Nya insikter kan ge uthålligare fiske

Forskning från Göteborgs Universitet i samarbete med SIK, Institutet för livsmedel och bioteknik, pekar på nya metoder att mäta resursförbrukning och miljöpåverkan på svenskt fiske. Ett sätt att mäta miljöpåverkan på fiske är att använda sig av livscykelanalys. Då kan Läs mer…

Advertisements