Hur kan unga bli yrkesfiskare?

Att få licens för fiske i havet eller i det stora insjöarna är svårt. Det kräver en båt och att Havs- och vattenmyndigheten bedömer att det finns utrymme för det planerade fisket som den nya yrkesfiskaren tänkt bedriva. Men det krävs ingen licens för att bli yrkesfiskare med anställning på en båt där det finns en fiskare med licens. Att arbeta på en större trålare elelr större fiskebåt av annat slag kräver därför inte någon licens.

I insjöar krävs ingen licens om fisket sker med stöd av enskild fiskerätt Det betyder att vem som helst kan bli yrkesfiskare i en insjö (även i de 5 stora sjöarna) utan att behöva stångas med nån som helst byråkrati. Det en person behöver göra är skaffa sig enskild fiskerätt (genom att rendera eller köpa mark), köpa en liten båt samt fiskeredskap och sätt sen igång. Utan personlig fiskelicens. Det går att arrendera enskild fiskerätt i många olika sjöar och fiska i allihop och på så sätt bli yrkesfiskare.

I Östersjön räcker det dock inte med enskild fiskerätt även om sådan finns där. Där behövs ändå en personlig fiskelicens för att kunna sälja fisken. Det behövs inte i insjöar och andra vattendrag.

Så en ung person som vill bli yrkesfiskare kan gå till väga på flera sätt:

  • Ta jobb på en trålare eller annan större fiskebåt
  • Skaffa egen fiskebåt samt licens och fiska på kustkvoten
  • Skaffa egen fiskebåt samt fiskerättigheter/fiskemöjligheter och fiska i enlighet med dessa fiskerättigheter/fiskemöjligheter.
  • Ha eller skaffa (ex. vis. arrendera) enskild fiskerätt
  • Skaffa en personlig fiskelicens och fiska i Östersjön med stöd av enskild rätt
  • Skaffa en personlig fiskelicens och fiska på allmänt vatten i de stora sjöarna

Det krävs alltså ingen licens för att kunna fiska i en insjö. Det går att fiska ändå med stöd av enskild fiskerätt och med hjälp av enskild fiskerätt kan myndighetens ovilja att utfärda personliga fiskelicenser kringgås.

Men myndigheternas ovilja att bevilja licenser är och förblir ett problem. Ett stort problem.

Att det inte går att utbilda sig till yrkesfiskare i Sverige är naturligtvis också ett problem.

Läs också:  Att bli yrkesfiskare är inte lätt