Sättfiskodlarna – Dylta bruk

Fiskodling av sättfisk är i motsats till matfiskodling relativt vanligt i Sverige men de odlingar som finns är i allmänhet små. De vanligaste arterna som odlas i sättfiskodlingar är regnbåge, röding, öring, lax, ål men även olika karpfiskar och gös förekommer. Det handlar om odlingar där fisken sen sätts ut i sjöar för sportfiske eller som kompensation för fiskar som inte längre kan vandra till sin lekområden. De större matfiskodlarna odal i allmänhet sin gene sättfisk, men några säljer också sättfisk till sportfiskesjöar och en del köper sättfisk från andra fiskodlare.

Regnbåge är en fisk om inte är naturlig i Sverige och den kan inte föröka sig naturligt här. Röding, öring och lax är naturliga arter. I Sverige odlas dock lax i stort sett enbart för kompensationsutsättningar i älvar där vandringsvägarna brutits genom vattenkraftverk. Ål odlas i princip enbart för kompensationsutsättning.

Odlingar av regnbåge finns främst i Västra Götaland, Värmland, Västernorrland, Jämtland och Västerbottens län. främst i sjöar men även i havet. Röding odlas i kassar i näringsfattiga sjöar och regleringsmagasin i främst Västerbotten och Norrbottens län. Musslor (blåmusslor) och ostron odlas i fjordar i Bohuslän. Sättfiskodlingar finns över hela Sverige. I Bohuslän finns också algodling på lite olika ställen.

Dylta Bruk

Dylta Bruk Förvaltnings AB är företaget som bedriver verksamheten vid Dylta Bruk i Axbergs socken, Örebro kommun i Närke. Företaget är i huvudsak ett skogsföretag med 3 400 ha mark och vatten. De bedriver också jaktverksamhet och arrenderar ut mark för jordbruk, skogsbruk, fiske, grustäkter med mera. Dessutom bedriver företaget gösodling. Där producerar de sättfisk och gösyngel till olika sportfiskesjöar men även till andra ändamål. De är Sveriges största producent av gösyngel.

Ägare av Dylta Bruk Förvaltnings AB är Axel Roos genom Axel Roos Förvaltning AB. Förutom att sitta i styrelsen för de egna bolagen sitter Axel Roos också i styrelsen för Herman Petersen Fideikommiss ABLandshypotek, ek. för., Aktiebolaget Sydsvenska Intressenter och en del andra bolag. En gång i tiden av AB Sydsvenska Intressenter ett av familjens Roos maktbolag genom vilka de kontrollerade Skånska Banken och en del andra företag. Axel Roos är VD i Dylta Bruk Förvaltnings AB och har i styrelsen sällskap av Christine Roos som också är vice VD samt Gabriel Danielsson.

Totalt omsatte Dylta Bruk Förvaltnings AB 13,0 miljoner SEK under 2020. Bara en mindre del av detta härstammar från gösodlingsverksamheten. Vinsten var cirka 1 miljon SEK och de bokförda tillgångarna cirka 10.2 miljoner SEK.

Dylta bruks herrgård. Bild: Zeth Johansson Licens: CC BY-SA 3.0

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!