Fiskerättigheter i det pelagiska fisket 2022

Ett 30-tal fiskebåtar har pelagiska fiskerättigheter. Det handlar om fiskerättigheter för sill, skarpsill (brisling, vassbuk), makrill, tobis, kolmule (blåvitling), hästmakrill (taggmakrill), lodda och sperling (vitlinglyra). Dessutom har svenska yrkesfiskare nästan 10 båtar i Danmark med pelagiska fiskerättigheter.

Några av de kvoter som finns tilldelas olika båtar olika år (exempel är skarpsill i Nordsjön, industrifiske i norska vatten och lodda vid Grönland). Sill är uppdelad i en mängd olika kvoter med separata fiskerättigheter. Tobis är indelad i olika fiskeområden med separata fiskerättigheter för alla. Skarpsillen och sillen i Skagerak och Kattegatt tycks inte vara fördelad ännu. För sperling har Sverige i praktiken ingen kvot så varför finns med på förteckningen av fiskerättigheter vet jag inte. När det industriarter i norsk zon kan det vara skarpsill, tobis, hästmakrill eller sperling.

De flesta fiskerättigheterna som finns är köp- och säljbara. Det innebär också att andelen och mängden förändras under året. Så nedanstående siffror kan ha ändrats.

Ett trettiotal båtar har fiskerättigheter i Östersjön och ett 20-tal båtar har fiskerättigheter i Skagerak och Kattegatt. I Nordsjön och Nordatlanten är det färre båtar. Dessutom finns det ett tiotal båtar som fiskar i Östersjön med regional tilldelning. Antalet båtar med fiskerättigheter har ökat i Östersjön och Bottenhavet men minskat på Västkusten. Anledningen till minskningen är att kvoterna minskat under en lång rad år.

Fiskerättigheter och fiskeriföretag i Sverige

Noterbart är att GG 158 Nimrod, GG 690 Vingasand och Fiskeri AB Ginneton som beställt en ny GG 203 Ginneton och äger GG 210 Vera C helt saknar fiskerättigheter. GG 210 Vera C är en kräfttrålare som haft pelagiska fiskerättigheter då den i sina tidigare inkarnationer använts som lysbåt. GG 77 Falken (Astrid Pelagic AB) är också en kräfttrålare som tidigare använts som lysbåt. Några lysbåtar behövs inte längre då ingen större båt längre fiskar med snörpvad invid kusten. GG 77 Falken har bara kvar fiskerättigheter för en pytteliten mängd tobis.

Tor-ön Fiske AB har däremot fiskerättigheter men ingen båt. GG 683 Rön (Alfhild Fiskeri AB) som tidigare enbart fiskat sill i Skagerak har idag bara fiskerättigheter för makrill och tobis. Det tyder på att båten bara används som kvotbåt för nåt annat fiskeriföretag. GG 158 Nimrod ägs av Nimrod 4 Ab som har samma ägare som Axfish AB. Axfish AB är minoritetsägare i GG 64 Astrid-Marie.

Det är väl troligt att GG 683 Rön, GG 690 Vingasand, GG 210 Vera C och GG 77 Flaken kommer att försvinna från listan över båtar med pelagiska fiskerättigheter.

Under året har Båt GG 330 Carmona köpt GG 778 Lövön.

Fiskeriföretags fiskerättigheter i andra länder

Minskande fiskerättigheter har gjort att många svenska fiskeriföretag etablerat sig utomlands. Idag är det främi Danmark som de etablerat sig men det finns även en svenskägda pelagisk trålare i Tyskland och två i Västsahara (ockuperat av Marocko). Fiskerättigheternas storlek för de tre sistnämnda är okänt, Men de danska företagen och båtarnas fiskerrättigheter är kända.

De bolag som har båtar i Danmark, antingen i dotterbolag eller i systerbolag är Astrid Fiske AB, Rylo AB (Themis Fiskeri), Fiskeri AB Ginneton, B-C Pelagic AB, Ahlma Fiskeri AB, Tor-ön Fiske AB, Stella Nova Fiskeri AB, Odeskär AB, Christer & Lennart Fiskeri AB, Berndtsson & Börjesson Fiskeri AB. Dessa båtar och deras fiskerättigheter finns också med i listorna. Då Astrid Fiske AB för närvarande inte har nån båt har de överlåtit sina fiskerättigheter till andra för närvarande. Men en ny S 264 Astrid är på gång.

