Hallandsfiskarna – VG 59 Lipton

Fisket i Halland har i stor utsträckning försvunnit och idag finns egentligen bara tre större fiskelägen kvar, Bua, Träslövsläge och Glommen. Förr fanns betydligt fler fiskelägen. Historiskt var sillfiske med drivgarn vanligt i Halland men från 1950-talet kom det att ersättas med flyttrålning.

När torskfisket i Östersjön expanderade kraftigt på 1980-talet kom fiskarna i Halland att i stor utsträckning att satsa på det men flera fortsatte med sillfiske (fiske av pelagiska arter) och när torskboomen var över ökade sillfisket samtidigt som kräftfisket och torskfisket i Kattegatt ökade kraftigt. Med minskade torskbestånd och torskfiskestopp i Kattegatt  blev kräftfisket i Kattegatt det dominerande fisket för yrkesfisket i Halland. Men även torskfiske i Östersjön och pelagiskt fiske förblev vanligt. Det senare fisket var till stor del olönsamt på grund av överkapacitet.

För att råda bot på situationen med alltför många båtar och yrkesfiskare så infördes överförbara fiskerättigheter (TFC) i det pelagiska fisket. De halländska yrkesfiskarna sålde snabbt sina gamla nedgångna silltrålare och sina fiskerättigheter för stora pengar. Istället kom fisket att främst fokusera på torskfiske i Östersjön och kräftfiske i Kattegatt. När torskfisket sen stoppades i Östersjön så slogs ytterligare en stor del av det halländska yrkesfisket ut. Idag återstår bara kräftfisket.

VG 59 Lipton

VG 59 Lipton är en fiskebåt på 181 bruttoton som är baserad i Träslövsläge. Ägare är Svante Carlsson och Göran Gunnarsson. VG 59 Lipton fiskar bland annat kräfta, fisk och sill, Båten har små årliga fiskemöjligheter och fiskerättigheter i förhållande till sin storlek. Båten har tidigare fiskat en del fjärsing men det är lite oklart vad den används till idag. Detta då de verkar landa små mängder av kvoterad arter i förhållande till storleken på båten.

Svante Carlsson och Göran Gunnarsson tycks under en hel del år istället främst ha livnärt sig på handel med fiskebåtar och fiskerättigheter. De har köpt och sålt hela båtar såväl som andelar i båtar i ganska rask takt med start kring 2008 och fram till 2016. Genom att VG 59 Lipton ägs drivs av ett partrederi finns det inga tillgängliga ekonomiska siffror för verksamheten.

Varken Svante Carlsson eller Göran Gunnarsson tycks ha några förtroendeuppdrag i andra bolag eller föreningar.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!