Norges Sildesalgslag

Norges Sildesalgslag er en økonomisk interesseorganisasjon for norske fiskere av pelagisk fisk, og formidler salg av sild, makrell, lodde og andre pelagiske fiskeslag. Laget eies og styres av fiskerne, og salget foregår via elektroniske auksjoner. Norges Sildesalgslag er i dag Europas største markedsplass for førstehåndsomsetning av pelagisk fisk.

Vi samarbeider tett med fisker og kjøper om å tilrettelegge en hensiktsmessig omsetning av råstoffet. NSS sørger for den nødvendige informasjonsutvekslingen mellom fisker og kjøper, og fungerer som en markedsplass som sikrer effektiv omsetning av fangstene.
I 2011 ble det omsatt tilsammen 1,5 millioner tonn fisk til en samlet verdi på over 8,5 milliarder kroner.

Norges Sildesalgslag tar hånd om betaling for fangstene og sørger for raskt og sikkert oppgjør til fisker. Vi sikrer like rammebetingelser for fisker og kjøper, og har vært i fiskernes tjeneste siden 1927. Markedsplassen eies og drives av norske fiskere. Salget foregår via elektronisk auksjon. Flåten som leverer fisk består av 600 – 800 fartøy.