Problemen för den kustnära sillen – överfiske eller storskaligt pelagiskt fiske?

Förutom situationen för sillen (strömmingen) rent generellt i Östersjön som jag skrivit om tidigare pratade Magnus Appelberg från SLU Aqua också om fisket av sill och strömming nära kusten i Östersjön och i Bottenhavet av båtar längre än 24 meter under frukostseminariet om sillen i Östersjön. Han visade på hur detta hade ökat mellan 2010 och 2020. Att stora båtar fiskat mer nära kusten är helt klart men statistiken är befängd.

2010 fanns det cirka 100 båtar som fiskade sill/strömming med främst pelagisk trål i Östersjön (80 av dem ingick i det nyskapade pelagiska systemet). En stor del av dessa var under 24 meter. Men de fiskade lika mycket sill som de cirka 10 båtar som är över 24 meter gör idag (totalt finns det cirka 40 båtar som ägnar sig åt pelagiskt fiske i Östersjön, 30 av dem ingår i det pelagiska systemet). Att bara ta med båtar över 24 meter ger med andra ord en totalt missvisande statistik och troligen är det så att fisket nära kusten år 2010 var lika omfattande som idag.

Appelbergs och andra forskares statistik om detta är inte värt pappret de är skrivna på. Statistiken är totalt missvisande och felaktig. Bara för att en större del av den idag mycket mindre fiskeflottan är båtar över 24 meter innebär det ju inte att det fiskas mer i kustnära lägen än tidigare. Uppenbart har forskarna inte lyckats så bra med sitt tänkande på denna punkt. Eller så har de låtit sig styras av ideologi snarare än av en önskan om att visa sanningen.

I Bottenhavet har det totala fisket ökat kraftigt sen 2010. I huvudsak handlar det om att det finska fisket ökat. En stor del, men inte en majoritet, av det finska fisket är konsumtionsfiske. Exempelvis sysslar den största finska fiskebåten, FIN-1150-T Windö 5, med konsumtionsfiske. Det är också fisket med pelagisk trål som ökat medan fisket med bottentrål och garn minskat. Den viktigaste orsaken till minskat garnfiske är sälen men mindre storlek på sillen/strömmingen kan säkerligen också vara en anledning.

Sen lät det på Appelberg som om han pratade rent generellt om svenska fiskebåtars fiske och han tyckets mena att detta främst skedde vid den svenska kusten. Detta är inte riktigt sant. Större delen av det pelagiska sillfisket som bedrivs av svenska fiskare sker inte längs med kusten. Det framgår klart utifrån SLU Aquas nyligen publicerade rapport, Fisk och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2020.

Det mesta tyder alltså på att det faktiskt inte finns nåt problem med ökat pelagiskt trålfiske nära kusten utan det är helt enkelt en statistisk schimär beroende på kvalitetsmässigt undermålig forskning. Beslut om fiskeförbudsområden, trålfiskeområden, trålfiskegräns med mera kan inte tas med utgångspunkt från ett sådant uselt och undermåligt underlag.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!