Inför EU-valet om fiskeripolitik

Inlägg nr 1 av 9 i serien EU-valet och fisket

Inlägg nr 1 av 9 i serien EU-valet och fisketInför EU-valet har jag tänkt att publicera en serie inlägg om fiskeripolitik. Den kommer att beröra svenska såväl som danska partier och deras politik i fiskefrågor. Fiskeripolitik är något som styrs Läs mer…

Advertisements

EU-valet – Miljöpartiets fiskeripolitik

Inlägg nr 2 av 9 i serien EU-valet och fisket

Inlägg nr 2 av 9 i serien EU-valet och fisketMiljöpartiet och den gröna partigruppen i EU-parlamentet har antagit en fiskeripolitik som formulerats i ett antal punkter inför besluten om den nya EU-politiken för fisket som tagits denna vinter men vi Läs mer…

Fiskeripolitik – Enhedslisten och fisket

Inlägg nr 3 av 9 i serien EU-valet och fisket

Inlägg nr 3 av 9 i serien EU-valet och fisketEnhedslisten i Danmark har en formulerad fiskeripolitik. Dessutom diskuterar de en ny fiskeripolitik inför årets årsmöte. Grunderna i Enhedslistens fiskeripolitik är följande: 1) Det menneskelige fodaftryk skal være så let som Läs mer…

EU-valet – Folkpartiet och fisket

Inlägg nr 4 av 9 i serien EU-valet och fisket

Inlägg nr 4 av 9 i serien EU-valet och fisketFolkpartiets fiskeripolitik sammanfattas på deras hemsida med följande punkter: Att Ekosystemansatsen och Försiktighetsprincipen tillämpas i EU:s fiskeriförvaltning – ekologisk hållbarhet är en förutsättning för ekonomisk och social hållbarhet. Anpassa fiskeflottan till Läs mer…

EU-valet – Vänsterpartiet och fisket

Inlägg nr 6 av 9 i serien EU-valet och fisket

Inlägg nr 6 av 9 i serien EU-valet och fisketVänsterpartiet hör till den majoritet av svenska partier som inte har en utformad fiskeripolitik. Det man kan hitta är generella skrivningar som exempelvis ”Fisket ska bedrivas med ekosystemperspektiv och kvoterna ska baseras Läs mer…

EU-valet, fiskeripolitik och kristdemokraterna

Inlägg nr 7 av 9 i serien EU-valet och fisket

Inlägg nr 7 av 9 i serien EU-valet och fisketKristdemokraterna (KD) är ett av få svenska partier som har en utmejslad och formulerad fiskeripolitik. Kanske inte så konstigt med tanke på deras starka fäste i frireligiösa miljöer och i skärgårdssamhällen Läs mer…

EU-valet – Centerpartiet och fiskeripolitiken

Inlägg nr 8 av 9 i serien EU-valet och fisket

Inlägg nr 8 av 9 i serien EU-valet och fisketCenterpartiets fiskeripolitik uttrycks i partiprogrammet på följande sätt: De flesta reglerna för den svenska fiskeripolitiken styrs genom EU:s lagstiftning och Centerpartiet är och kommer inom EU fortsatt att vara drivande för Läs mer…

EU-valet – socialdemokraternas fiskeripolitik

Inlägg nr 9 av 9 i serien EU-valet och fisket

Inlägg nr 9 av 9 i serien EU-valet och fisketSocialdemokraterna har en formulerad syn på fiskeripolitik, problemet är det hela skrevs ihop redan 2006. Så det är lite ålderstiget nu. De kritiserar den fiskeripolitik som då gällde inom EU och Läs mer…