Fisket längs Östersjökusten – Catch & Relax

Fisket i området från Blekingegränsen och norrut till norra Uppland har i alla tider hängt ihop med enskild fiskerätt, Det betyder att det varit markägarna som haft fiskerättigheterna invid kusten. På grund av det har yrkesfisket i huvudsak varit ett komplement till jordbruksverksamhet. En bisyssla. Att bedriva yrkesfiske i uthavet var mycket ovanligt. Den typen av fiske kom i den egentliga Östersjön att helt domineras av yrkesfiskare från Göteborgsområdet, Halland, Skåne och Blekinge.

I takt med att jordbruket rationaliserades i Sverige avvecklades också yrkesfisket på den svenska östkusten. Med start på1960-talet såldes också de flesta gårdar på skärgårdsöar och längs kusten som fritidshus eller till utflyttade storstadsbor. Med fastigheterna följde också den enskilda fiskerätten. Rika fritidshusägare från storstäderna blev innehavare av fiskerättigheterna och idag är yrkesfisket nästan utrotat från gränsen till Blekinge till norra Stockholms län. På enstaka orter och fiskelägen uppstod också ett visst uthavsfiske, exempelvis på industriorter Västervik, Oxelösund och Nynäshamn. men det var och är mycket begränsat,

Den enskilda fiskerätten innebar också att det inte fanns något fritt fritidsfiske. Detta störde många andra välbeställda storstadsbor som lyckade driva igen om fritt fritidsfiske även i fiskevatten där enskild fiskerätt gäller.

Catch & Relax

Catch & Relax är en enskild firma och Catch & Relax AB är ett aktiebolag. Båda ägs av Bo Lundgren och Helen Lundgren och hör hemma i Vaxholm. Verksamheten som består av fisketurer och utflyktsverksamhet verkar huvudsakligen bedrivas i aktiebolaget. Det handlar om en slags yrkesfiske som slipper ta hänsyn till de kvoter, regler och lagar som normalt gäller för yrkesfiske.

Styrelsen i företaget består av Bo Lundgren och Helen Lundgren som ordinarie ledamöter med Bengt Stephan Malmberg som suppleant. Förutom Catch & Relax äger Bo Lundgren och Helen Lundgren del i Business Improvement Consultants Lundgren AB. Även i detta fall finns en enskild firma med samma namn och innehavare.

För sin verksamhet har Catch & Relax AB flera mindre båtar men de hyr också in större båtar från olika samarbetspartners.

År 2020 omsatte Catch & Relax AB nästan 1,5 miljoner SEK och gjorde en förlust på drygt 100 000 kronor. 2019 var omsättningen nästan 2,1 miljoner. De bokförda tillgångarna i företaget i slutet av 2020 var cirka 250 000.

Läs mer:

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!