Östersjöfiske 2020 – vad ska vi ha svenskt yrkesfiske till?

Vad ska vi ha svenskt yrkesfiske till? Det är en av huvudfrågorna vid den sista Östersjöfiske 2020-konferensen som är tänkt att äga rum både fysiskt och digitalt den 19-20 november på Marint Centrum i Simrishamn.

Konferensen planerar at lyfta fram yrkesfiskarens roll för ett välmående ekosystem, för svensk livsmedelsförsörjning, för kust- bygdens utveckling, för miljöövervakning och för kunskapsförsörjning om vårt hav. Dessutom är det tänkt att konferensen ska diskutera om huruvida en förändrad fiskeriförvaltning kan generera en livskraftig fiskerinäring.

Samtidigt har Östersjön stora ekologiska problem. Hela ekosystemet uppvisar många och tydliga signaler på obalans och det förefaller som att förmågan att stå emot miljöbelastningar blir allt svagare. En annan huvudfråga är därför: Hur bör fisket bedrivas för att stärka Östersjöns återhämtning?

2020 är finalåret för Östersjöfiske 2020 och vi kommer belysa vad som har hänt sedan 2015 då konferensens startade. Vad har förändrats, och inte, vad har konferensen bidragit till och hur ser det ut framöver?

Aktuella ämnen som kommer behandlas är den nya nationella fiske- och vattenbruksstrategin och dess kommande tillhörande handlingsplan för yrkesfisket, nästa programperiod för Europeiska havs- och fiskerifonden och resursfördelningsfrågan.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!