SPF

Swedish Pelagic Federation Producent Organisation (SPF) är en intresseförening för det pelagiska fisket i Sverige. De skriver så här om sig själva:

Swedish Pelagic Federation är en producentorganisation som jobbar för att främja och ta till vara det pelagiska fiskets intressen. Havet och fisket är en gemensam tillgång. Vi arbetar för en hållbar utveckling av fisket. Det ska bedrivas rationellt, uthålligt och vara bärkraftigt på kort och lång sikt.

Det pelagiska fisket och dess fördelningssystem är reglerat i lag. Som producentorganisation bevakar vi lagstiftningen och administrerar fiskerätter åt våra medlemmar. Det är SPF:s uppgift att fördela kvoterna optimalt och hantera byten mellan medlemmarna.

Medlemmarna finns runt hela Sveriges kust och basen finns Fiskebäck i sydvästra Göteborg. Medlemmarna är företag med fartyg för pelagiskt fiske eller tillgång till pelagiska fiskerätter. I dagsläget är ett 25-tal företag som står för över 70 procent av det pelagiska fisket i Sverige, anslutna till SPF.

SPF drivs som en ekonomisk förening som inte är vinstdrivande utan arbetar enbart för medlemmarnas bästa. SPF är rösten för det svenska pelagiska fiskets intressen i politiska och internationella sammanhang.

 

Producentorganisationer kan få EU-stöd för viss verksamhet på vissa villkor:

EU ger stöd till producentorganisationer som hjälper fiskare och fiskodlare med det här:

  • planering av produktionen och anpassning av produktionen till efterfrågan, både när det gäller kvantitet och kvalitet, särskilt genom att genomföra fångstplaner
  • främja koncentration av utbudet
  • stabilisera priserna och
  • uppmuntra till metoder som främjar ett hållbart fiske.

Producentorganisationer får under de första fem åren 50-600 euro för varje fartyg och ett schablonbelopp på 500 euro per art som omfattas av organisationens fångstplaner. För att få ersättningen ska producentorganisationen skicka in verksamhetsplaner, så kallade operativa program, för varje år som beskriver deras verksamhet. Det operativa programmet är bindande för alla medlemmar. Det operativa programmet ska innehålla det här:

  • en försäljningsstrategi
  • en fångstplan för fiske eller produktionsplan för vattenbruk och
  • förebyggande åtgärder för arter som är svåra att sälja.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.