Fiskekommunerna kritiserar yrkesfiskestrategin

Fiskekommunerna protesterar mot regeringens förslag till strategi för yrkesfiske och vattenbruk när det gäller att fiskehamnarna överhuvudtaget inte nämns i strategin. Det har gjort en undersökning som visar att flera hamnar i medlemskommunerna är i behov av upprustning. I en artikel i Strömstads Tidning nämner Lars Tysklind, ordförande i Fiskekommunerna, specifikt hamnarna i Ellös och Göteborg:

– Moderna landningshamnar är nödvändiga för att branschen ska fungera bra och det har vi redan påtalat i vårt tidigare remissvar, säger Lars Tysklind.

Han nämner hamnarna i Ellös och i Göteborg som exempel på hamnar som inte är anpassade till moderna fiskebåtar, samt att beredningsindustrin behöver stöd kopplat till behov av nya eller utbyggda reningsverk. Något Orust kommun varit tydliga med att Scandic Pelagic måste bekosta själva.

– Hamnarna i Ellös och ­Göteborg är exempel på hamnar som i dag inte är ­anpassade efter moderna fiske­båtar, samt har stort behov av underhållsåtgärder som gör att de missar möjligheten till lokal förädling och försäljning av svensk fisk, ­säger Lars Tysklind.

– Hamnen i Ellös behöver byggas ut. I Göteborg har man bärighetsproblem och på Fiskebäck är djupgåendet inte är tillräckligt stort. Men vi nämner de två fiskehamnarna som exempel. De flesta landningshamnarna utmed Bohusläns kust är i behov av upprustning.

De viktigaste landningshamnarna för fisk i Bohuslän är Ellös (sill), Stansvik i Rönnäng (sill, kräfta, räka, fisk), Grebbestad (kräfta, räka, fisk), fiskhamnen i Göteborg (räka, kräfta, fisk), Öckerö (kräfta, räka), Kungshamn (skarpsill, kräfta), Smögen (räka, räka, fisk), Lysekil (skarpsill, räka, kräfta, fisk), Fiskebäck (kräfta, fisk), Strömstad (kräfta, räka, fisk) och Resö (räka, kräfta). I Halland är det Träslövsläge (kräfta), Bua (kräfta) och Glommen (kräfta). Men det landas fisk och skaldjur även i Mollösund, Björkö, Hönö, Donsö, Styrsö, Halmstad, Fjällbacka, Havstenssund, Björholmen, Lerkil samt i många fler mindre hamnar.

Problemen i de viktigaste landningshamnarna är omfattande vilket jag beskrivit i en tidigare artikel. I en hamn, Grebbestad, har det dock investerats.

Det finns också fiskelägen som är viktiga hemmahamnar för den svenska fiskeflottan men där mängden landad fisk är försumbar såsom Sydkoster, Nordkoster, Grundsund, Skärhamn, Dyrön, Rörö och Fotö. I Sveriges tonnagemässigt, näst största fiskeläge, Rörö, såväl som i det tonnagemässigt största, Fiskebäck, är det idag så att stora delar av fiskeflottan inte längre kommer in i hamnen. På Rörö kommer 3 av fem stora båtar inte in och i Fiskebäck kommer 6 av 8 båtar inte in.

Fiskekommunerna är en kommunal samarbetsorganisation för 8 bohuskommuner, Strömstad, Tanum, Sotenäs, Lysekil, Uddevalla, Orust, Tjörn och Öckerö samt Göteborgs kommun och Region Västra Götaland.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!