Bottenhavet

När det gäller fiskerättigheterna i Bottenhavet är det värt att notera att DE Fiske AB är ett företag med Öckerö som hemort men det ägs av två fiskare från Glommen i Halland. Den ene av dem bor dock på Öckerö idag. Rederi AB Engesberg och Arcadia Norr AB har samma huvudägare. Bröderberg AB och Fiskefartyget Courage af Skillinge AB har även de gemensamma ägare. AB Clipperton äger 50% av B-C Pelagic AB.

SM 53 Glomskär

Fiskerättigheter för sill i ton i Bottenhavet och Bottenviken 2022, ägare, hemmahamn (inkl. regional tilldelning)
 1. SM 53 Glomskär, 5 913, DE Fiske AB, Öregrund
 2. GG 218 Västfjord II, 5 494, Västfjord Fiskeri AB, Fotö
 3. GE 49 Arcadia, 3 504, Rederi AB Engesberg, Engesberg
 4. GG 207 Torland, 3 108, Torland Fiske AB, Fiskebäck
 5. GG 1226 Clippfjord*, 500, AB Clipperton, Donsö
 6. GE 40 Bönan, 356, Arcadia Norr AB, Engesberg
 7. GG 206 Ahlma, 156, Ahlma Fiskeri AB, Önnered
 8. GG 229 Clipperton, 86, B-C Pelagic AB, Donsö
 9. GG 778 Lövön, 16, Båt GG 330 Carmona AB, Rönnäng
 10. GG 330 Carmona, 16, Båt GG 330 Carmona AB, Dyrön

*) kvotbåt

Källor:  Havs- och vattenmyndighetenEU:s fiskebåtsregisterMerinfo.seAllabolag.seProff.se, Proff.dk, CVR, Dansk Skibsregister, Fiskeristyrelsen

Regional tilldelning av sill i ton i Bottenhavet och Bottenviken 2022, ägare, hemmahamn
 1. SM 53 Glomskär, 462, DE Fiske AB, Öregrund
 2. GE 49 Arcadia, 462, Rederi AB Engesberg, Engesberg
 3. GE 40 Bönan, 169, Arcadia Norr AB, Engesberg

Källor:  Havs- och vattenmyndigheten

Östersjön

När det gäller Östersjön så domineras innehavet av fiskerättigheter för sill av mindre båtar med hemmahamn i Östersjön. Det är motsatsen till vad de flesta tror. 50% av de 10 båtar som har störst fiskerättigheter för sill i Östersjön har hemmahamn i Östersjön, däribland de tre båtar som har allra mest. Sill i Östersjön fiskas både för konsumtion samt för användning till fiskmjöl, fiskolja och foder.

När det gäller fiskerättigheterna för skarpsill så gäller de för hela Östersjön inklusive Bottenhavet. Skarpsill i Östersjön fiskas nästan enbart för fiskmjölsindustrin och för användning till foder. Dessa fiskerättigheter innehas i huvudsak av båtar och företag från Göteborgs-området.

VY 242 Vestland. Bild: Markus Westberg

Fiskerättigheter för sill i ton i östra Östersjön 2022, ägare, hemmahamn (inkl. regional tilldelning)
 1. VY 242 Vestland, 1 698, VY242 Vestland Fiske AB, Kappelshamn
 2. SIN 602 Courage, 1 676, Fiskefartyget Courage af Skillinge AB, Skillinge
 3. SIN 50 Laguna, 1 566, Bröderberg AB, Skillinge
 4. GG 207 Torland, 1 539, Torland Fiske AB, Fiskebäck
 5. VK 190 Scanö, 1 276, VK 190 Fiskeri AB, Händelöp
 6. GG 778 Lövön, 1 220, Båt GG 330 Carmona AB, Rönnäng
 7. VY 33 Britton, 889, Enbloms Fiske AB, Ronehamn
 8. GG 204 Tor-ön, 821, Tor-ön Fiske AB, Fiskebäck (1)
 9. GG 229 Clipperton, 1 108, B-C Pelagic AB, Donsö
 10. GG 330 Carmona, 821, Båt GG 330 Carmona AB, Dyrön
 11. GG 206 Ahlma, 796, Ahlma Fiskeri AB, Önnered
 12. GG 64 Astrid-Marie, 770, Astrid Fiske AB, Rörö
 13. KR 59 Solana, 599, Mikael Johnsson, Byxelkrok
 14. SM 53 Glomskär, 576, DE Fiske AB, Öregrund
 15. VY 43 Viken, 536, Olofsson, Botvaldevik
 16. SG 40 Miraculix, 517, Gallerna AB, Nogersund
 17. GG 505 Polar, 511, Bryngeld Fiskeri AB, Fiskebäck
 18. S 464 Stella Nova IX, 427, Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, Skagen
 19. GG 218 Västfjord II, 361, Västfjord Fiskeri AB, Fotö
 20. AS 202 Neptun, 348, Odeskar Fiskeri AB, Grenå
 21. S 438 Bristol, 194, B-C Pelagic Danmark ApS, Skagen
 22. S 205 Ceton, 165, Fiskeri AB Ginneton, Skagen
 23. VY 23 Seiland, 141, Peter Johansson, Slite
 24. S 144 Themis, 125, Themis Fiskeri A/S (Rylo AB), Skagen
 25. GG 840 Svanen, 29, Svanen Fiskeri AB, Rörö
 26. GG 39 Rossö, 11, Rossö Fiskeri AB, Rörö

