EIB investerar i landbaserad laxodling

European Investment Bank (EIB) stöttar ett projekt med landbaserad laxodling med SEK 530 miljoner för grön, hållbar produktion av svensk lax i Säffle. Företaget som ska odla laxen heter Reocean AB men använder varumärket RE:OCEAN.

  • EIB, EU:s klimatbank, gör en riskinvestering på 530 miljoner kronor i livsmedelsföretaget Reocean AB, Den är ett stöd till utvecklingen av Sveriges första landbaserad fiskodling i Säffle, Värmland.
  • Detta projekt är en av de största investeringarna inom innovativ och hållbar matproduktion i Sverige någonsin. Det innebär ett bidrag till den svenska bioekonomin genom att producera hållbar fisk i en storskalig, landbaserad och havsliknande miljö.
  • Anläggningen i Säffle kommer att producera 10 000 ton fisk per år. Det motsvarar en av fem laxar som äts i Sverige. Nästan all lax som konsumeras i Sverige idag är importerad.

Djupt i de värmländska skogarna, i Säffle, finansierar nu den Europeiska Investeringsbanken (EIB) ett nytt, och höginnovativt projekt: en storskalig, hållbar landbaserad fiskodling. Syftet är att möjliggöra för produktion av svenskarnas favoritfisk, lax, som i dagsläget i stort sett enbart importeras.

EIB:s vicepresident Thomas Östros, ansvarig för EIB:s verksamhet i Sverige, kommenterade:

”På EIB är vi mycket nöjda över att finansiera detta banbrytande, stora projekt för hållbar livsmedelsproduktion. Reoceans  nya anläggning kommer inte enbart att förse den svenska befolkningen med hållbart, svenskproducerad lax, utan den är även producerad på ett nytt, innovativt och klimatvänligt sätt, med hjälp av den senaste tekniken för att återvinna vattnet i anläggningen. Dessutom har livsmedelsförsörjningen blivit en viktig del av den kritiska infrastrukturen i varje ekonomi, där laxanläggningen i Säffle kommer att stärka Sveriges självförsörjning på livsmedel och motståndskraft.”

Sveriges första storskaliga laxodling

EIB:s finansiella stöd kommer att möjliggöra för företaget Reocean AB att utveckla Sveriges första, kommersiella och storskaliga, landbaserade laxodling.  Anläggningen kommer att omfatta alla produktionssteg under ett tak. Från ägg till skörd, slakt, förädling och förpackning. Det kommer att möjliggöra leverans av färsk, hållbar lax direkt till svenska stormarknader och restauranger.

Svenskar äter i snitt 12 kg fisk per år. Projektet säkerställer en högre grad av inhemsk mat- och proteinproduktionsoberoende för Sverige. Detta genom att producera nästan 20 procent av den inhemska konsumerade laxen lokalt.

Den nya etableringen av vad företaget kallar ”ett hav på land” ger en alternativ, skalbar och hållbar ny källa till fisk. Laxen kommer att odlas i 88 bassänger under övervakade förhållanden, med rent vatten som cirkulerar, renas och återanvänds i ett slutet kretslopp. Denna nya teknik skapar en helt ren vattenmiljö för fisken; tillåter full kontroll, från ägg till färdig produkt, utan utsläpp eller förorening av floder eller hav. Projektet kommer även att stödja den lokala ekonomin och bidra till att öka den regionala sysselsättningen.

Nöjda med stödet från EIB

– Vi är mycket glada över EIB:s stöd. Investeringen är en stark förtroendesignal, och ett resultat av 12 månaders nära samarbete och dialog. Processen i sig bekräftar vårt teams unika erfarenhet inom branschen och vår teknologi som kommer göra det möjligt för konsumenter att njuta av hälsosam och mer hållbart lokalproducerad lax” säger Morten Malle, VD för Reocean AB, i ett pressmeddelande.

Katarina Klingspor, styrelseordförande i Reocean AB tillägger:”EIB-investeringen bekräftar RE:OCEANs pionjär-projekt med att skapa en revolutionerande, toppmodern teknologi nära Sveriges lax-konsumenter. Med stödet från EIB och andra investerare planerar vi att gå vidare med konstruktionen av anläggningen för att komma upp i full produktion av lax redo för tallriken till 2026.”

Finansiering av innovation inom klimatåtgärder och hållbarhet

Finansieringsprojektet för fiskodlingar med bioekonomi är i linje med Europeiska unionens policy-inriktning, samt EIB:s verksamhet för att stödja Europas gröna omställning, och med åtagandena i Parisavtalet. Det är även i linje med EU:s och EIB:s policies för att uppfylla klimatåtgärder och miljömässiga hållbarhetskriterier, och bidrar till EU:s bioekonomi och paketet för cirkulär ekonomi. Det kommer tillika att möjliggöra hållbar produktion, förädling, distribution och konsumtion av lax, samt minska matsvinnet. Vidare kommer projektet att minska utsläppen av växthusgaser genom användning av förnybara källor i produktionsprocessen.

Lånet garanteras av Europeiska kommissionens forsknings- och utvecklingsprogram.

Projektet stöds också av Sveriges tre ledande livsmedelshandelföretag — Axfood, Coop och ICA — som ser stora möjligheter i att kunna erbjuda konsumenterna hälsosam och hållbar svensk lax.

Bakgrundsinformation
Om EIB

Europeiska investeringsbanken (EIB) är Europeiska unionens bank, som ägs av de 27 EU-medlemsstaterna. Den är verksam i cirka 160 länder och är världens största multilaterala långivare för klimatåtgärdsprojekt. Banken tillhandahåller långsiktig finansiering för ekonomiskt hållbara investeringar för att bidra till Europeiska unionens politiska mål. EIB:s Climate Bank Roadmap 2025 anger ambitionen att stödja 1 biljon euro av klimatåtgärder och investeringar i miljömässig hållbarhet under decenniet fram till 2030, och anpassa alla dess nya verksamheter till målen och principerna i Parisavtalet.

Om InnovFin Energy Demonstration Projects

InnovFin Energy Demonstration Projects (EDP) tillhandahåller lån, lånegarantier, eller finansiering av eget kapital mellan 7,5 miljoner euro och 75 miljoner euro till innovativa demonstrationsprojekt inom områdena energisystemomvandling, inklusive, men inte begränsat till förnybar energiteknik, smarta energisystem, energilagring och utnyttjande och lagring av kolavskiljning. De kan avse innovativa energisystemtillgångar, tillverkningsprocesser eller tjänster, samt, på pilotbasis, projekt som stödjer den cirkulära ekonomin. Produkten tillhandahålls direkt av EIB och stödjer innovativa projekt fram till slutet av 2022.

Om RE:OCEAN

RE:OCEAN (tidigare Premium Svensk Lax, idag Reocean AB) revolutionerar fiskindustrin med framtidens landbaserade laxodling, med en storskalig anläggning i Säffle. Med ett nytt hav på land kan vi lokalt producera 10 000 ton hållbar och hälsosam lax varje år.

  • 10 000 ton lax per år vid full produktion
  • 99,99% av allt vatten återanvänds i en sluten miljö
  • 100% Fossilfri energi för att driva anläggningen
  • 2026 Full produktion
Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!