Varför skriva om giftiga musslor nu?

Den rapport om musslors stora innehåll av miljögifter som GP skriver om idag kom redan i april. Då skrev jag om den. Idag uppmärksammar GP rapporten. Det är märkligt, det rimliga hade ju varit att rapportera om den innan semestrarna och Läs mer…

Blåmusslor från Stenungsundstrakten bör nog ingen äta

Länsstyrelsen har under hösten 2014 undersökt innehållet av ett flertal miljögifter i vilda blåmusslor på fem stationer och i odlade musslor på tre stationer längs med Bohuskusten. Även undersökning av effekter av miljögifter har gjorts på de vilda musslorna. Det Läs mer…