Supermiljöbloggen hittar på om hajdumpning

I Lysekils hamn har pigghajar dumpats eller kastats ut. Det är mycket märkligt och inte rätt hanterat. Pigghajar får visserligen inte landas utan måste kastas ut då de inte får fiskas så utkasten är i sig inte problemet.

Emellertid fångas de som bifångst i garnfiske, krokfiske och vid trålning med bottentrål utan rist eller bottentrål med stängd tunnel. Vid räkfiske med öppen tunnel och kräftfiske med rist är bifångst av pigghaj troligen inte vanligt. Även bifångst av rockor förekommer såväl i garnfiske som bottentrålsfiske utan rist.

Pigghaj måste alltså kastas ut när den fångas. Det ska ske så fort som möjligt för att de ska kunna överleva. Utkast ska dock ske även om de är döda. Att kasta ut dem inne i en hamn är inte rimligt.

Trålning

Fiske med bottentrål utan rist måste ske utanför trålfiskegränsen på 4 sjömil. Det innebär att hajarna fångats långt ute till havs om de fiskats av en trålare och därmed borde kastats ut där om det var en trålare som fångade dem.

För rockor gäller i att får landas och det är också i allmänhet att kasta ut dem. De ska också kastas ut så fort som möjligt för att öka överlevnadsgraden.

Garnfiske

Om hajarna och rockorna fångats av garnfiskare kan de ha fångats mycket när kusten och utkasten kanske har skett så fort som möjligt. Det skulle göra hamnen i Lysekil till en rimligare utkastplats. Det är vanligare med bifångst av pigghaj vid garnfiske än vid trålfiske om jag förstått det hela rätt.

Supermiljöbloggen påstår att det är trålare som kastat ut hajarna och rockorna. Även en av de studenter, Viktor Klemming, som hittade de döda hajarna på botten hävdar att det är en trålare som kastat ut dem. Inga belägg för att det är fallet föreligger dock. Det är bara nåt som Viktor Klemming, Deep Sea Reporter och Supermiljöbloggen hittat på.

Det förefaller mig som om det är betydligt mer troligt att det är en garnfiskebåt som kastat ut pigghaj och rockor i Lysekils hamn. Men inget utesluter förstås att det är en trålare.

Läs också:

PS. 13:13. Kustbevakningen har beslutat att utreda det hela som ett brott.

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!