(1) båten existerar inte.

Källor:  Havs- och vattenmyndighetenEU:s fiskebåtsregisterMerinfo.seAllabolag.seProff.se, Proff.dk, CVR, Dansk Skibsregister, Fiskeristyrelsen

Regional tilldelning av sill i ton i östra Östersjön 2022, ägare, hemmahamn
 1. VK 190 Scanö, 599, VK 190 Fiskeri AB, Händelöp
 2. VY 242 Vestland, 597, VY242 Vestland Fiske AB, Kappelshamn
 3. SIN 602 Courage, 364, Fiskefartyget Courage af Skillinge AB, Skillinge
 4. SIN 50 Laguna, 321, Bröderberg AB, Skillinge
 5. VY 33 Britton, 319, Enbloms Fiske AB, Ronehamn
 6. SG 40 Miraculix, 258, Gallerna AB, Nogersund
 7. KR 59 Solana, 223, Mikael Johnsson, Byxelkrok
 8. VY 43 Viken, 209, Olofsson, Botvaldevik
 9. VY 23 Seiland, 70, Peter Johansson, Slite

Källor:  Havs- och vattenmyndigheten

Fiskerättigheter för sill i ton i västra Östersjön 2022, ägare, hemmahamn (inkl. regional tilldelning)
 1. GG 207 Torland, 12, Torland Fiske AB, Fiskebäck
 2. GG 64 Astrid-Marie, 11, Astrid Fiske AB, Rörö
 3. S 204 Tor-ön, 8, Tor-ön Fiske AB, Skagen
 4. GG 850 Odeskär, 2, Odeskär AB, Vrångö
 5. GG 229 Clipperton, 2, B-C Pelagic AB, Donsö

Källor:  Havs- och vattenmyndighetenEU:s fiskebåtsregisterMerinfo.seAllabolag.seProff.se, Proff.dk, CVR, Dansk Skibsregister, Fiskeristyrelsen

GG 64 Astrid Marie på provtur 16 december 2020. Bild: Kent Bandholm/Bandholms Skibsbilleder

