Dåligt år för danskt industrifiske

2014 har så här långt varit ett dåligt år för dansk industrifiske. Både vad det gäller fångstvärde, fångad mängd fisk och priser på den fångade fisken är det en nergång första halvåret 2014 jämfört med motsvarande tid 2013: I første Läs mer…