Lingbank – Hanstholms pelagiska flaggskepp

Fiskeriselskabet Lingbank ApS är det enda större pelagiska fiskeriföretaget i Danmark som hör hemma i Hanstholm.  De flesta hör hemma i Skagen och Hirtshals. Företaget ägs av Benny Rasmussen och Jens Schneider Rasmussen. Benny Rasmussen sitter också i styrelsen för fiskmjöls- och fiskoljeföretaget FF Skagen liksom i styrelsen för FF Hanstholm som drev Hanstholms Fiskemelsfabrik, idag ett dotterbolag till FF Skagen. Dessutom återfinns han i i Lingbank Holding ApS. Det finns också ett företag som heter Kvoteselskabet Lingbank Aps, i dess styrelse sitter Kirsten Sauer och företaget hänger ihop med Fiskeriselskabet Lingbank ApS då de har samma adress.

Fiskeriselskabet Lingbank ApS äger den pelagiska trålaren HM 379 Lingbank på 493 bruttoton samt de mindre kvotägarbåtarna HM 378 William och HM 41 William. De två senare är vad jag kan förstå inga aktiva fiskebåtar.

Fiskart och område, ägd kvotandel

Sill i Nordsjön, 0,8%
Sill i Skagerak/Kattegatt,  0,8%
Brisling (skarpsill) i Nordsjön 3,7%
Brisling (skarpsill) Skagerak och Kattegatt 8,5%
Tobis, 2,5%,
Brisling (skarpsill) i Östersjön, 5,6%
Sill västra Östersjön, 15,0%
Sill östra Östersjön, 15,0%

Lingbank är den minsta båten som är medlem i Dansk Pelagisk Producentorganisation (DPPO) men det är inte den som har de minsta fiskerättigheterna utan det är S 105 Ceton. Lite förvånande är det att en båt från Hanstholm har så stora rättigheter i Östersjön. Det är ganska lång väg att går för Lingbank dit. Men det är klart att storleken på Lingbank gör den lämplig för fiske i Östersjön. Linbnak är dessutom en båt som främst fiskar sill och skarpsill. På så sätt liknar båten svenskflaggade fiskebåtar och svenkägda danskflaggade fiskebåtar.

Bruttoresultatet för Fiskeriselskabet Lingbank ApS år 2014 var 13,6 miljoner DKK och bokförda tillgångar siste december samma år var cirka 60 miljoner DKK.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!