Fiskerättigheter för skarpsill (vassbuk) i ton i Östersjön 2022, ägare, hemmahamn
 1. GG 64 Astrid-Marie, 7 109, Astrid Fiske AB, Rörö
 2. GG 229 Clipperton, 6 366, B-C Pelagic AB, Donsö
 3. GG 204 Tor-ön, 5 991, Tor-ön Fiske AB, Fiskebäck (1)
 4. GG 505 Polar, 5 664, Bryngeld Fiskeri AB, Fiskebäck
 5. GG 778 Lövön, 4 937, Båt GG 330 Carmona AB, Rönnäng
 6. GG 207 Torland, 4 806, Torland Fiske AB, Fiskebäck
 7. GG 206 Ahlma, 4 600, Ahlma Fiskeri AB, Önnered
 8. GG 218 Västfjord II, 4 545, Västfjord Fiskeri AB, Fotö
 9. S 464 Stella Nova IX, 4 314, Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, Skagen
 10. S 144 Themis, 3 883, Themis Fiskeri A/S (Rylo AB), Skagen
 11. AS 202 Neptun, 2 404, Odeskar Fiskeri A/S, Grenå
 12. VY 242 Vestland, 1 360, VY242 Vestland Fiske AB, Kappelshamn
 13. VY 33 Britton, 998, Enbloms Fiske AB, Ronehamn
 14. S 205 Ceton, 979, Fiskeri AB Ginneton, Skagen
 15. VK 190 Scanö, 951, VK 190 Fiskeri AB, Händelöp
 16. SIN 602 Courage, 932, Fiskefartyget Courage af Skillinge AB, Skillinge
 17. GG 840 Svanen, 888, Svanen Fiskeri AB, Rörö
 18. SIN 50 Laguna, 735, Bröderberg AB, Skillinge
 19. SG 40 Miraculix, 507, Gallerna AB, Nogersund
 20. VY 43 Viken, 475, Olofsson, Botvaldevik
 21. L 421 Cadiz, 439, Berndtsson & Börjesson Fiskeri ApS, Thyborøn
 22. GG 39 Rossö, 387, Rossö Fiskeri AB, Rörö
 23. SM 53 Glomskär, 154, DE Fiske AB, Öregrund
 24. KR 59 Solana, 146, Mikael Johnsson, Byxelkrok
 25. GE 49 Arcadia, 120, Rederi AB Engesberg, Engesberg
 26. S 438 Bristol, 110, B-C Pelagic Danmark ApS, Skagen
 27. S 204 Tor-ön, 52, Tor-ön Fiske AB, Skagen
 28. VY 23 Seiland, 37, Peter Johansson, Slite
 29. GE 40 Bönan, 13, Arcadia Norr AB, Engesberg
 30. GG 850 Odeskär, 4, Odeskär AB, Vrångö

(1) båten existerar inte

Källor:  Havs- och vattenmyndighetenEU:s fiskebåtsregisterMerinfo.seAllabolag.seProff.se, Proff.dk, CVR, Dansk Skibsregister, Fiskeristyrelsen

Nordatlanten, Norska havet, Nordsjön, Skagerak och Kattegatt

När det gäller pelagiska fiskerättigheter i Västerhavet så är det betydligt färre båtar som har sådana. Däremot handlar det om fler fiskarter. Sill och makrill i Västerhavet fiskas för konsumtion. Skarpsill i Skagerak fiskas främst för konsumtion när det gäller svenska båtar och för fiskmjölsindustrin när det gäller danska båtar. Skarpsill i Nordsjön fiskas i huvudsak för tillverkning av fiskmjöl och fiskolja. Tobis, hästmakrill, kolmule och sperling fiskas främst för fiskmjölsindustrin.

Ett företag och en båt dominerar innehavet av fiskerättigheter i Västerhavet, Astrid-koncernen med GG 64 Astrid-Marie. I Danmark har de i nuläget ingen båt men en ny S 264 Astrid är snart klar. Astrid-koncernen har främst fiskerättigheter för konsumtionsfisk som sill och makrill.

I Skagerak finns det två mindre företag som har fiskerättigheter. Svanen Fiskeri AB och Rossö Fiskeri AB. De har också pelagiska fiskerättigheter i Östersjön. Deras två båtar, GG 39 Rossö och GG 840 Svanen är unika då de är de enda båtar i Sverige som på traditionellt vis fiskar både demersalt och pelagiskt.

Fiskerättigheter för sill i ton i Skagerak och Kattegatt 2022 , ägare, hemmahamn 
 1. GG 64 Astrid-Marie, 1 908, Astrid Fiske AB, Rörö
 2. S 144 Themis, 1 250, Themis Fiskeri A/S (Rylo AB), Skagen
 3. S 205 Ceton, 1 098, Fiskeri AB Ginneton, Skagen
 4. GG 229 Clipperton, 854, B-C Pelagic AB, Donsö
 5. GG 207 Torland, 662, Torland Fiske AB, Fiskebäck
 6. GG 330 Carmona, 467, Båt GG 330 Carmona AB, Dyrön
 7. S 206 Ahlma West, 383, Ahlma Danmark ApS, Skagen
 8. GG 778 Lövön, 372, Båt GG 330 Carmona AB, Rönnäng
 9. GG 505 Polar, 352, Bryngeld Fiskeri AB, Fiskebäck
 10. GG 218 Västfjord II, 280, Västfjord Fiskeri AB, Fotö
 11. GG 840 Svanen, 131, Svanen Fiskeri AB, Rörö
 12. GG 39 Rossö, 85, Rossö Fiskeri AB, Rörö
 13. S 438 Bristol, 32, B-C Pelagic Danmark ApS, Skagen

