Themis provar elektroniskt styrda trålbord

Försök som genomfördes av besättningen på den svenskägda pelagiska trålaren S 144 Themis från Skagen veckan före jul var enligt tillverkaren Hampidjan (moderbolag till Thyborøn Trawldoor) mycket framgångsrika. Modellen på trålborden är Bluestream typ 32 som kan styras från styrhytten.

Styrsystemet för trålborden testades med utmärkta resultat. En ny trådlös teknik användes. Något som gör det möjligt att kontrollera spridningen och djupet för trålborden

En låsfunktion, som ställer in dörrarna/borden för att bibehålla ett förinställt djup och spridning utan att kräva en stadig trådlös länk till styrhytten, testades också. Detta arrangemang fungerade bra i snäva svängar. Det säkerställde att det yttre trålbordet stannade på plats istället för att stiga till ytan. Vidare att det inre trålbordet stannade på plats istället för att falla ner till havsbotten.

Trålborden av denna modell har använts sen i höstas ombord på den isländska pelagiska trålaren Víkingur. Trålborden har använts under sill- och loddasäsongerna. Skepparen Albert Sveinsson är mycket nöjd med trålborden:

»De er stabile under slæbet, hvor de holder deres kvadratiske kraft i svinget og skyder rent væk. Det er en stor fordel at have skovle, der kommer lige op til agterstavnen, når vi trækker og det er meget nemmere at få dem i galgen til at kippe af, så vi kan trække mellemlinerne og få trawlet op på tromlen,« understreger Albert Sveinsson.

Läs mer:

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!