Mycket liten tobiskvot detta år

Tobiskvoten i år blir mycket liten. Det påverkar främst det danska fisket då huvuddelen av tobisen fiskas av danska fiskare. Även norska och svenska fiskare påverkas men inte lika mycket. Totalt får de danska fiskarna en kvot på 82 273 ton år 2016. Huvuddelen av detta i område 3. Ett område där danska fiskare normalt fiskar ganska lite. Den mest tobisen tas normalt i område 1 men där får bara 12 263 ton fångas i ett undersökningsfiske. Detta kan dock eventuellt resultera i en något större kvot om det visar sig att det finns mer tobis än vad som tidigare konstaterats och beräknats.

Fördelning av den danska tobiskvoten

  • Område 1: 12.263 tons
  • Område 2: 4.717 tons
  • Område 3: 59.428 tons
  • Område 4: 5.659 tons
  • Område 5: 0 tons
  • Område 6: 206 tons
  • Område 7: 0 tons

Den låga tobiskvoten har fått fiskeriorganisationer och fiskmjölsproducenter i Danmark att högljutt klaga på danska forskare och kräva av den danska regeringen att de får en större tobiskvot. Detta känns lite oansvarigt. Visar forskningen att det finns för lite tobis och att fiske därmed är olämpligt att fiske några större mängder så är det som jag ser det bara för fisket att anpassa sig. För fiskmjölsindustrin kan det dock vara lite svårare. Men att politiska beslut ändrar på vad forskningen kommer fram till är som jag ser det direkt olämpligt. Ändå verkar det vara vad danska fiskmjölsproducenter och fiskeriorganisationer kräver.

Tobis

Tobis

Tobisen utgör under perioden april-maj-juni den viktigaste fisken för det danska industrifisket och den viktigaste råvaran för dansk fiskmjölsindustri. En liten dansk tobiskvot beräknas slå hårt mot dansk fiskmjölsindustri då det finns få alternativa fisken och råvaror under den aktuella perioden.

Det som kan tänkas är väl fiske på blåvitling (kolmule) och vitlinglyra (sperling, øyepål) i Nordsjön och längs norska kusten, men få danska båtar har möjlighet att delta i det fisket. Det finns också en hel del problem med bifångster i det fisket vilket gör det svårt. Ett annat alternativ vore kanske att svenska pelagiska båtars fiske i Östersjön fortsätter senare under våren än vad som normalt är fallet. Men även det fisket drabbas i så fall sannolikt av större bifångster.Det handlar dock inte i något av fallen om de mängder som tobisfisket normalt omfattar. Nu verkar det dock som om svenska båtar redan upphört med vinterfisket i Östersjön då de flesta ligger i hamn på Västkusten. Men det kan ju iofs bara vara för att det är påsk. Kvoter har båtarna i alla fall kvar. Normalt sett går många av dem dock ut på tobisfiske i april-maj.

En del yrkesfiskare och fiskeriföretag kan säkert ta ett uppehåll i fisket i juni då ingen tobis finns att fiska istället för i juli. Detta kan då innebära att sillfisket i Västerhavet startar tidigare än normalt. Eftersom skarpsillskvoterna är stora kanske detta inte gör något för då kan sen skarpsillsfisket också starta lite tidigare än normalt. Om nu sådant är möjligt med tanke på fiskens vandringar etc. Vissa företag och yrkesfiskare kanske inte kan eller vill skjuta på säsongerna eller har så bar ekonomi att de kan ha ett längre uppehåll istället. Svårast blir det förstås för de danska yrkesfiskare som inte har egna fiskerättigheter och som till stor del lever på att hyra in tobisrättigheter och fiska dem.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!