Läsarna av fiskebloggen Njord

De som läser den enda svenska sajt som nästan helt uteslutande handlar om yrkesfiske och saker relaterade till yrkesfiske var 59,4% män och 40,6% kvinnor. Den största gruppen läsare under 2021 var äldre över 65 år gamla vilka utgjorde 32,4% av läsarna medan de mellan 55 och 64 utgjorde 22,6%. Statistiken i detta fall är baserad på cirka 30% av det totala antalet läsare. All statistik kommer från Google Analytics.

85,7% av läsarna under 2021 var från Sverige och de övriga tre stora nordiska länderna stod för 5,2%. Utöver det var det läsare från en stor mängd längder runt hela jorden. 22,0% av läsarna kom från Stockholm, 17,5% från Göteborg och 3,4% från Malmö. Göteborg är klart överrepresenterat bland läsarna liksom Öckerö kommun och flera andra orter i Bohuslän. Huvuddelen av den svenska fiskeribranschen finns i Göteborg, Bohuslän och Halland.

10,6% av läsarna var orten okänd. i denna siffra är de som läser sajten långt ute tillhavs inkluderade. På min andra sajter som inte handlar om yrkesfiske brukar är det cirka 5% där orten är okänd. Så kanske 5% av läsarna är sådana som läser sajten ombord på en båt.

74,6% av läsarna kom till sajten genom Google-sökningar, 13,3% direkt till sajten och cirka 8,5% kom från länkar på facebook. Andra sökmotorer och sociala medier saknar reell betydelse för antalet läsare på sajten.

Av läsarna använde 49,6% webbläsaren Safari, 37,0% Chrome, 4,5% Samsung Internet och 4% Android Browser. 42,2% använde operativsystemet iOS, 29,1% Android, 16,5% Windows och 9,1% MacOS. 66,4% läste sajten via sin mobil, 28,8% via dator och resten via en surfplatta/läsplatta. Cirka 55 % av de mobila användarna använde en iPhone medan 15% använde Samsung och cirka 4% en iPad.

Läs också:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!