Kaskeloter i Kosterfjorden

En flock späckhuggare ses varje år i Bohuslän när de följer nordsjösillen in Skagerak för att möta Rügensillen som kommer upp från Östersjön. Delfiner och grindvalar är också besökare i svenska vatten varje år och tonfisken har kommit tillbaka med besked. Nu har en flock Kaskeloter siktats vid Kosteröarna. Enstaka kaskeloter har siktats förut, men någon flock har inte synts i modern tid.

Att många valar numera regelbundet visar i i västsvenska farvatten och att tonfisken kommit tillbaks är ett tecken att fiskeriförvaltningen i Nordsjön och Skagerak fungerat bra. Det finns numera tillräckligt mycket fisk för att det ska vara lönsamt för val och tonfisk att komma hit för att äta. Kaskeloter dyker vanligtvis mellan 300 och 800 meter, ibland ända ner till 2 000 meter, för att söka efter mat. Sådana dyk kan pågå under mer än en timme. De äter flera arter, bland annat jättebläckfiskar, kolossbläckfiskar och åttaarmade bläckfiskar samt olika fiskar som demersala rockor, men huvuddelen av deras kost består av mellanstora bläckfiskar. Forskningen har kunnat konstatera att antalet bläckfiskar ökat hela världen. Kanske har de ökat i antal också i svenska vatten. Något som kulle kunna göra det attraktivt för kaskeloter att komma hit.

Kaskelot

Stjärtfenan på en kaskelot. Bild: NOAA

Kaskeloter kan bli upp till 18 meter lång och väga uppemot 50 ton. Enligt uppskattningar fanns cirka 1,1 miljoner individer av kaskelot i haven innan den kommersiella jakten började under det tidiga 1700-talet. Fram till 1880 minskade beståndet med uppskattningsvis 29 procent. Under det tidiga 1900-talet återhämtade sig populationen något fram till andra världskriget slut men sedan minskade antalet individer kraftigt. Ungefär 770 000 individer fångades under 1900-talet, de flesta av dessa mellan 1946 och 1980. 1985 slutade jakten på kaskeloter. Då fanns det kanske omkring 100 000 kvar enligt en del uppgifter, enligt andra cirka 360 000. Idag finsn det betydligt fler än så.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!