Utkastförbud innebär att fiskare förlorar pengar

Enligt en helt ny dansk rapport om de ekonomiska konsekvenserna av utkastförbud- ”Analyse af de erhvervsøkonomiske konsekvenser af discardforbuddet” – kommer yrkesfiskarna att förlora pengar om inte kvoterna skrivs upp, dvs blir större.

Rapporten påpekar särskilt att det framförallt är kustfisket med små eller medelstora båtar i Skagerak, Kattegatt och Östersjön som påverkas ekonomiskt av förbudet.

Rapporten har beställts av NaturErhvervstyrelsen och gjorts av Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi. En av de huvudförfattarna, professor Peter Andersen, säger  i Fiskeritidende att yrkesfiskarnas vid ett utkastförbud utan uppskrvning av kvoterna helt säkert kommer att drabbas en märkbar inkomstminskning

Rapporten visar att totalt sett kommer omsättningen för fisket i Nordsjön, Skagerrak, Kattegatt och Östersjön att minska med nästan 170 miljoner kronor per år, vilket motsvarar en minskning av intäkterna med 7 procent.

Rapporten utgår från danska förhållanden som av flera skäl skiljer sig en hel del från svenska förhållanden, men sannolikt är slutsatserna trots det också giltiga för det svenska fisket. Utkastförbudet kommer att innebära ökade ekonomiska problem för svenska fiskare som redan har det besvärligt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!