Pelagisk Forening

Pelagisk Forening er en faglig interesseorganisasjon for fiskebåtrederier.

Våre medlemmer har i hovedsak rettigheter i fiske etter pelagisk fisk, men vi har også medlemmer som har andre arter som driftsgrunnlag. Foreningens formål er å fremme medlemmenes felles økonomiske, faglige og sosiale interesser. Medlemsflåten består av ringnotfartøyer, pelagiske trålere og kystnotfartøyer.

Foreningen er en effektiv og ubyråkratisk organisasjon, der medlemmene har kort vei til myndigheter, forvaltning og andre innenfor fiskerinæringen.Vi vil fremme medlemmenes interesse innenfor fiskeriene og sette søkelys på fiskeripolitiske forhold. Foreningen vil innad arbeide for å møte den enkelte medlem på en profesjonell måte, og slik bistå rederiene med stor vekt på service og direkte oppfølging vedrørende virksomhetenes mange problemstillinger.

Pelagisk Forening ble stiftet i Bergen 16. februar 2011. Vårt sekretariat holder til i Sildesalgslaget sitt bygg på Bryggen i Bergen, lokalisert med nærhet til det sentrale miljø innen forskning og forvaltning.

Pelagisk Forening har fokus på det som betyr mest for sine medlemmer og bistår de enkelte rederier i forhold som omhandler drift av fartøy samt næringspolitiske forhold.

Foreningen jobber for å bevare aktivitet og sysselsetting langs hele kysten og ønsker et mangfoldig og fiskerinært eierskap av fiskeflåten, hvor deltageradganger og konsesjoner ikke blir samlet på unødvendig få aktører. Foreningen mener at liberalisering og sentralisering av rettigheter på få selskap kan føre til en svekkelse av fiskebåtredernes posisjon i samfunnet.

Pelagisk Forening jobber for at struktureringen som hittil er foretatt i havfiskeflåten innen pelagisk sektor foreløpig skal ligge fast. Endringer i strukturen må ikke skje for fort og maksimalgrensen per fartøy må holdes på dagens nivå. Vi ønsker å få fram gode leie- og strukturkvoteordninger som gagner de aktive fiskerimiljøene.
I kystfiskerier hvor strukturering er gjort med hjemmel i forskrift om spesielle kvoteordninger er det foreningens oppfatning at fiskeristyresmaktene bør gjeninnføre et 3 + 3 regime.

Foreningen jobber for å oppnå politiske beslutninger som sikrer en god forvaltning og fordeling av fiskeressursene. Foreningen er høringsinstans i saker som blir sendt ut fra Fiskeri- og kystdepartementet og vi deltar i aktuelle instanser innenfor de pelagiske fiskeriene hvor vi fremmer medlemmers interesser slik at de blir best mulig ivaretatt.

Vi vil jobbe for gode rammevilkår for våre medlemmer og sikre faste rammebetingelser, stabilitet og forutsigbarhet. Foreningen vil jobbe for innflytelse i internasjonale og nasjonale forhandlinger og kvotefordelinger. Pelagisk Forening er opptatt av arealbruk på havet, enten det dreier seg om oljeboring i nord, seismikk eller oljevern, samt sikkerhet ombord.

Pelagisk Forening vil tjene medlemmenes interesser, gjerne i samarbeid med andre organisasjoner der det er mulig og naturlig.

Pelagisk Forening har för närvarande 35 pelagiska fiskebåtar som medlemmar:

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.