Önnered

Önnered är en stadsdel och ett primärområde i Göteborgs kommun, tillhörande stadsdelsnämndsområdet Västra Göteborg. Stadsdelen har en areal på 516 hektar. Gränsar till bland annat Högen och Fiskebäck.

Namnet Önnered hittas tidigast i de skriftliga källorna från 1540 i formen Öndriis gerde, vidare Öndridt 1550, Öndrydh 1567, Öneredht 1590 och Önnere 1629. Förleden antas komma av det fornvästnordiska mansnamnet Øyvindr och efterleden -red betyder röjning, röjd plats, alltså platsen som ”Öyvind röjde”.  Önnered beboddes tidigt av människor, på bronsåldern anlades gravplatser och boplatser i bergen och många av dessa är väl bevarade än idag.

Området är ett havsnära område i sydvästra Göteborg. Bebyggelsen består av både radhus och villor. I den gamla bykärnan finns rester av det tidigare jordbruks- och fiskarsamhället genom Olles Gård, som förvaltas av Önnereds Kulturförening. I Önnered ligger Önneredsskolan med klasser från sexårsverksamhet till årskurs nio och i närheten av skolan ligger badplatserna Ganlet och Rörvik. Ganlet är ett naturskönt rekreationsområde.

Önnereds brygga är namnet på hamnen, som tidigare var en aktiv fiskehamn. Nu finns det cirka 1000 båtplatser för fritidsbåtar. Bryggan ligger vid Eskils kanal som leder till Fiskebäck. Ett antal sjöbodar på Lilla Rösö bidrar till ortens karaktär. Inte långt från Önnereds brygga ligger Jungman Janson, en restaurang med utsikt över skärgården.

Idag ligger den enda större fiskebåten med Önnered som hemmahamn normalt i Fiskebäcks hamn då den knappast får plats i Önnered. Det är GG 206 Ahlma.

Fiskebåtar i Önnered

GG 213 Brage, 1907-1911, ??
GG 476 Edith, 1911-48, 1911 ?
GG 564 Tage, 1913-38, 1913 Allmag
GG 669 Havny, 1916-24, 1916 Halmstad
GG 74 Astrea (I), 1927-47, 1927 Marstrand
GG 495 Ganler (I), 1936-47, 1936 Skredsvik
GG 564 Roxen (I), 1942-48, 1942 Petters
GG 564 Roxen (II), 1948-60, 1948 Knippla
GG 429 Albany, 1949-56, 1939 Skredsvik
GG 564 Roxen (III), 1960-78, 1960 Nya AB Göteborgs Varv (formellt med Göteborg som hemmahamn)
GG 353 Lindö, 1962-71, 1962 Ankerløkken Florø Norge (formellt med Göteborg som hemmahamn)
GG 120 Saltö, 1964-71, 1964 Marstrand (formellt med Göteborg som hemmahamn)
GG 464 Ganler (II), 1978-91, 1960 Nya AB Göteborgs Varv (samma båt som GG 564 Roxen (III))
GG 564 Roxen (IV), 1978-98, 1969 Rosslau DDR
GG 270 Nordic (II), 1979-96, 1965 Rosslau DDR
GG 344 Måsen, 1982-87, 1958 Karlshamn
GG 111 Arizona (I), 1988-90, 1983 Kallhäll
GG 111 Arizona (II), 1990-98, 1989 Herre Norge
GG 270 Nordic (III), 1996-2006, 11974 Bardset Norge
GG 922 Mentor (I), 1997-2011, 1956 Norge
GG 111 Arizona (III), 1998, 1966 Hälleviksstrand
GG 564 Roxen (V), 1998-2011, 1990 Kotka/Ustka/Grenå
GG 922 Astrea, 2002-??, 1967 Frankrike
GG 130 Nordic IV, 2006-2008, 1984 Flekkefjord Norge
GG 206 Ahlma, 2013-, 2004 Liepaja/Tosmare
GG 922 Mentor (II)
GG 564 Roxen (VI), 2012-??,

GG 111 Arizona

GG 111 Arizona i Önnered 1999. Bild: Bosse Arnholm