Veckans båt – LÅ 42 Lillan på siklöjefiske

LÅ 42 Lillan är en cirka 14 meter lång trålare på 17 bruttoton som byggdes 1976 i Finland, Båten används i första hand till bottentrålning av siklöja. Fisket sker i form av partrålning, dvs två båtar drar trålen mellan sig. LÅ 42 Lillan fiskar ihop med HA 23 Ramona.

Ägare av LÅ 42 Lillan är Thomas Innala och hemmahamn är Luleå (Lövskär). HA 23 Ramona ägs av Ingvar Lerdin och har Seskarö som hemmahamn. De har fiskat siklöja ihop sen 1988.

LÅ 42 Lillan är en av 38 båtar (35 licenser) som fiskar MSC-märkt siklöja för tillverkning av Kalix löjrom. Fisket är ett av Sveriges mest lönsamma och ger yrkesfiskarna i Norrbotten större delen av årsinkomsten trots att det bara pågår under 2 månader på hösten. I år har fisket varit extra lönsamt trots minskad kvotThomas Innala bedriver sitt fiske och sin fiskberedning i firman Salmisfisk och Thomas Innala AB som hade 7 anställda år 2016. Thomas Innala fiskar också lax och strömming (landade nästan 12 ton år 2016) när han inte fiskar siklöja.

Siklöjefisket i Bottenviken samförvaltas av yrkesfiskarna själva och kvoten bestäms i praktiken av SLU Aqua. Trålarna som används är försedda med rist som sorterar ut liten fisk. Något som Naturskyddsföreningens tidning Sveriges Natur producerat ett långt reportage om år 2012 (i reportaget förekommer också de vanliga felaktigheterna om stora silltrålare, uppfattningar som tyvärr också är vanliga bland en del småskaliga yrkesfiskare). Sen dess har tongångarna från Naturskyddsföreningen ändrats och de vill numera förbjuda siklöjefisket eftersom de vill förbjuda all bottentrålning.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!