Källor:  Havs- och vattenmyndighetenEU:s fiskebåtsregisterMerinfo.seAllabolag.seProff.se, Proff.dk, CVR, Dansk Skibsregister, Fiskeristyrelsen

Fiskerättigheter för sill i ton i Nordsjön 2022, ägare, hemmahamn
 1. GG 64 Astrid-Marie, 5 473, Astrid Fiske AB, Rörö
 2. S 144 Themis, 4 645, Themis Fiskeri A/S (Rylo AB), Skagen
 3. S 364 Rockall, 4 467, Astrid Fiskeri A/S, Skagen (1)
 4. S 205 Ceton, 3 380, Fiskeri AB Ginneton, Skagen
 5. GG 207 Torland, 2 020, Torland Fiske AB, Fiskebäck
 6. GG 229 Clipperton, 1 548, B-C Pelagic AB, Donsö
 7. G 206 Ahlma, 687, Ahlma Fiskeri AB, Önnered
 8. GG 778 Lövön, 621, Båt GG 330 Carmona AB, Rönnäng
 9. GG 330 Carmona, 538, Båt GG 330 Carmona AB, Dyrön
 10. GG 505 Polar, 533, Bryngeld Fiskeri AB, Fiskebäck
 11. GG 218 Västfjord II, 468, Västfjord Fiskeri AB, Fotö
 12. S 206 Ahlma West, 20, Ahlma Danmark ApS, Skagen
 13. AS 202 Neptun, 8, Odeskar Fiskeri A/S, Grenå

(1) båten existerar inte

Källor:  Havs- och vattenmyndighetenEU:s fiskebåtsregisterMerinfo.seAllabolag.seProff.se, Proff.dk, CVR, Dansk Skibsregister, Fiskeristyrelsen

Fiskerättigheter för sill i ton i Norska havet 2022, ägare, hemmahamn
 1. GG 505 Polar, 1 735, Bryngeld Fiskeri AB, Fiskebäck
 2. GG 64 Astrid-Marie, 1 555, Astrid Fiske AB, Rörö
 3. S 144 Themis, 1 176, Themis Fiskeri A/S (Rylo AB), Skagen
 4. S 205 Ceton, 727, Fiskeri AB Ginneton, Skagen
 5. GG 229 Clipperton, 240, B-C Pelagic AB, Donsö

Källor:  Havs- och vattenmyndighetenEU:s fiskebåtsregisterMerinfo.seAllabolag.seProff.se, Proff.dk, CVR, Dansk Skibsregister, Fiskeristyrelsen

Fiskerättigheter för makrill 2022, ägare, hemmahamn
 1. S 364 Rockall, 4 467, Astrid Fiskeri A/S, Skagen (1)
 2. GG 64 Astrid-Marie, 2 555, Astrid Fiske AB, Rörö
 3. S 144 Themis, 1 599, Themis Fiskeri A/S (Rylo AB), Skagen
 4. GG 505 Polar, 491, Bryngeld Fiskeri AB, Fiskebäck
 5. GG 330 Carmona, 302, Båt GG 330 Carmona AB, Dyrön
 6. GG 683 Rön, 300, Alfhild Fiskeri AB, Fiskebäck
 7. GG 1226 Clippfjord*, 250, AB Clipperton, Donsö
 8. GG 207 Torland, 269, Torland Fiske AB, Fiskebäck
 9. GG 206 Ahlma, 224, Ahlma Fiskeri AB, Önnered
 10. GG 229 Clipperton, 105, B-C Pelagic AB, Donsö
 11. AS 202 Neptun, 84, Odeskar Fiskeri A/S, Grenå
 12. GG 218 Västfjord II, 26, Västfjord Fiskeri AB, Fotö
 13. GG 778 Lövön, 16, Båt GG 330 Carmona AB, Rönnäng
 14. GG 850 Odeskär, 5, Odeskär AB, Vrångö
 15. GG 840 Svanen, 4, Svanen Fiskeri AB, Rörö
 16. GG 39 Rossö, 4, Rossö Fiskeri AB, Rörö

(1) båten existerar inte
*) kvotbåt

Källor:  Havs- och vattenmyndighetenEU:s fiskebåtsregisterMerinfo.seAllabolag.seProff.se, Proff.dk, CVR, Dansk Skibsregister, Fiskeristyrelsen

När det gäller fiskerättigheter för industrifisk, dvs fisk som fiskas för användning till fiskmjöl, fiskolja och foder så är Themis-koncernen, Fiskeri AB Ginneton och Christer & Lennart Fiskeri, B-C Pelagic, Stella Nova, Odeskär och Tor-ön Fiske de dominerade innehavarna av fiskerättigheter.

