WWF gör det ännu svårare för det kustnära fisket i Östersjön

Att WWF har gett sillfisket i centrala delarna Östersjön gult ljus är en i princip meningslös uppgift. Sill/strömming från de centrala delarna av Östersjön används inte konsumtion. Det finns ingen efterfrågan på sillen/strömmingen från centrala Östersjön då Livsmedelsverket avråder från konsumtion på grund av miljögifter. Men det verkar inte vissa sportfiskare fatta. Dessutom är allt som fiskas av svenska fiskare i centrala Östersjön MSC-märkt vilket automatiskt ger grönt ljus.

För sillfisket i Östersjön är WWF:s bedömningar total meningslösa och helt ointressanta. Men en gult eller rött ljus från WWF gör det omöjligt för den kustnära fiskare som har tänkt sig att försöka fiska för konsumtionsändamål. För även garnfisket på sill/strömming i centrala Östersjön har gult ljus. Såvida det inte är MSC-märkt vilket allt svenskt sillfiske i Östersjön faktiskt är. Då har det automatiskt grönt ljus Lika omöjligt blir det för de storskaliga båtarna att sälja sillen till konsumtion. Ingen vill ha den och om den skulle gå att sälja blir det inget betalt.

Enligt WWF har sillfisket i Skagerak och Kattegatt grönt ljus om det handlar om höstlekande nordsjösill men rött ljus om det handlar om vårlekande rügensill. Något som naturligtvis är helt puckat eftersom ingen kan avgöra om den fångade sillen är höstlekande nordsjösill eller vårlekande rügensill. Även dessa bedömningar är därför helt meningslösa.

Sillfisket i Bottenhavet och Bottenviken har grönt ljus om det är fiskat med flyttrål. Om garnfiske och fiske med bottentrål i Bottenhavet och Bottenviken har WWF ingen åsikt (siklöjetrålarna använder ibland bottentrål).

Det finns även många andra underligheter i WWF:s fiskguide. Varför har exempelvis skrubba (flundra) rött eller gult ljus. Det är en okvoterad fisk som är kraftigt underutnyttjad. Rött och gult ljus för skrubba saknar rim och reson. Fast den fiskas förstås i allmänhet med bottentrål och är i allmänhet bifångst vid annat fiske, exempelvis kräftfiske och torskfiske. Den har ingen förvaltningsplan och kan vad jag förstår inte få MSC-märkning.

Det är också rätt obegripligt att rödspätta har gult eller rött ljus om den inte råkar vara MSC-märkt vilket det mest av det som landas av svenska och danska fiskare är. Rödspätta är dessutom en underutnyttjad art.

Och ärligt sagt, hur skulle stora valar kunna fångas i hummertinor eller burar? Det förefaller helt omöjligt och helt orimligt. Men de ska tydligen trassla in sig i linorna. Lite trovärdigare men ändå rätt märkligt.

Makrillen i Nordostatlanten mår bättre liksom skarpsillen i Skagerak, Kattegatt, Nordsjön och Östersjön. Bägge får grönt ljus av WWF. Till de positiva nyheterna hör också att sardiner som fiskas med snörpvad (ringnot*) i Biscayabukten går från gult till grönt ljus.

*Ringnot är en variant av snörpvad

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!