Högen

Högen är en gammal by och ett fiskeläge i Västra Frölunda socken. Namnet Högen är inte längre så känt utan området har införlivats med Önnered och Fiskebäck.  Snäckeskärsgatan, Flatskärsgatan, Tärneskärsgatan och Svartskärsvägen är nog gator som kan sägas ligga i Högen, men jag tvivlar på att någon idag använder Högen som beteckning på något område.

Numera är det endast Högenskolan med årskurser 1-3 som ger Högen ett namn på kartan. Skolan byggdes 1930 och är idag skyddad som ett kulturminne. Före 1930 fanns en annan skolbyggnad cirka 300 meter sydost om nuvarande plats. Denna byggnad revs på sent 1900-tal för att ge plats åt bostadshus.

FiskebäckFiskebäck på 1920-talet. Fiskelägena i Högen och Önnered i bakgrunden. Vykort från 1950-talet.

Där Högens fiskeläge låg anlades en soptipp år 1967 som kallades Sjöbacka (idag ofta kallad Sjöbacken). Den innebar att Högens tid som fiskeläge definitivt var slut. Mellan 1967 tippades bygg och industriavfall här. Även schaktmassor som lera, jord och stena lades på tippen.  Bland fiskarbefolkningen i Fiskebäck, Högen och Önnerd är det en spridd åsikt att avfallet innehöll och innehåller en stor mängd gifter av olika och att fisket längs kuststräckan från Fiskebäck ner till Näset förstördes genom tippens anläggande. Förutom att för alltid utplåna spåren av Högens fiskeläge så påverkade soptippen också Önnereds fiskeläge då det blev svårare att komma dit.  Tillfarten från norr skulle garantera genom anläggandet av en kanal, numera kallad Eskils kanal, men den sköts inte ordentligt och slammar stadigt igen:

Under den stora byggruschen på 1960-talet fick Göteborgs stad tillstånd att fylla ut den så kallade Önneredstippen mellan Önnereds hamn och Fiskebäck och innanför de två Rösöarna. Två vattendomar, den första från 1964 och den andra från 1966, anger att en ränna skall bibehållas mellan fastlandet och Rösöarna. I domen från 1966 anges att rännan skall ha ett minsta djup av 3 meter, en bottenbredd på sju meter och en minsta bredd vid vattenytan på 12 meter vid medelvattenstånd.

Önneredsrännan blev namnet på kanalen från början. Denna ränna slammade dock snabbt igen och i slutet av 1970-talet blev läget akut. Fiskaren Eskil Magnusson skapade då den opinion som fick rännan muddrad till sitt rätta djup och bredd, och 1982 döptes den officiellt om till Eskils kanal.

Även det djup på 3 meter som överenskommits är dock idag för grunt för större fiskebåtar.

Den sista större båten med Högen som hemmahamn försvann 1955. Det var GG 120 Mode.

Sjöbacka soptipp idag

Sjöbacka soptipp idag

Fiskebåtar i Högen

GG 315 Mode (I), 1907-20, 1902 Guldbrandsen
GG 662 Aldo, 1916-39, 1916 Marstrand (första båten med namnet Aldo)
GG 120 Mode (II), 1929-43, 1929 Petters
GG 188 Tärno, 1931-47, 1931 Marstrand
GG 205 Ganthi, 1932-46, 1932 Donsö (första båten med namnet Ganthi)
GG 69 Clyfton, 1942-47, 1916 Guldbrandsen
GG 120 Mode (III), 1943-55, 1943 Skredsvik