Fisket av tobis är inget hot mot lunnefåglarna

Tobis är en fisk som fångas för fiskmjölstillverkning och inte används för nåt annat. Den art som framförallt fiskas är havstobis (Ammodytes marinus) som är vanlig i Nordsjön men även kusttobis (Ammodytes tobianus) fiskas. De två arterna går inte att skilja åt. Läs mer…

Att fiska för mycket tobis är inte vettigt

Tobis (sandeel) är en liten fisk som fiskas en kort period under våren och försommaren. Fisken används uteslutande till fiskmjöl och fiskolja. I huvudsak är tobisfiske ett danskt fiske men även norska och svensk fiskare ägnar sig åt tobisfiske. Men tobis Läs mer…