Flytbackor

Flytlångrev, pelagisk långrev eller flytbackor använd av väldigt många fiskebåtar i världen. Sannolikt flera tusen. Fiskarter som fångas med flytbackor är framförallt tonfisk av olika slag, svärdfisk, lax och makrill. I Sverige har det framförallt använts för laxfiske i Östersjön. Det har troligen aldrig varit vanligt. I europeiska vatten är det förbjudet med långa backor och i Östersjön är det förbjudet helt och hållet.

Flytbackefisket innebär ofta stora bifångster av sjöfågel, mindre valar, sköldpaddor, hajar, med mera. Många fågelarter har bringats till utrotningens rand på grund av flytbackefiske. Det är med andra ord ett fiske som sannolikt måste förändras kraftigt minska eller helt upphöra.

Flytbackor

Flytbackefiske