Åtgärder mot polskt tjuvfiske av lax

Polska yrkesfiskare har under lång tid tjuvfiskat såväl torsk som lax. Tjuvfisket av lax som är mycket omfattande har under senare år varit det som uppmärksammats mest. Enligt uppgifter från Internationella Havsforskningsrådet ICES handlar det bland annat om att 30 500 laxar är felrapporterade som öring i Polen. Polen har en kvot på 6 600 laxar. Sverige har en kvot på 26 000 laxar. Det polska tjuvfisket på lax har alltså en större omfattning än hela det lagliga svenska laxfisket.

EU:s fiskeministrar har beslutat om ett helhetsgrepp vad gäller frågan om lax i Östersjön, dels genom att inte följa EU-kommissionens förslag på en ökning av kvoten, dels genom ett gemensamt uttalande av Östersjöländerna och EU-kommissionen att åta sig att eliminera all felrapportering och illegalt laxfiske från och med den 1 januari 2019.

Flera åtgärder ska sättas in för att begränsa det polska tjuvfisket av lax. Bland annat ska fiske efter havsöring förbjudas vissa områden längre ut än fyra sjömil från land i syfte att ytterligare försvåra felrapportering av lax som havsöring. Denna reglering kommer inte att ha någon negativ påverkan på svenskt öringfiske. Sportfiskarna i Sverige har uttryckt glädje över besluten om laxen:

– Vi är mycket glada över att landsbygdsminister Sven-Erik Bucht tillsammans med sin finska kollega har lyssnat på vår kritik och nu kraftfullt har drivit frågan om att få kontroll på det polska tjuvfisket, säger Sportfiskarnas laxexpert Glenn Douglas.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!