Snurrevadsfiske istället för garnfiske?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) har fått ett stöd från Jordbruksverket och HaV för ett projekt som ska utveckla sälfria fiskealternativ för att det kustnära och småskaliga fisket i Östersjön.

”Vi är oerhört glada över att Jordbruksverket och HaV vill satsa på det här projektet. Det kan ge en möjlighet för fiskare som idag får sin fångst uppäten av sälar att ställa om till en annan form av fiske.” säger Peter Ronelöv Olsson, ordförande för Sveriges fiskares Producentorganisation SFPO och ansvarig för projektet.

Det småskaliga kustfisket i Östersjön med garn har enorma problem med att sälen tar fångsten direkt ur garnen. Vissa fiskare kommer bara iland med halva fiskar, där sälen ätit den andra halvan. Problemen blir bara allt värre med åren.

Målsättningen med projektet  är att utveckla ett småskaligt snurrevadsfiske i första hand för torsk i Östersjön. Snurrevad är ett traditionellt redskap med mindre bottenpåverkan än bottentrål. Då redskapet inte ligger kvar i vattnet lång tid finns inte möjlighet för sälen att stjäla fisk ur det. Målet är ett ekonomiskt bärkraftigt torskfiske.

”I projektet kommer vi bland annat att studera det kustnära snurrevadsfisket i Norge som utvecklats till ett modernt och lönsamt småskaligt kust- och fjordfiske.” säger Peter Ronelöv Olsson.

Snurrevad används i stor utsträckning i Danmark för att fiska plattfiske som rödspätta och piggvar men inte lika ofta för att fiska torskfiskar. Mindre båtar använder i allmänhet en så kallad dansk snurrevad medan större båtar använder en skotsk snurrevad (detta fiske kallas också flyshooting). I Sverige finns det bara en enda båt som fiskar med snurrevad och då med skotsk snurrevad med ett riktat fiske på rödspätta. I Norge finns dock ett omfattande och modernt snurrevadsfiske med torsk som målart.

Projektet kommer också att välja ut några intresserade fiskare med lämpliga garnbåtar. Dessa kommer att utrustas och byggas om för ett pilotprojekt syftar till att utveckla och pröva ut lämpliga snurrevadsmodeller som är anpassade för Östersjöns förhållanden. SFPO välkomnar intresseanmälningar från fiskare som vill delta i projektet. Meningen är att främst inrikta sig på försök med små båtar:

Dagens teknik med hydraulik gör att man idag inte behöver vara många personer för att hantera redskapet, menar han.

– Med hydraullift kan man klara det på en eller två man på en liten båt, och det är det vi har sett i Norge och vi tycker att det borde fungera för våra fiskare i Östersjön också och vi tror jättemycket på det här, säger han.

Nu söker de fiskare som vill delta i det ettåriga försöket.

– Vi kommer att beställa anläggningar som passar 9-10 metersbåtar och någon som passar upp till 15 meter, de största garnbåtarna vi har, som kan gå runt på båtar så att fiskare får testa det och prova och känna på det och se om det kan vara en möjlighet för dem att gå vidare med, säger Peter Ronelöv Olsson.

Projektet kan öppna dörren för att använda snurrevad till andra fiskslag och i fler kustområden med liknande sälproblematik. Projektet kommer att genomföras i samarbete med SLU:s projekt ”Sälar och fiske” och tillsammans med forskare på SLU. Snurrevad har har tidigare diskuterats som ett möjligt redskap för att ersätta bottentrål i siklöjefisket i Bottenviken.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!