har också danska DPPO och DFPO gått samman för att söka MSC-certifiering för en stor del av det danska industrifisket:

Danmarks Pelagiske Producentorganisation (DPPO) og  Danmarks Fiskeriforening PO er gået sammen, om at søge MSC certificering for fiskerierne efter tobis, brisling og sperling som fiskes i Nordsøen, Kattegat, Skagerrak. Arterne anvendes til produktion af fiskemel og –olie.

– Vi er meget glade for at komme ind i en MSC vurdering. Hvis det lykkes, vil vi være i stand til at forsyne markedet med bæredygtigt fremskaffede fiskeolie og fiskemel, siger biolog Claus Sparrevohn fra Dansk Pelagiske Producers Organisation (DPPO).

Brisling är det namn som skarpsill har i Danmark och Norge medan sperling är en fisk som officiellt heter vitlinglyra på svenska medan namnet på norska är øyepål. Fisket av skarpsill bedrivs i stor utsträckning av svenskägda båtar.

I Sverige betraktas industrifiske (också kallat foderfiske) som en del av det pelagiska fisket. Det bedriv av samma båtar som också fiskar pelagisk fisk för konsumtion. Så är det i huvudsak också i Danmark även om där också en finns ganska många båtar som enbart deltar i industrifisket.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!