Landbaserad laxodling i Hirtshals med svenska ägarintressen

Danish Salmon A/S i Hirtshals som odla lax i en landbaserad anläggning har framgångsrikt producerat lax i sin RAS-odlingsanläggning. Men produktionen är ännu för liten för att ge lönsamhet. Anläggningen behöver byggas ut för att kommersiellt gångbar odling ska vara möjlig.

Ägare av Danish Salmon A/S är japanska Marubeni med 50%, likaledes japanska Nippon Suisan (Nissui) med 15% och Skagen Salmon Holding Partnerselskab med 25% av aktierna. Ägare av Skagen Salmon Holding Partnerselskab är Petri Holding ApS som har 50% av aktierna, svenska Astrid Fiske AB genom dotterbolaget Astrid Fiskeri A/S med 39% och Sustainable Food Invest ApS med 11%. De äger också samma andelar i Skagen Aquaculture Komplementarselskab ApS.

Meningen vara att utbygganden skulle vara klar under 2021. På grund av förseningar då det råder brist på en del utrustning och material som behövs för anläggningen har det inte blivit så. Men också på grund av byråkratin kring tillstånd och godkännanden. Nu planeras istället att den nya större anläggningen ska tas i bruk sommaren 2022.

Astrid Fiske AB är också delägare i det svenska företaget Smögenlax Aquaculture AB. Detta bolag har också planer på kommersiell landbaserad odling av lax men ännu bara har en mindre provanläggning. I april i år fick de rätt i en överklagan till Mark- och Miljööverdomstolen (MÖD). De räknar med att få sitt tillstånd för anläggningen senare under året efter att Mark- och Miljödomstolen återigen behandlat ärendet. Projekteringen för en utbyggnad av anläggningen har därför börjat.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!