Fiskforskare fällda för fusk

Det var sommaren 2016 som tidskriften Science publicerade resultat som visade att fisklarver i Östersjön åt mikroplast. Forskarna anklagades snart för fusk och Uppsala universitet utredde anklagelserna. De menade efter detta att misstankarna om fusk inte hade nåt fog

Centrala etikprövningsnämnden (CEPN) gjorde dock en separat utredning som visade på fusk på flera punkter. Kritiken var på flera punkter svidande. Såväl originaldata som etiska tillstånd för forskningen saknades. Enligt nämnden hade de två forskarna bakom artikeln gjort sig skyldiga till oredlighet i flera fall. Att Uppsala universitet hade kunnat missa fusket ansåg expertgruppen vid CEPN som anmärkningsvärt.

Nu har Uppsala universitet ändrat sig om fusket. De har fällt de aktuella forskarna för oredlighet i forskning. Dels på grund av att etiska tillstånd saknades och för att en av de två forskarna fabricerat, hittat på, forskningsresultat.

Att fisklarver äter mikroplaster finns det därför inga som helst belägg för.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,