S 144 Themis

Fiskerättigheter för skarpsill (brisling) i ton i Nordsjön 2022, ägare, hemmahamn
 1. S 144 Themis, 4 063, Themis Fiskeri A/S (Rylo AB), Skagen
 2. S 205 Ceton, 3 647, Fiskeri AB Ginneton, Skagen
 3. L 106 Monsun, 3 178, Christer og Lennart Fiskeri A/S, Thyborøn
 4. S 464 Stella Nova IX, 2 199, Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, Skagen
 5. AS 202 Neptun, 1 717, Odeskar Fiskeri A/S, Grenå
 6. S 204 Tor-ön, 1 705, Tor-ön Fiske AB, Skagen
 7. S 438 Bristol, 1 698, B-C Pelagic Danmark ApS, Skagen
 8. GG 64 Astrid-Marie, 667, Astrid Pelagic AB, Rörö
 9. L 421 Cadiz, 439, Berndtsson & Börjesson Fiskeri ApS, Thyborøn
 10. S 206 Ahlma West, 383, Ahlma Danmark ApS, Skagen
 11. GG 505 Polar, 23, Bryngeld Fiskeri AB, Fiskebäck
 12. GG 229 Clipperton, 18, B-C Pelagic AB, Donsö
 13. GG 778 Lövön, 6, Båt GG 330 Carmona AB, Rönnäng

Källor:  Havs- och vattenmyndighetenEU:s fiskebåtsregisterMerinfo.seAllabolag.seProff.se, Proff.dk, CVR, Dansk Skibsregister, Fiskeristyrelsen

S 205 Ceton

Fiskerättigheter för tobis 2022, ägare, hemmahamn
 1. S 205 Ceton, 6 046, Fiskeri AB Ginneton, Skagen
 2. L 106 Monsun, 4 406, Christer og Lennart Fiskeri A/S, Thyborøn
 3. GG 64 Astrid-Marie, 3 281, Astrid Fiske AB, Rörö
 4. GG 229 Clipperton, 2 933, B-C Pelagic AB, Donsö
 5. S 204 Tor-ön, 2 772, Tor-ön Fiske AB, Skagen
 6. S 438 Bristol, 2 549, B-C Pelagic Danmark ApS, Skagen
 7. S 464 Stella Nova IX, 2 136, Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, Skagen
 8. GG 207 Torland, 1 860, Torland Fiske AB, Fiskebäck
 9. AS 202 Neptun, 1 158, Odeskar Fiskeri A/S, Grenå
 10. GG 206 Ahlma, 1 052, Ahlma Fiskeri AB, Önnered
 11. GG 778 Lövön, 876, Båt GG 330 Carmona AB, Rönnäng
 12. L 421 Cadiz, 790, Berndtsson & Börjesson Fiskeri ApS, Thyborøn
 13. GG 1226 Clippfjord*, 510, AB Clipperton, Donsö
 14. GG 505 Polar, 426, Bryngeld Fiskeri AB, Fiskebäck
 15. S 206 Ahlma West, 4, Ahlma Danmark ApS, Skagen

*) kvotbåt

Källor:  Havs- och vattenmyndighetenEU:s fiskebåtsregisterMerinfo.seAllabolag.seProff.se, Proff.dk, CVR, Dansk Skibsregister, Fiskeristyrelsen

Fiskerättigheter för sperling (vitlinglyra) 2022, ägare, hemmahamn
 1. S 144 Themis, 3 635, Themis Fiskeri A/S (Rylo AB), Skagen
 2. S 205 Ceton, 3 263, Fiskeri AB Ginneton, Skagen
 3. L 106 Monsun, 2 924, Christer og Lennart Fiskeri A/S, Thyborøn
 4. L 144 Frederikke R, 1 255, Tor-ön Fiske AB, Thyborøn
 5. S 438 Bristol, 1 224, B-C Pelagic Danmark ApS, Skagen
 6. S 204 Tor-ön, 1 092, Tor-ön Fiske AB, Skagen
 7. AS 202 Neptun, 570, Odeskar Fiskeri A/S, Grenå
 8. L 421 Cadiz, 260, Berndtsson & Börjesson Fiskeri ApS, Thyborøn
 9. S 464 Stella Nova IX, 217, Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, Skagen

