Annonsera

Annonsera på Njord – Sveriges största webbtidning om yrkesfiske. Allmänna villkor, se nederst på denna sida.

Antalet sidvisningar per vecka, och med det antalet annonsvisningar, är mer än 5 000 enligt Google Analytics, vilket också verifieras av SIS Index.

Annonsformat

Panoramabanner 728×90 mellan sidrubrik och inlägg
Panoramabanner 728×90 efter inlägg
Högerspalt övre 300×250 – 250×240
Banner 480×350 efter inlägg

Andra annonseringsformer och format kan diskuteras.

Redaktionell reklam

Det går också att ordna redaktionella omnämnanden i olika omfattning och sammanhang, från enskilda omnämnanden till artiklar, vilket kan ge mycket stort genomslag. Generellt krävs det dock att ni har en bra produkt, tjänst eller information att erbjuda som jag tycker är bra och kan stå för

Om besökarna och bloggen

På en vecka besöker ca 2 000 unika besökare bloggen ca 3 000 gånger. De tittar på 5 000 – 10 000 sidor varje vecka. Enligt Bloggportalen är Njord en av de tio mest besökta bloggarna inom miljöområdet. Det är Sveriges största webbtidning om yrkesfiske och Sverige enda publikation om yrkesfiske och fiskeribranschen.

Läsarna är till övervägande delen män i åldern 35 – 65 som är intresserade av båtar, friluftsliv, resor och sport. De bor eller är verksamma på den svenska västkusten, Nordjylland och i de nordiska huvudstäderna. Det är i huvudsak personer som är verksamma inom fiskeribranschen och fiskindustrin men också ett stort antal forskare och myndighetspersoner.

Kontaktinformation

anders@atsvensson.se

Allmänna villkor

Annonsplats ska betalas i förskott, och annonsering påbörjas tidigast samma dag som pengar bokförts på bankgiro, eller vid ett senare överenskommet tillfälle.

All annonsering märks med etiketten reklam, är tydliga s.k. banners eller läggs under sponsrade länkar och redaktionell text markeras med ”sponsrad av”, ”detta inlägg är reklam”, ”i samarbete med” eller motsvarande text.

Om annonserande webbsajt byter innehåll till annat än det överenskomna har Njord rätt att omedelbart avbryta annonseringen utan återbetalning eller ansvar, t ex om en fiskerisajts innehåll byts ut mot sexuellt eller rasistiskt innehåll.

Annonsör har inget inflytande över redaktionellt innehåll eller andra annonsörer, och får ej heller ställa krav på redaktionellt innehåll eller andra annonsörers annonsering, inklusive placering av denna. All annonsering är icke-exklusiv. Ställer en annonsör i efterhand krav på redaktionellt innehåll eller andra annonsörers annonsering, har Njord rätt att omedelbart ta bort annonsörens reklam, utan ersättning till annonsören eller ansvar mot annonsören.

Njords ansvar begränsas till högst inbetalt fakturerat belopp ex moms inklusive juridiska kostnader. Gällande rätt är Göteborgs tingsrätt och svensk lag gäller.

Till betalning bokförts på bankgiro äger bägge parter rätt att häva avtal och överenskommelse, om annons inte redan publicerats, utan att någondera part kan ställa några som helst krav på ersättning eller ansvar. 

Vid överenskommelse faktureras kund och inbetald faktura innebär godkännande av dessa villkor.