Olagligt att sätta kvoter som leder till överfiske

Enligt en dom i EU-domstolen är det olagligt att sätta kvoter som medför överfiske. Överfiske är när det fiskas mer än vad som anses vara hållbart. Domen rör ett fall på Irland där kvoter regelmässigt satts högre än vad rådgivningen ansett vara hållbart. Läs mer…

Ålder innebär inte alltid att en blir klokare

Ofta sägs det att äldre är klokare och visare än yngre människor. Och att många yngre blir klokare med åldern: Men Axel Wenblad som en gång i tiden var chef på Fiskeriverket tycks motbevisa den tesen. Han tycks mest ha blivit förvirrad med åldern. Läs mer…

Kvoterna för Västerhavet klara

Mer fiske av kolja och sill. Mindre av kummel och havskräfta. Nu har EU:s fiskeministrar beslutat om kvoterna för Västerhavet under 2024. Beslutet om 2024 års fiskekvoter fattades efter förhandlingar på jordbruks- och fiskerådets möte i Bryssel 10 – 12 december. Läs mer…

Sillen i Östersjön fiskas inte för hårt

De forskare, journalister och politiker som påstår att sillen i Östersjön fiskas för hårt ljuger. De bryr sig inte om verkligheten eller forskningen. Det finns tydliga besked och tydlig forskning från ICES som visar att de ljuger och sprider falsk information. Läs mer…

Levende Hav har grundläggande fel om fisket I Östersjön

Levende Hav är en dansk miljöorganisation. En person, Kurt Svennevig Christensen, från organisationen har skrivit en artikel om det pelagiska fisket i Östersjön med utgångspunkt från vad de hittat om S 144 Themis under en enda resa i Östersjön. Läs mer…

Fiskeriföretag misstänkt för mutbrott och penningtvätt

2021 gick det norska företaget Ocean Fresh Food AS till att betala 2,6 miljoner euro i böter som straffavgift för att undvika att dras inför domstol av den mauretanska tullmyndigheten. Detta efter att fem av deras fiskebåtar som tillhör Ocean Fresh Food tagits i beslag.  Läs mer…

Nils Höglund från CCB snackar skit om sillen i Östersjön

I tidningen ETC breder Nils Höglund från organisationen Coalition Clean Baltic ut sig genom att framför en rad lögner. Bland annat hävdar han att de av ministerrådet beslutade kvoterna för 2014 är i strid med ICES rådgivning. Det är en komplett lögn. Läs mer…

Kvoter för Östersjön 2024

Ministerrådet har beslutat om nya kvoter för Östersjön inför 2024. För sill har de bestämt en minskning av kvoten med 43% jämfört med i år i centrala Östersjön vilket ger 40 368 ton och en minskning med 33% i Bottenhavet vilket innebär att 55 000 ton får fiskas Läs mer…

Självklart säger regeringen nej till fiskestopp på sill

EU-kommissionen har lagt fram ett totalt verklighetsfrämmande förslag om att stoppa allt sillfiske (strömmingsfiske) i Östersjön. Vetenskapsmännen och forskningen står inte bakom förslaget utan det är något  som politiker utan verklig kunskap i frågan totat ihop. Läs mer…

Oceanas felaktiga bild av fiskbestånden i brittiska vatten

Förra månaden gjorde miljöorganisationen Oceana en stor sak av sin rapport Taking Stock: The State of UK Fish Populations 2023. Den målade upp en mycket negativ bild av fisket i brittiska vatten. Men den var inte sann. Rapporten och pressmeddelandet uteslöt viktiga sammanhang. Läs mer…

Båtarna som påverkas av ändrade förhållanden i Västerhavet

Det ska införas ett nytt förvaltningssystem med överförbara fiskerättigheter (TFC) i det demersala fisket i Skagerak, Kattegatt och Nordsjön. TFC innebär att fiskerättigheter kan säljas, köpas, hyra ut, hyras in, bytas mot andra fiskerättigheter etc. Läs mer…

ICES rekommenderar kraftig ökning av sillkvot

Samtidigt som det uppmärksammats stort att rekommendationen för sillkvoten i Östersjön, Bottenhavet och Rigabukten innebär en kraftigt minskad kvot är läget i Nordsjön den helt motsatta. ICES rekommenderar en kraftig höjning av kvoten i Nordsjön från 403 813 ton är 2023 till 532 166 år 2024. Det är en ökning med 28,3%. Läs mer…

Att kvoter sänks är inte ett bevis på överfiske

Hur mycket som får fiskas styrs med kvoter som beslutas efter vetenskapliga bedömningar. Bestånd av pelagiska fisk varierar ofta kraftig i storlek. Ju mer kortlivade de är, ju större variationer mellan olika år.  Detta gör att kvoterna av naturliga skäl går upp och ner. Läs mer…

Osäkerhet som fungerar – fiskekvoterna i Östersjön

BalticWaters2030 påpekar in en artikel att osäkerheterna när det gäller hur fiskekvoter fastställs är stora. Det har de helt rätt i. Det finns en mängd osäkerheter. Fiskets redovisade fångster, de matematisk modeller som används, vetenskapsmännens godtycke och fördomar, politikernas känslighet för opinioner och påtryckningar med mera. Läs mer…

ICES föreslår kraftig ökning av skarpsillskvoten

Yrkesfiskarna kan sannolikt se fram emot att fånga betydligt mer skarpsill (brisling, sprat) i Nordsjön den kommande säsongen. Säsongen sträcker sig från 1 juli 2023 till 30 juni 2024. ICES rekommenderar i alla fall att kvoten för skarpsill i Nordsjön, Skagerak och Kattegatt fördubblas från cirka 70 000 ton till drygt 143 000 ton. Läs mer…