Källor:  Havs- och vattenmyndighetenEU:s fiskebåtsregisterMerinfo.seAllabolag.seProff.se, Proff.dk, CVR, Dansk Skibsregister, Fiskeristyrelsen

GG 204 Tor-ön

Fiskerättigheter för kolmule (blåvitling) 2022, ägare, hemmahamn
 1. S 204 Tor-ön, 1 920, Tor-ön Fiske AB, Skagen
 2. S 206 Ahlma West, 243, Ahlma Danmark ApS, Skagen
 3. AS 202 Neptun, 237, Odeskar Fiskeri A/S, Grenå
 4. GG 64 Astrid-Marie, 34, Astrid Fiske AB, Rörö
 5. GG 330 Carmona, 30, Båt GG 330 Carmona AB, Dyrön
 6. S 144 Themis, 30, Themis Fiskeri A/S (Rylo AB), Skagen
 7. S 205 Ceton, 24, Fiskeri AB Ginneton, Skagen
 8. GG 207 Torland, 17, Torland Fiske AB, Fiskebäck
 9. GG 778 Lövön, 4, Båt GG 330 Carmona AB, Rönnäng
 10. GG 206 Ahlma, 4, Ahlma Fiskeri AB, Önnered
 11. GG 218 Västfjord II, 4, Västfjord Fiskeri AB, Fotö

Källor:  Havs- och vattenmyndighetenEU:s fiskebåtsregisterMerinfo.seAllabolag.seProff.se, Proff.dk, CVR, Dansk Skibsregister, Fiskeristyrelsen

Fiskerättigheter för hästmakrill (taggmakrill) 2022, ägare, hemmahamn
 1. GG 64 Astrid-Marie, 21, Astrid Fiske AB, Rörö
 2. GG 505 Polar, 46, Bryngeld Fiskeri AB, Fiskebäck
 3. GG 207 Torland, 43, Torland Fiske AB, Fiskebäck
 4. GG 206 Ahlma, 13, Ahlma Fiskeri AB, Önnered
 5. GG 778 Lövön, 12, Båt GG 330 Carmona AB, Rönnäng
 6. S 206 Ahlma West, 12, Ahlma Danmark ApS, Skagen
 7. GG 229 Clipperton, 8, B-C Pelagic AB, Donsö
 8. GG 218 Västfjord II, 8, Västfjord Fiskeri AB, Fotö
 9. S 205 Ceton, 6, Fiskeri AB Ginneton, Skagen
 10. S 438 Bristol, 1, B-C Pelagic Danmark ApS, Skagen

Källor:  Havs- och vattenmyndighetenEU:s fiskebåtsregisterMerinfo.seAllabolag.seProff.se, Proff.dk, CVR, Dansk Skibsregister, Fiskeristyrelsen

Företag

På listan över företagens tillgångar finns även dotterbolag med. På grund av det och att flera verksamheter har bolag i både Danmark och Sverige men bara båt i ett av landen så är antalet företag fler än antalet pelagiska fiskebåtar med individuella fiskerättigheter. Förutom dessa företag finns det också ett antal företag som fiskar sill, makrill och skarpsill utan fiskerättigheter. de fiskar då på den kollektiva kustkvoten. De största företagen är alla hemmahörande i Göteborgsområdet.

