Dags att börja fiska svartmunnad smörbult

Svartmunnad smörbult observerades första gången i Gdanskbukten i början av 1990-talet. Urpsrungligen härstammar fisken från Kaspiska havet och Svarta havet som har spridit sig via barlastvatten med fartyg som gått på kanaler och floder genom Ryssland. 2008 upptäcktes den första gången i Sverige – i Karlskrona skärgård – och sedan dess har den spridit sig utmed kusterna i landet, framförallt längs med östkusten i Östersjöns bräckta vatten. På Västkusten tycks den främst ha etablerat sig i Göteborgs hamninlopp.

Svartmunnad smörbult

Många är oroade då den orsakar stora förändringar  det ekologiska systemet i svenska farvatten, kanske främst i Östersjön. Den konkurrerar med andra bottenlevande arter som svart smörbult, tånglake och skrubbskädda. Omvänt är den också byte för bland annat torsk, abborre och piggvar. Svartmunnad smörbult lever själv i huvudsak på musslor. Eftersom smörbulten är en bottenlevande fisk som till stor del lever på musslor, skulle ett skifte i torskens födoval från pelagiska arter som sill och skarpsill till en bottenlevande art, innebära en betydande förändring i födoväven.

Den går sannolikt inte att bli av med utan det är bara att acceptera det faktum att svartmunnad smörbult är här för att stanna. Men vissa saker går att göra. Dels är det en okej matfisk som kan börja fiskas och det är dags att göra det: kanske kan fiske på smörbult ersätta det ålfiske som borde upphöra. Samtidigt är det vara viktigt att de fiskar som äter svartmunnad smörbult skyddas och kan breda ut sig så att den får en fiende. Framförallt gäller detta torskpiggvar har en begränsad utbredning i Östersjön. Men på sydkusten och västkusten är det även viktigt att stammen av piggvar får växa sig stor.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!