Svenskt fiske olönsamt

I en EU-rapport om europeiskt fiske konstateras att utvecklingen går åt rätt håll. Fisket är lönsamt och det blir allt bättre samtidigt som antalet hållbart fiskade bestånd blir allt fler. Men det finns undantag från den rådande trenden. Framförallt gäller det länder med fiskeflottor i Medelhavet och Svarta havet. Där är lönsamheten mycket dålig och fisket inte alls speciellt hållbart i de flesta länder. Nästan uteslutande handlar det om länder som har kvar gamla förvaltningssystem och därmed också en överkapacitet i fisket

Också i Nordsjön och Östersjön finns det flera länder med ett olönsamt fiske. Det gäller Finland, Litauen och Sverige. För Sverige och Finland gäller att det finns överkapacitet fiskeflottan. Hur det ligger till i Litauen är okänt för mig. I bägge länderna saknas moderna förvaltningssystem för fisket, antingen helt eller så delvis som i Sverige. Genom att moderna förvaltningssystem saknas föreligger överkapacitet i ländernas fiskeflottor.

I Sverige handlar det om allt demersalt fiske såsom exempelvis torskfisket i Östersjön, fiskfisket, kräftfisket och räkfisket i Västerhavet, men inte om det pelagiska fisket. Där finns överkapacitet och olönsamhet. Det kommer inte att förändras förrän ett riktigt system med överförbara fiskerättigheter införs. Ett system som innebär att fiskeflottan i den demersala sektorn kan minskas med 20-40% då det är så stor överkapacitet som finns.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!