Bokförda tillgångar i pelagiska fiskeföretag 2021-12-31 i MSEK
 1. Astrid Fiske AB, 1 742,1 (2020-12-31), Rörö, fam. Johansson
 2. Astrid Fiskeri A/S, 1 563,7 (2020-12-31), Skagen, Astrid Fiske AB
 3. Themis Fiskeri A/S, 1 170,9, Skagen, Rylo AB
 4. Rylo AB, 1 142,0, Rörö, fam. Ryberg/Lorentsson
 5. Fiskeri AB Ginneton, 824,3 (2020-12-31), Fiskebäck, fam. Claesson
 6. Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, 326,6, Grenå. fam. Bryngelsson
 7. Torland Fiske AB, 306,9, Fiskebäck, fam. Ahlström
 8. Tor-ön Fiske AB, 306,1, Fiskebäck, fam. Ahlström
 9. B-C Pelagic AB, 296,3, Donsö, AB Clipperton & Bristol Fiske AB
 10. Rylo Danmark ApS, 221,8, Skagen, fam. Ryberg/Lorentsson
 11. Båt GG 30 Carmona AB, 213,0 (2020-12-31), Dyrön, fam. Gustafsson & Martin Ivarsson
 12. Odeskar Fiskeri A/S, 181,7, Thyborøn, fam. Andersson
 13. Christer og Lennart Fiskeri A(S, 172,9, Thyborøn, fam. Jansson
 14. Bryngeld Fiskeri AB, 151,9, Kungsbacka, fam. Bryngeld
 15. Ahlma Fiskeri AB, 146,5 (2020-12-31), Fiskebäck, fam. Magnusson & Jonas Ahlström
 16. B-C Pelagic Danmark ApS, 128,7, Skagen, B-C Pelagic Holding ApS
 17. Västfjord Fiskeri AB, 88,7, Fotö, fam. Gustavsson
 18. Ahlma Danmark ApS, 84,5, Skagen, Ahlma Fiskeri AB
 19. Lövön AB, 78,4 (2020-12-31), Rönnäng, fam. Arvidsson
 20. Berndtsson & Börjesson Fiskeri ApS, 66,8, Thyborøn, Peter Mikael Berndtsson & Henrik Gunnar Börjesson
 21. Stella Nova Fiskeri AB, 44,4 (2020-12-31), Fotö, fam. Bryngelsson
 22. AB Clipperton, 30,1, Donsö, fam. Backman & fam.Malmborg
 23. Axfish AB, 29,3 (2020-12-31), Fiskebäck, fam. Axelsson
 24. Odeskär AB, 27,0, Vrångö, fam. Andersson
 25. Bristol Fiske AB, 25,0, Göteborg, fam. Jansson
 26. Kristine Fiskeri AB, 24,7 (2020-12-31), Donsö, Örjan Karlsson, Ola Hansson och Dan Albert Bergman
 27. Zandic Management & Trading AB, 22,2, Högen, fam. Kjellberg
 28. DE Fiske AB, 17,9, Öckerö, Daniel Andersson & Erik Gripse
 29. Fiskefartyget Courage af Skillinge AB, 16,5, Skillinge, fam. Söderberg
 30. Christer & Lennart Fiskeri AB, 14,9, Donsö. fam. Jansson
 31. Bröderberg AB, 8,7, Skillinge, fam. Söderberg
 32. VK 190 Fiskeri AB, 8,6, Händelöp, Jörgen Nilsson, Magnus Svensson och Alexzander Hjalmarsson
 33. Themis Pelagic AB, 7,8, Rörö, Rylo AB
 34. Astrid Pelagic AB, 7,4 (2020-12-31), Rörö, fam. Johansson
 35. B-C Pelagic Holding ApS, 7,1, fam.Backman, fam. Malmborg och fam. Jansson
 36. Alfhild Fiskeri AB, 6,2, Donsö, fam. Kristensson
 37. Rossö Fiskeri AB, 5,3 (2020-12-31), Rörö, fam. Lundgren & fam. Olausson
 38. Enbloms Fiske AB, 4,7, Ronehamn, fam. Enblom
 39. Svanen Fiskeri AB, 4,6 (2020-12-31), Rörö, fam. Larsson
 40. Arcadia Norr AB, 4,2, Gävle, fam. Bergström
 41. Rederi AB Engesberg, 2,9 (2020-12-31), Gävle, fam. Bergström
 42. Andersson Bemanning Fiskeri AB, 2,6, Donsö, fam. Andersson
 43. Berndtsson & Börjesson Fiskeri AB, 2,5, Högen, Peter Mikael Berndtsson & Henrik Gunnar Börjesson
 44. Klara Bemannings AB, 1,0, Donsö, Kristine Fiskeri AB
 45. Gallerna AB, 0,8, Nogersund, fam. Johansson
 46. Nimrod 4 AB, 0,4, Fiskebäck, fam. Axelsson

Källor:  Merinfo.seAllabolag.seProff.se, Proff.dk, CVR

Läs mer:
Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!